"Moją Wolą Jest, abyście się zatrzymali i wejrzeli wgłąb waszego sumienia i serca!" Słowa Boga Żywego z dnia 17.07.2020 roku.

Dziś usłyszałam Słowa Boga Żywego w moim sercu i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu.

Oto mówi do was Bóg Ojciec!
Ten, Który z Miłości do was, Swoich Stworzeń umieścił na Filarach Ziemię, a nad nią Niebo!
Ten, Który oddał wszystko co posiadał, abyście mogli powrócić do Mnie i być ze Mną, waszym Stwórcą!

Dzieci Moje, Moje umiłowane serca!
Jak bardzo przybliża się godzina Mojej Chwały i Mocy!
Jak blisko jesteście spotkania ze Mną, waszym Zbawicielem, Który zasiada na Tronie Chwały!
A Który Jest Nieskończoną Miłością! Bezgraniczną!
Zaprawdę, Zaprawdę powiadam wam, dzieci Moje!
Moją Wolą Jest, abyście się zatrzymali i wejrzeli wgłąb waszego sumienia i serca!
Abyście przejrzeli się w jego odbiciu i zrobili rachunek sumienia!
Abyście przesiali swoje serce i porównali je ze swoim sumieniem, które jest waszym strażnikiem stojącym na straży waszych czynów!
A gdy to uczynicie, Moją Wolą Jest, abyście w pokorze serca nie lękali się przyjść do Mnie, do Swego Ojca, Który wyciąga do was Swoją Rękę, aby pochwycić was i obmyć oczyszczając waszą duszę i napełniając ją Światłem i Miłością!
Nie lękajcie się wołać i wzywać Mego Imienia, Które zostało wam objawione przeze Mnie i dane wam przez Moich Proroków!
Jam Jest, Który Jest! Jest Moje Imię i nie ma innego, oprócz Mnie!
Ten, Który Był i Jest! Ten Sam Niezmienny! Niezwyciężony!
Dzieci Moje, każde poruszenie waszego serca napełnia Mnie radością!
Gdyż Moje dziecko, za które opłaciłem najwyższą cenę, szuka powrotu do Mnie, do Swego Zbawiciela!
Ojca Wszelkiego Stworzenia!
Gdybyście wiedzieli jak wielka Radość ogarnia całe Niebo, z powrotu utraconego dziecka Mego!
Nie lękajcie się zawierzyć Memu Słowu i powierzyć Mi siebie!
Gdyż Ja Jestem Dobrym Ojcem i każdego, kto pokłada we Mnie ufność, pochwycę i poprowadzę do Mego Królestwa Niebieskiego!
Amen.

Komentarze

Popularne posty