O AMERYKO! KTÓRAŚ PODNIOSŁA RAMIĘ SWE PRZECIW DZIECIOM MYM!

Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 09.03.2022 roku.


O Ameryko!

Kraju dzikich plemion i stepów!

Któraś nałożyła okowy niewolnictwa na bliźniego swego!

O Ameryko!

Któraś skąpała swą nieprawością cały świat!

Któraś podniosła ramię swe przeciw dzieciom Mym!

O Ameryko!

Któraś zerwała Święte odwieczne Przymierze Moje!

O Ameryko!

Któraś położyła pod swe stopy wszystkie narody tego świata i depcząc ugniatasz je niczym grona winne, by puściły swe soki winne, tak ty bryzgasz krwią niewinną braci i sióstr swych!

O Ameryko!

Cóż poczniesz, gdy Moje Ciężkie Ramię opadnie na ciebie?!

Gdzie sie skryjesz?!

O córko przewrotna!

Jak dalece posunęłaś się w twych złych uczynkach!

Podnosisz krzyk swój przeciwko Mnie, Bogu Żywemu i w swej pysze rzeczesz: "Jestem wieczna i potężna! Kto mi dorówna?! Kto zrzuci mnie z tronu mego?!"

O biedna Ameryko!

Jak wielce zaślepiła cię twoja pycha!

Oto Ja Jestem Wieczny i Wszechmocny Bóg Wszystkich Rzeczy, powiadam ci!

Zrzucę cię z tronu twego, a twoje mury zburze! 

Uderzę w ciebie wszystkimi wiatrami, a z łuku Mego wyrzucę ogniste strzały na twoje warownie i twoje straże!

Otworzę oceany i morza i pobudzę je do gniewu przeciwko tobie!

Słońcu nakaże by z twej ziemi uczyniło pustynny step!

Rozbiore cię z twej szaty i uczynie cię nagą i zawstydzę cię!

Albowiem pobudziłaś Mnie do gniewu i powstałem z Mego Tronu i stanę naprzeciw ciebie, aby odpłacić ci za zło popełniane bezustannie!

Albowiem przelana krew niewinna woła do Mnie z ziemi, abym nie zwlekał już dłużej i pomścił za przelanie krwi Mych niewiniątek!

I każdego, kto pobiegnie ci na pomoc, powale i już więcej się nie podniesie!

Tak iż do ptactwa pod niebem zawołam:

"Przybywajcie, oto wyprawiam ucztę biesiadną!"

I przybędą wezwane na Mój Głos!

I najedzą się trupów ciał do syta!

Albowiem zemsta należy do Mnie!

Któż się ostanie?!

Amen.
Komentarze

Popularne posty