LUDZKOŚĆ ZBIERA Z TEGO, CO ZASIAŁA. Słowa Boga Żywego z dnia 28.03.2022 roku.

Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 28.03.2022 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 

Słowo Boga Żywego odnośnie wojny na Ukrainie i na świecie.


Otrzymaliście wolną wolę, abyście byli wolnymi istotami i to wasza wolna wola jest waszym dobrowolnym wyborem jak chcecie wybierać i żyć. 

To wasze złe wybory są owocami waszego złego życia, waszego upadku i waszego złego celu!

Ludzkość ponosi konsekwencje swego złego wyboru i zbiera z tego, co zasiała.

Gdyby kierowała się dobrym wyborem, ich uczynki byłyby Prawe i Dobre. 

Działaliby zgodnie z Wolą Boga Żywego, wypełniając Jego Świętą Wolę.

Ziemia ta, byłaby rzeczywistym odbiciem Niebios. 

Wypełniłoby ją: Miłość i Życie. 

Stałaby się ogrodem Miłości i Melodią Harmonii Życia.  

Chwała Bogu na wysokości, a na Ziemi Pokój ludziom Dobrej Woli. 

Amen.
Komentarze

Popularne posty