BUNT, NIEPOSŁUSZEŃSTWO I UDZIAŁ HIPOKRYTY.

 20 sierpnia 2011 – Od Pana Boga naszego i Zbawiciela – Słowo Pana skierowane do Tymoteusza do wszystkich, którzy mają uszy i słyszą.

 Tak mówi Pan przeciwko każdemu kościołowi ludzkiemu, przeciwko wszystkim tym, którzy fałszywie nazywają siebie Moim Imieniem... Wykarmiłem i wychowałem dzieci, a oni zbuntowali się przeciwko Mnie! Wszyscy opuścili Mnie na swój własny sposób!... Dzieci niemądre i nieposłuszne!...

 Nie chcą słuchać, ponieważ kierują się własnym sercem. Tak, postępują zgodnie z poleceniami własnego serca i kierują się własnymi samolubnymi pragnieniami. Słuchają własnego głosu, słuchają tylko dźwięku własnego głosu... Dlatego cokolwiek powiedziałem przeciwko nim, z pewnością ich spotka.

 Moje dzieci są bezmyślne i gubią się bez nikogo, kto by je poprowadził. Rozluźnili uścisk i trzymają się nawzajem... Pobrali się według własnych oczekiwań! Nie wiedzą, jak odróżnić swoją prawą rękę od lewej... Dlatego wszystko, co powiedziałem przeciwko nim, z pewnością ich spotka.

 Wezwałem ich, aby byli nienaganni w świecie i pokoju, aby postępowali sprawiedliwie i kochali miłosierdzie... aby pokornie chodzili ze swoim Bogiem. Ale nie było mowy, żeby mogli usiedzieć spokojnie, ani nie byli zrelaksowani. Woleliby raczej wyjść, aby zbezcześcić Moje Imię i zbezcześcić Moje Słowa Pisma!

 Bo nienawidzili zarówno Mnie, jak i Mojej Woli, a w ich sercach Mój prorok stał się tym samym, co Micheasz, którego król znienawidził za to, że mówił prawdę tak, jak usłyszał ją od Boga... Dlatego wszystko, co mówię przeciwko nim, na pewno ich spotka!

 Spójrzcie! Żyją w wybranej przez siebie dolinie i odrzucili to, co im zapewniłem! A ten, kto gardzi Moimi Darami, w żadnym wypadku nie będzie ich trzymał i szanował. A tego, co zostało dane, nie należy posiąść, jak gdyby otrzymało się to własną mocą... Raczej należy je przyjąć i pielęgnować z wdzięcznością. A kto przyjmuje Moje Dary i łupie je dla własnej korzyści, pozostanie opuszczony.

 A kim są ci wszyscy, którzy ignorują dobre i mądre rady, próbując utwierdzić swój autorytet? Nie wysłałem ich, a jednak wyszli. Wołałem do nich, ale głosy na wietrze ich odciągnęły. A kim są ci wszyscy, którzy podnieśli swój głos przeciwko Moim sługom, bezczeszcząc Moje Imię i Pismo Święte?!... Czy nie oddaliłeś się również od swego męża, jak niewierzący?

 Dlatego ci, którzy powinni być niewinni, dali wielu innym powód, by bluźnić Mojemu Imieniu i lekceważyć Moich proroków, ZE WZGLĘDU NA NICH!... Tak nie powinno być. Ale jakie miejsce mają u Mnie nieposłuszni? A jaka jest część aroganckiego? Czy nie podjęli jasnej decyzji i nie ogłosili swojej niewiary? Czy to nie jest oczywiste, jakby nosili serca na rękawach?...

 Albowiem powiadam wam, że wszyscy, którzy sprzeciwiają się Mojemu Głosowi na rzecz własnej drogi, nie usłyszą Mojego Głosu, gdy zabrzmi wezwanie. A wszyscy, którzy opuszczają maluczkich, będą opuszczeni... Jednak każdy baranek jest Mój. Tak, wszystkie jagnię zniknie z tego miejsca!

 A kto na ziemi może Mnie przeszkodzić? Któż może Mnie odepchnąć?!... Bo z pewnością uczynię to dla własnej przyjemności; Podtrzymam każde Moje Słowo i wypełnię MOJĄ Wolę!... MOJE Imię będzie wywyższone na całej ziemi!
Komentarze

Popularne posty