PIEŚŃ SERCA. 07/10/2020

Droga Doroto, siostro moja, ta pieśń popłynęła z mego serca przed chwilą. I spisałam ją na kartkach zeszytu i dzielę się z Tobą.


I.
Wszystko czego pragnę już dziś, pokochać Cię całym sercem swym. 
Śpiewać Ci pieśni radosne i oddawać Ci Wszelką Chwałę, Cześć.
Dziękować Ci każdego dnia, za Twą Miłość bez końca, bezgraniczną tak, Niepojętą.
Za każdy promień Słońca, który zsyłasz mi, aby radował i otulał mnie swym ciepłem.

Ref.

O Panie, Tobie Wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie. Boże Ojcze Nasz, Któryś jest w Niebie. 
Tobie Wszelkie dziękczynienie i Hymny Pochwalne na wieki.

II.

Boś Ty Dobrocią Samą Jest i w Tobie mam ukojenie.
I z Twej Dobroci obdarzasz mnie Swą Siłą i Mądrością.
Twa Miłość jest moim Orężem przeciw zasadzkom złego.
Twe Słowo przenika mą duszę, napełniając ją wodą życia.

Ref.

O Panie, Tobie Wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie. Boże Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie.
Tobie Wszelkie dziękczynienie i Hymny Pochwalne na wieki.

III.

Pragnę iść Drogą Twą i dotykać serca dla Ciebie.
By poznały i pokochały Cię całym swym sercem.
By odnalazły w Tobie Miłość i ukojenie.
By rzuciły Ci się w Twe Ramiona i odnalazły Pokój i schronienie.
Boś Ty Dobry Boże Ojcze Nasz, każde nawrócone serce przygarniasz do Siebie, otulając Swą Miłością i jednocząc je ze Swym Sercem.

Ref.

O Panie, Tobie Wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie. Boże Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie. 
Tobie Wszelkie dziękczynienie i Hymny Pochwalne na wieki. 

Komentarze