"Do wszystkich Hierarchów Kościoła Mego!! ..Spuścizna Moja stoi opuszczona i zbrukana fałszywymi doktrynami i naukami!!" Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku.

Do wszystkich Hierarchów Kościoła Mego!!

Do wszystkich Kapłanów, Pastorów, posługujących Mojemu Słowu!!

Posłuchajcie Mnie wy wszyscy, którzy staliście na straży Świętości Mojej!!


Gdy wziąłem Mojego ucznia i syna Szymona zwany Kefas na drugą stronę w odosobnieniu od pozostałych Mych uczniów i synów, zadałem mu trzykrotnie pytanie, choć znałem odpowiedź, gdyż jego serce odpowiedziało za niego samego.

Wtedy nakazałem Mu, aby pasł Moje owieczki i Barany Moje. Aby pielęgnował w Miłości i wytrwałości Lud Mój.

Tak też uczynił.

Przekazując Moją Naukę następnym generacjom i pokoleniom.

I choć był tylko człowiekiem, był wierny Mi Słowem i czynem. 

Lecz dziś spuścizna Moja stoi opuszczona i zbrukana fałszywymi doktrynami i naukami!!

Tak!! Fałszywymi!!

Gdyż nakazałem im, aby nie posiadali niczego!!

Ani dwóch sukien, ani dodatkowej pary sandałów, ani dwóch toreb!!

Albowiem robotnik jest godny swej strawy!!

Jak przestrzegaliście Moich Słów i Mojej Nauki?!

Gdzie nakazałem posługującym i Mi uświęconym budować gmachy i pałace?!

Gdzie nakazałem czcić Mamonę i uciemiężać biednych, sierot i wdów?!

Gdzie nakazałem wam zamykać drzwi przed opuszczonymi i odrzuconymi, którzy stojąc przed waszymi drzwiami i błagając o Miłosierdzie, zastali tylko wrogość i nienawiść?!

Gdzie nakazałem wam posiadać majątki i dobra tego świata?!

Czyż nie nauczałem Moich uczniów i Ludu Mego, że tam skarb twój, gdzie serce twoje, dając im do zrozumienia, iż skarby tego świata przeminą i nie mają żadnej wartości, od tych skarbów, które są w Niebie?!

Gdyż tylko skarby duchowe, które są cnotami posiadają wartość w Niebie.

I tylko wartości Ducha waszego są trwałe i nieprzemijające!!

Jak bardzo zaślepiła was ciemność, że nie dostrzegacie Światłości, która was nawoływała!!

I nawoływuje, abyście powrócili do Prawdy i Słowa Mojego!!

Dlatego powiadam wam!!

Za to, że porzuciliście i rozproszyliście Lud Mój, Ja Jestem w Moim Gniewie uderzę w was i rozproszę i sprawię, że będziecie potykać się o siebie.

Gdyż Sprawiedliwość Moja nadchodzi i zapłata robotnikom.

I każdy dostanie odpłatę, według wykonanej swojej pracy!

Amen.https://wbiblii.pl/szukaj/Iz%2040-66

Czytając wstęp Słowa Boga Żywego wpisałam "staliście na straży Świętości Mojej". 

I pokazało się kilka cytatów z Biblii, i to między innymi.

To tak, jakby potwierdzenie Słowa, które usłyszałam dziś w sercu swoim.


Komentarze

Popularne posty