"Idź dziecko Moje i powiedz im, Pokoleniu przewrotnemu!" Słowa Boga Żywego z dnia 08.08.2020 roku.

Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 08.08.2020 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 


Idź dziecko Moje i powiedz im, Pokoleniu przewrotnemu!

Oto Ja Jestem, Bóg i Stwórca mówię im Dość! Dość już!


Dość niegodziwcom i bluźniercom, obrażania Mnie i szydzenia ze Mnie!

Gdyż Jestem Bogiem i Stwórcą i nie pozwolę z Siebie szydzić, ani dłużej drwić!

Gdyż Jestem Stwórcą i z Mojej Ręki wychodzą wszelkie Dzieła!!

A także mówię Dość obrażania i rzucania bluźnierczych języków przeciw Temu, Który zasiadł po Mojej Prawicy!!

Dość lekceważenia Mego Prawa Miłości!

Łamania Mego Przymierza!!

Lekceważenia i odrzucania Mego Słowa!

Okradania Moich ubogich!

Niszczenia Mojej Winnicy!!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Iż okradliście Mnie! Mnie waszego Boga i Stwórcę!

Albowiem wy ludzie, wy stworzenia okradliście Mnie z Moich Dóbr!!

Zabijając Moje Skarby, Moje niewiniątka!!

Moje Dary!!

Zabijacie je jeszcze będące w łonach matek!!

Tym samym nie przestrzegając Mego Przykazania!!

Nie będziesz zabijał!!

Dniem i nocą słyszę płacz i krzyki i wołanie z ziemi przelanej niewinnej krwi.

Waszych braci i sióstr!!

Wołanie o Sprawiedliwość!

O Moją Sprawiedliwość!!

Wy ludzie myślicie, że wasze ciało będzie trwać wiecznie!!

Pielęgnujecie wasze ciało, wasze kości, poświęcając jemu więcej uwagi, a niżeli zadbać o to co jest wieczne i nie przemijające!!

Postawiliście ciało jako wasz posąg i oddajecie jemu cześć!!

Zamiast skłonić wszelką uwagę na to co duchowe, na waszą duszę!

Ja Jestem powiadam wam wszystkim!!

Iż waszymi czynami zabijacie nie tylko wasze ciało, lecz szkodzicie waszej duszy!!

Duszy, Która wyszła ze Mnie, tak jak życie wyszło ze Mnie!

Gdyż Jestem Życiem i Dawcą Życia!!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!!

Skróciłem Czas, aby chronić Moich Wybranych!!

Moich Wybranych, którzy do Mnie należą!!

Gdyż wielu zostało powołanych, lecz niewielu jest wybranych.

Amen.

Komentarze

Popularne posty