PRZEMAWIA WIECZNY BÓG... BOJAŹŃ BOŻA JEST POCZĄTKIEM MĄDROŚCI! TERAZ WZBUDZĘ TŁUMY.

 20 stycznia 2005 - Od Pana Boga naszego i Zbawiciela - Słowo Pana skierowane do Tymoteusza do wszystkich, którzy mają uszy i słyszą.

 Oto wyroki Boże spadną z Nieba! Słońce, księżyc i gwiazdy nie dadzą światła! Fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte, a wszelkie wyżyny zburzone! Albowiem Pan przychodzi jak złodziej, aby wykraść Swoich wybrańców, a sądy Boże przychodzą jako mnóstwo burz, aż niebiosa i ziemia się zatrzęsą!

 Ale tłumy mówią... "Jaka jest interpretacja wyroków Pana? Te rzeczy są zbyt przerażające, aby mogły być prawdziwe!"

 Tak mówi Pan... Oto całe stworzenie! Czy to nie jest poza ludzkim zrozumieniem? Czy ktokolwiek może policzyć galaktyki na niebie lub w gwiazdach? A co z miłością Ojca napełnioną przez Syna Człowieczego? Czy to nie jest również poza waszym zrozumieniem? Zbierzcie się i rozważcie, synowie człowieczy. Spójrzcie na dzieła Moich Rąk i zobaczcie nowymi oczami i nowym wzrokiem, abyście mogli zobaczyć Prawdę.

 Bo wszystkie dzieła ludzkie są tu tylko przez chwilę, a potem szybko przemijają. A co pozostanie, nie stanie się paliwem dla ognia w dniu gniewu Pana? A wiedza ludzi, czyż nie jest głupotą w Moich oczach, która rozpuszcza się w świetle Mojej Chwały?... Dlatego bójcie się Pana Boga swego i przyjmijcie prawdę o tym, kim jestem! Bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a poznanie świętych jest wiedzą. Bo tylko Ja jestem Bogiem.

 Synowie człowieczy, usłyszcie Słowo z Moich ust i wsłuchajcie się uważnie w Moją mowę... Kiedy wielkie dzieła Boże rozpadają się na zwykłe przypowieści, a Słowo Mojej Mocy jest widziane tylko jako przypowieść lub symboliczne i wymaga interpretacji, wtedy jesteście na zawsze zagubieni, trawieni przez słowa i zamęt... Z pewnością odrzuciliście Mnie! Odrzucacie Moje Słowo jako staromodne, jako zbiór bajek z zapomnianych czasów! A w kościołach ludzkich Moje Słowo jest przekręcane, zepsute i nadużywane przez tych, którzy ustanawiają siebie jako autorytety!

 A jednak powiadam wam, niech to, co jest porównaniem, pozostanie porównaniem i niech to, co jest metaforą, zrozumieją ci, którzy otrzymali umiłowanie prawdy, a to, co jest opisem, niech budzi lęk w sercach wszystkich ludzi! Bo się nie zmieniam!

 Oto Moje Słowo jest Prawdą!... A to, co wymaga wiedzy, będzie udzielane tym, którzy mają skruszone serce i pokornego ducha. Albowiem ci, którzy Mnie kochają, są posłuszni Moim Przykazaniom, a ci, którzy pamiętają Moje szabaty, szanują Mnie i posiądą mądrość... Dlatego rozważcie te sprawy uważnie...

 Bo rzeczywiście przygotowałem miejsce dla tych, którzy Mnie szukają, dla tych, którzy pragną poznać Mnie takim, jakim naprawdę jestem, miejsce dla wszystkich, którzy zostali przyjęci do Umiłowanego, w którym mieszka Mój Duch, Królestwa bez końca...

 Dlatego słuchajcie Słowa Pańskiego, ludu ziemi, bo Dzień Pański jest bliski... Oto Ja wzbudzę tłumy i ukażę cuda na niebie w górze i na ziemi w dole!

 Będzie krew, ogień i słupy dymu, a fundamenty świata zostaną wstrząśnięte! Bo objawię Moją Chwałę, oto każde oko ujrzy, wtedy wszyscy mieszkańcy ziemi poznają, że JESTEM PANEM! Bo jak było za dni Mojego sługi Mojżesza, kiedy wyciągałem rękę przeciwko Egiptowi z wieloma znakami i cudami, tak będzie w wielkim i strasznym dniu Pana!

Ale zrozumcie to, wy niezwykle aroganckie pokolenie, Mój sąd w Egipcie był zaledwie kroplą deszczu, pojedynczą ulewą w porównaniu z tym, co przygotowałem dla tego śpiącego pokolenia! Dlatego obudźcie się wszyscy śpiący, bo czas waszego snu dobiegł końca! Obudźcie się i przygotujcie na poznanie waszego Boga!

 Pokutujcie i odwróćcie się od tej szerokiej drogi, którą wybraliście dla siebie! Wyjdźcie! Nadszedł ten czas! Ukorzcie się u stóp Świętego Izraela i przyjmijcie Boże zbawienie!

 Bo JESTEM i żyjecie przeze Mnie, tylko we Mnie otrzymacie życie wieczne! JESTEM NIM! Jestem pierwszy, oto Jestem też ostatnim, Stwórcą Nieba i Ziemi! Ten, Który wie wszystko od początku! Ten, Którego Imię wypisane jest w wiecznym kamieniu! Wieczny Bóg.
Komentarze

Popularne posty