PRZYGOTUJCIE WASZEGO DUCHA... DO WSZYSTKICH KAPŁANÓW MEGO NOWEGO PRZYMIERZA!

Słowa Boga Żywego z dnia 10.05.2022 roku.

Godz. 11:24


Oto mówi do was Święty Izraela Bóg Wszechrzeczy. 

Słuchajcie Mnie wszystkie narody Ziemi!

Nadszedł czas abyście przebudzili się i otwierając oczy zrozumieli, iż Ja Jestem woła do was wszystkich. 

Wstańcie i bądźcie gotowi, bo oto czas abyście ujrzeli się w Świetle Bożej Miłości, Która zwoła was ze wszystkich ziem na tym świecie. 

Przygotujcie waszego ducha, i niech wasze sumienie będzie czyste i obmyte w Miłosierdziu Moim, jaki wam pozostawiłem w Sakramencie Miłosierdzia Mego!

Nie lękajcie się dzieci Moje, gdyż czas przyśpiesza z każdą chwilą i jest już tu!

Gdy wszelkie oko ujrzy Syna Człowieczego powracającego w Chwale i Mocy Boga Żywego i Zmartwychwstałego!

Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i każdy, kto wołać będzie Mego Imienia, zbawiony będzie, nawet jeśli umarły jest, żyć będzie!

Do was wszystkich Kapłanów Mego Nowego Przymierza woła Słowo Moje w Duchu Mym.

Cóżcie uczynili z winnicą Moją, którą wam powierzyłem, aż do Mojego Powrotu?!

Gdzie są Słowa Moje wiecznie Żywe zachowane w waszych sercach i jakiego ducha naśladujecie?!

Ja Jestem Prawdą, a Moje usta mówią prawdziwie i składają w dzieciach Mych Świadectwo Prawdzie.

Nikt nie przychodzi do Ojca Mego, jak tylko przeze Mnie, Prawdę i Życie.

Albowiem Ja Jestem Prawdą i Życiem!

Amen.


Komentarze

Popularne posty