AVE MARIS STELLA

1. Witaj, Gwiazdo morza, 
Wielka Matko Boga, 
Panno zawsze czysta, 
Bramo niebios błoga. 

2. Ty, coś Gabriela 
Słowem przywitana, 
Utwierdź nas w pokoju, 
Odmień Ewy miano. 

3. Winnych wyzwól z więzów, 
Ślepym powróć blaski. 
Oddal nasze nędze, 
Uproś wszelkie łaski. 

4. Okaż, żeś jest Matką, 
Wzrusz modłami swymi 
Tego, co Twym Synem 
Zechciał być na ziemi. 

5. O Dziewico sławna 
I pokory wzorze, 
Wyzwolonym z winy 
Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść życie czyste, 
Drogę ściel bezpieczną, 
Widzieć daj Jezusa, 
Mieć w Nim radość wieczną. 

7. Bogu Ojcu chwała, 
Chrystusowi pienie, 
Obu z Duchem Świętym 
Jedno uwielbienie. 
Amen. 

Po łacinie: 
1. Ave, maris stella, 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo 
Felix coeli porta. 

2. Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen. 

3. Solve vincla reis, 
Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce.

4. Monstra te esse Matrem, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuus.

5. Virgo singuláris, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis solútos, 
Mites fac et castos. 

6. Vitam praesta puram 
Iter para tutum, 
Ut vidéntes Jesum, 
Semper collaetémur. 

7. Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus 
Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus. 
Amen. 
Komentarze

Popularne posty