"Zło dobrem zwyciężaj". Dojrzewanie ziaren. Przekaz z dnia 05.08.2020 roku.

Bóg jest Duchem, i należy GO czcić w Duchu i Prawdzie.

Miłość to Duch.

Słowo to Duch. 

To wszystko jest sfera duchowa. Nasze słowa, które wypowiadamy są Duchem, i dlatego ze słowa będziemy rozliczani.

To co materialne jest ciałem.

A to co duchowe, jest Duchem.

Pan Jezus nauczał, że nie to, co wkładamy do ust czyni nas nieczystymi, lecz to co nasze usta wypowiedzą. Złe słowa, bluźnierstwo, itd, są ciężkie. 

Błogosławione słowa, dobre słowa są lekkie, uskrzydlają dusze. A do tego dochodzą czyny. Dobre czyny, pobudzają sfery serca do czynienia większego dobra, co w rezultacie odmienia serce i je przemienia. Zmieniają się myśli, nakierunkowują się na dobro. A myśl też jest sferą duchową. Jest Duchem.

Pamiętajmy, że centrum myśli jest serce.

Nawrócenie, to proces odnowy starego człowieka w nowego. Grzesznego w uświęcającego się. Gdy człowiek pojmie, żeby zmienić myśli to i pragnienia się zmienią i dążenia i droga poszukiwania. Bo dobro pochodzi od Boga Ojca Wszechmogącego. Gdy będziemy pragnęli czynić dobrze i z Wolą Boga Ojca, to dusza przybliży się do Ducha, a Duch ją pociągnie ku Sobie. Wtedy pragnienia ciała będą mało istotne, dusza rozpocznie etap rozwoju i wzrostu w Prawdzie i Miłości. Będzie wzrastać w Miłości, czyli w Świetle.

Bóg jest Miłością.

Gdzie serce Twoje, tam skarb. Skarb, to stanie się i bycie jednością z Miłością.

Ta Miłość, to Bóg. 

Ojciec Mój i Ja to Jedno.

Jedność.

To dlatego Jezus prosił Boga Ojca Wszechmogącego  za Apostołów, aby oni stali sie jednością, jak Jednością jest Jezus z Ojcem Miłosiernym i Sprawiedliwym. Wszystko jest Jednością z Bogiem Ojcem. Źródłem  Życia i Miłości.

Bóg to pokazał mi na przykładzie owocu granatu.

Jest to jeden owoc, ale gdy go otworzysz pokażą się ziarenka niezliczone. One tworzą owoc, i są jego częścią należącą do Jedności. Są w środku i jest ich dużo. Są chronione przez miąższ i skórę owocu. A to wszystko jest Jednością. 

Ziarenka, to Dzieło stworzenia.

Miąższ to Miłość. Miąższ to życie.

A skóra to Miłość, Światłość.

Skóra jak i Miąższ chroni.

Tu chodzi o dojrzewanie ziaren. Niektóre są większe i soczyste, a inne mniejsze i suchsze. Inne dojrzalsze a jeszcze inne mniej.

Skoro wszystko jest ze sobą połączone, jak jednym nerwem, to każda część odczuwa. Współbieżność zależności jaka zachodzi w ogółu. A wszystko to jest i pochodzi od Miłości. Troska, pielęgnacja, dobro podwyższa esencję dojrzewania, jest jak promienie Słońca, ogrzewające. Owoc wzrasta nabiera siły, koloru, soczystości i słodkości. Tak jak serce.

Porównajmy granat owocu z sercem.

"Serce" - w środku są pragnienia, myśli, impulsy, życie. Gdy serce ma rany, zmniejsza się jego powłoka. Kurczy się, stres, itd. Natomiast gdy podlewa się je miłością rośnie, rosną pragnienia miłowania. Umiłowania dobra, czyli Boga Ojca Wszechmogącego. Trójcy Świętej.

Stąd Słowa Jezusa: "Zło dobrem zwyciężaj".

Otrzymuje nowe siły i ukierunkowuje się na Dobro. Na Miłość. Im bardziej otwarte serce, tym większe pragnienie dążenia do poznania. Do gotowości do wzrostu. Do wzrastania duchowego.

Pamiętajmy, że głównym oczyszczeniem, który jest lekarstwem całkowitego uzdrowienia, to Najświętsza Krew Jezusa Chrystusa.

Komentarze

Popularne posty