Znaczenie Tronu Dawida. Prawdziwy Król. Jezus Chrystus. YAHUSHUA HA MASHIYAH. Przekaz z dnia 19.08.2020 roku.

Gdy Dawidowi doniesiono, że jeden z jego synów okrzykł się Królem, choć Król jeszcze żył, wtedy nakazał przygotować Salomona i namaścić go i ubrać w szaty Króla i posadzić go na osiołka Króla Dawida i z procesją przejść przez Jerozolimę i obwieścić ludowi, że ów siedzący na osiołku jest Nowym namaszczonym Królem.

Tym Nowym Królem jest Zbawiciel Jezus Chrystus, Yahushua Ha MASHIYAH.

To dlatego Archanioł Gabriel powiedział Marii, że  Najwyższy da Mu Tron Dawida.

Jezus został namaszczony i posłany przez Samego Boga Ojca.

Aby objął należyty Jemu Tron.

Na początku Królem Ludu Bożego był Sam Bóg. I On prowadził ich i w dzień i w nocy. W dzień w obłoku, w nocy jako ogień.

Ale oni odrzucili Boga, i zawołali ze chcą człowieka za Króla.

Więc Bóg zgodził się i został wybrany Król Ludu Bożego.

Ten Lud to cała ludzkość.

Wszystkie pokolenia.

Adam i Ewa i tak dalej.

Lecz teraz przyjdzie i zasiądzie na Tronie Bóg Chwały. Prawdziwy Król.

To wszystko pokazuje mi Bóg Ojciec.

To wszystko widzę w sercu.

Komentarze

Popularne posty