Pilne!!! "Błagam Cię, niech ludzie, cała Ziemia się modli...". Przekaz z dnia 23.07.2020 roku.

Doroto właśnie otworzyłam oczy z modlitwą Ojcze Nasz.
Boże Miłosierny, co to było?
A łzy płyną mi po twarzy.
Nie jestem w stanie opisać Ci, co teraz w niby śnie, wizji widziałam.
Lecz proszę Cię, a nawet błagam zwołaj wszystkich do modlitwy.
Błagam Cię, niech ludzie, cała Ziemia się modli modlitwą szczególną Ojcze Nasz, a także egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła i do Bożego Miłosierdzia.
I do Matki Bożej.
O Jezu, błagam Cię miej nas wszystkich w opiece. Chroń i strzeż nas oraz prowadź nas.
Boże Ojcze, przebacz nam nasze grzechy, nasze upadki i nie odwracaj Swego Oblicza od nas, ani nie zabieraj nam Ducha Swego, lecz w Swym zmiłowaniu miej Miłosierdzie nad nami grzesznymi i obdarz nas Sercem Czystym, Pokornym i Miłującym, a także odnów w piersi naszej Ducha Niezwyciężonego. Oto Cię prosimy i  błagamy w Imię umiłowanego Twego Syna, a Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Boże Błogosławieństwo dla Ciebie i Twoich bliskich.
Katarzyna.

Pokój zostawiam wam i Pokój wam daję.
Bądź w Pokoju Chrystusa.

Komentarze

Popularne posty