Posty

"POWIADAM WAM WSZYSTKIM! MÓJ DOM TO DOM GOMORY!"

"Mój Przybytek stał się siedliskiem ohydy!!" Wizja. Przekaz Boga Ojca do ludzkości.

"Mój dom jest Gomorą!!" Słowa Boga Ojca do ludzkości.

Aniołowie: "Nadszedł koniec" oraz pomoc Jezusa i ukazanie się Wielkiego Krzyża na końcu Drogi.

APEL MODLITEWNY.

Oto mówi Sprawiedliwość!! Wstańcie i ustawcie się w szeregu i usłyszcie wyrok wyroczni Mojej!! Przekaz z dnia 21.11.2020 roku.

OD 31.10.2020 ROKU PAN JEZUS JEST W PEŁNI INTRONIZOWANYM KRÓLEM POLSKI.

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA

Pieśń Serca dla Pana Naszego. 10/10/2020

PIEŚŃ SERCA. 07/10/2020

Narody Ziemi, nadszedł czas!!!

KRZYŻ WKRÓTCE ZAŚWIECI NA FIRMAMENCIE NIEBA. ANIOŁ Z SZÓSTĄ PIECZĘCIĄ JEST JUŻ GOTOWY.

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

Ostrzeżenie. "Wszystko jest już przygotowane i zaplanowane. A Elity uderzą niespodziewanie". Przekaz z dnia 29.08.2020 roku.

"Dość już! JA mówię dość"! Ostatnie ostrzeżenie dla ludzkości. Przekaz z dnia 28.08.2020 roku.

"Oto już dziś jest potwierdzeniem, że prawdziwie jesteś posłana przeze Mnie do ludu krnąbrnego i buntowniczego". Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku.

"Do wszystkich Hierarchów Kościoła Mego!! ..Spuścizna Moja stoi opuszczona i zbrukana fałszywymi doktrynami i naukami!!" Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku.

"Zostanie zabrany pokój tej Ziemi. Za ich uczynki i zbrodnie". Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku. Oraz Apel modlitewny. Zostało 6 dni. Świat zostanie wstrząśnięty.

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus wzywa świat do pokuty i modlitwy. Psalm 51 i 91. Przekaz z dnia 22.08.2020 roku.

Znaczenie Tronu Dawida. Prawdziwy Król. Jezus Chrystus. YAHUSHUA HA MASHIYAH. Przekaz z dnia 19.08.2020 roku.

"Jeśli cierpicie z powodu Głoszenia Prawdy, to wiedzcie że ja wpierw cierpiałem z Miłości do was". Słowa Boga Żywego z dnia 18.08.2020 roku.

Apel o post i modlitwę w każdą Środę (19.08.2020, 26.08.2020 i 02.09.2020 aż do 03.09.2020) oraz aby każdy dom miał Święty Krzyż powieszony nad drzwiami wejściowymi.

Do Kościołów!! Biada im! Biada, bo wielką chłostą uderzę w nich! Wielką!" Przekaz z dnia 16.08.2020 roku.

"Idź dziecko Moje i powiedz im, Pokoleniu przewrotnemu!" Słowa Boga Żywego z dnia 08.08.2020 roku.

"Dlaczego tak ważne jest, aby zło Miłością odpłacać". Przekaz z dnia 11.08.2020 roku.

"What has just happened ?? | August 2020 part 9"

"Dlaczego Jezus Chrystus był przez Ducha Świętego zaprowadzony na pustynię i przez 40 dni pościł". Przekaz z dnia 10.08.2020 roku.

Wizja. Aula w Watykanie w barwach krwi i wąż smakujący wszystkich tam zebranych. Przekaz z dnia 09.08.2020 roku.

Wizja. Biczowanie Jezusa Chrystusa przez kapłanów.

"Are these Biblical signs??? Strange events | News August 2020"

"Zło dobrem zwyciężaj". Dojrzewanie ziaren. Przekaz z dnia 05.08.2020 roku.

Apel modlitewny!

Wizja. "Modlitwa jest Wielką Bronią, daną nam przez Samego Boga".

"Trzy modlitwy o wielkiej mocy" oraz "Modlitwa ks. Dolindo Ruotolo "Jezu, Ty się tym zajmij" [tekst]".

Pilne!!! "Błagam Cię, niech ludzie, cała Ziemia się modli...". Przekaz z dnia 23.07.2020 roku.

Sztorm. Przekaz z dnia 21.07.2020 roku.

"Raport Piłata do cesarza Tyberiusza o Jezusie Chrystusie". Przekaz z dnia 20. 07.2020 roku.

"Orędzie Miłosiernej Miłości do małych dusz. Część 19". Przekaz z dnia 17.07.2020 roku.

"Jeszua Yeszua przepiękna piosenka z modlitwą wstawienniczą ks. Teodora. wyk. Aleksandra Nawrot". Przekaz z dnia 17.07.2020 roku.

"Moją Wolą Jest, abyście się zatrzymali i wejrzeli wgłąb waszego sumienia i serca!" Słowa Boga Żywego z dnia 17.07.2020 roku.

Wizja. Przekaz z dnia 03.07.2020 roku.

Wizja. Przestroga. Przekaz z dnia 29.06.2020 roku.