MODLITWA O MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA ŚWIATA CAŁEGO.

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi! O Panie, Dobroci niepojęta, Który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie możemy, przeto Cię błagamy: uprzedzaj nas Łaską Swoją i pomnażaj w nas nieustannie Miłosierdzie Twoje, abyśmy wiernie pełnili Wolę Twoją Świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc Miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twe ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy; i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba.
Komentarze

Popularne posty