IN SINU JESU. TĘSKNIĘ ZA ADORACJĄ MOICH KAPŁANÓW. GDZIE ONI SĄ?

 12 czerwca 2008 roku

 Wystarczy, że tutaj jesteś. Nie chcę od ciebie nic innego. Moje Serce pragnie twojej adorującej, miłosnej obecności. W ten sposób pocieszasz Mnie i wynagradzasz za tak wiele oziębłości, niewdzięczności i obojętności. Jestem tu dla ciebie. Ty bądź dla Mnie. Szukaj Mojego Eucharystycznego Oblicza. Wiesz o tym , że Moje Eucharystyczne Serce jest gotowe cię przyjąć, pocieszyć, wzmocnić i oczyścić we Krwi i w Wodzie, które wypływają z Mojego przebitego boku. 

 Tęsknię za adoracją Moich kapłanów. Widzę inne osoby adorujące Moje Oblicze i cieszę się ich obecnością, i błogosławię im z całą czułością Mojego Eucharystycznego Serca. Ale czekam na Moich kapłanów. Gdzie oni są? Czemu nie przychodzą jako pierwsi, by poszukiwać Mnie w Sakramencie Mojej Miłości, i nie odchodzą pod koniec dnia jako ostatni? Czekam na nich nawet w nocy. W godzinach nocnych możliwa jest taka intymność ze Mną, której nie można doświadczyć w innym czasie. Czekam na Moich kapłanów. Szukam przyjaciół wybranych przez Moje Najświętsze Serce i namaszczonych dla kontynuowania Mojego ofiarnego kapłaństwa w świecie. Chcę, aby kapłani przyszli do Mnie, a przyciągnę ich, jednego po drugim, do Mojego Eucharystycznego Oblicza. Tam ich orzeźwię. Tam ich uleczę. Tam ich odnowię i tam udzielę im wybranych darów Mojego Serca. 

 Twoim zadaniem jest zacząć - pokornie, w ciszy, lecz z wielką wiernością. Wzywam cię, byś poszedł do twoich braci, Moich kapłanów, by otworzyć przed nimi ścieżkę na pustkowiu, prowadzącą bezpośrednio do świątyni, w której czekam na nich pełen miłosierdzia i miłości. Czyń, co do ciebie należy, a Ja obiecuję ci, że uczynię to, co należy do Mnie. 

 Zawierz wszystkie sprawy, duże i małe, Mojej Niepokalanej Matce. Ona zaspokoi - udzielając ze swego Serca łask zarezerwowanych dla ciebie i Jej synów kapłanów twoje potrzeby tak, jak zaspokajała potrzeby Jana, Mojego umiłowanego ucznia. Realizuj twoje zawierzenie się Mojej Matce w najmniejszych szczegółach twojego codziennego życia. Pozwól, aby cię formowała i pouczała. Zaczniesz doświadczać pokoju i radości Ducha Świętego w taki sposób, którego wcześniej nie znałeś. Tam, gdzie przyjmuje się Moją Matkę i gdzie pozwala się Jej działać, Duch Święty wylewany jest w obfitości, a Jego dary i charyzmaty rozkwitają dla zbudowania Kościoła. 

 To wystarczy na dzisiaj. Dziękuj za Moją obecność tutaj. Czyń to, o co cię prosiłem. Bądź wierny w małych rzeczach. Błogosławię ci. Błogosławię twojemu ojcu, matce, twoim braciom i wszystkim, których pragnąłeś polecić Mojemu Eucharystycznemu Obliczu. Moja Matka będzie twoją Nieustającą Wspomożycielką. Uczyniłem Ją Pośredniczką Wszelkich Moich Łask. Ona ma wszelką władzę nad Moim Sercem. Ona również ci błogosławi.
Komentarze

Popularne posty