ZAŚLEPIENIE NARODU I KARA.

18 Głusi, słuchajcie! 

Niewidomi, natężcie wzrok, by widzieć! 

19 Kto jest niewidomy, jeżeli nie mój sługa, 

i głuchy, jak posłaniec, którego posyłam? 

Kto jest niewidomy, jak mój wysłannik 

i głuchy, jak Sługa Pański? 

20 Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają; 

otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha. 

21 Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości 

okazać wielkość i wspaniałość Prawa. 

22 A jednak jest to naród złupiony i ograbiony: 

wszystkich spętano po jaskiniach 

oraz zamknięto w więzieniach; 

na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje; 

na rabunek, i nikt nie powie: «Oddaj!» 

23 Kto między wami daje temu posłuch? 

Kto uważnie słucha o przyszłości? 

24 Kto wydał Jakuba na rabunek 

i Izraela - łupieżcom? 

Czyż nie przeciw Panu myśmy zgrzeszyli 

i nie chcieli postępować Jego drogami 

ani słuchać Jego Prawa?

25 Więc wylał na Izraela żar swego gniewu 

i okropności wojny. 

Wybuchła ona zewsząd pożogą, 

a on się nie spostrzegł, 

obróciła go w perzynę, 

lecz on nie wziął tego do serca. 


                          Księga Izajasza 42, 18-25
Komentarze

Popularne posty