Bóg Ojciec i Jezus Chrystus wzywa świat do pokuty i modlitwy. Psalm 51 i 91. Przekaz z dnia 22.08.2020 roku.

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus wzywa świat do pokuty i modlitwy. Psalm 51 i 91.

Boże Ojcze Święty, Boże Jedyny i Prawdziwy, Któryś z Miłości dla nas odkupił nasze winy i grzechy Krwią Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, błagam Cię i wołam do Ciebie usłysz i obdarz ludzkość sercem żywym i miłosiernym. Sercem pokornym i wypełniającym Twoją Wolę.

Przemień każde serce w czyste serce, które będzie miłować Ciebie, gdyż godne to i Sprawiedliwe.

A bliźniego swego jak siebie samego.

Boś Ty Źródłem Życia Jest. Wszelką Mocą i Światłością. 

I w Tobie pokładam nadzieję i ufność.

O radości duszy mojej, niech będzie wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie, Tobie w Trójcy Jedynej.

Chwała na wysokości a na Ziemi pokój ludziom Dobrej Woli. 

Amen.

************************
chwilę później 


https://youtu.be/g2doRIfa3ew

Otrzymalam to jako Meldung.


Modlitwa z wyżej podanego linku:

Czuły Ojcze nie pozwól, by Twój gniew spadł na to pokolenie, aby nie zginęło zupełnie. Nie rozszerzaj na Twoje stado niepokoju i udręki. Wody wyschną i natura zwiędnie, a wszyscy upadną w obliczu Twojego gniewu, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, kiedy żar Twojego Tchnienia podpali ziemię, zamieniając ją w ugór! Ponad horyzontem ukaże się gwiazda. Ta noc przyniesie spustoszenie, a popiół spadać będzie jak śnieg zimą, pokrywając Twój lud niczym zjawy. Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, i nie sądź nas surowo. Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty – w nich! Wspomnij na Twoich wiernych i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła na nas z mocą, ale w Twoim Miłosierdziu podźwignij nas i umieść Twoje przykazania w każdym sercu. Amen.

Komentarze