NIE LĘKAJCIE SIĘ PRZYJŚĆ DO ŹRÓDŁA ŻYCIA! Słowa Boga Żywego z dnia 28.03.2022 roku.

Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 28.03.2022 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu.


Jak wiele nienawiści jest w waszych sercach zakorzenionej!

Jak wielka ciemność dosięgła wasze dusze, która przysłoniła wam Światłość!

Światłość Ducha Świętego!

Jak wielkie odstępstwo rozlało się po całej Ziemi i niczym zatruta rzeka przemieniła się w Oceany  zgłębione!

Uderzają fale nienawiści, niszcząc wszelkie Dobro pochodzące od Boga Żywego!

O ludzie!

Gdzie Miłość i Miłosierdzie, dla bliźniego swego, zagubionego w tym świecie bezbożnym i pozbawionym Prawa Miłości?!

Gdzie pomocna dłoń, by podnieść upadłego, którego zwiodły szatańskie blaski fałszywego światła?!

Gdzie współczucie nad truchlejącą duszą, stojącą naprzeciw śmierci i demonicznego ataku?!

Gdzie jest Miłosierne spojrzenie nad duszą, która nie jest gotowa, by spojrzeć w Oblicze Najwyższego?!

Gdzie jest Słowo Życia, by wskazać uciemiężonej duszy, Drogę powrotu do Prawdziwego Życia w Duchu i Prawdzie?!

O ludzie!

Gdzie wasze dziedzictwo Boga Żywego, Miłość Syna Człowieczego, która została wam dana, byście stali się Jednością Miłości Wiecznej?!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Mój Duch działa w sercach pokornych i Mi całkowicie oddanych!

Są ukryte przed tym światem, a prowadzone przeze Mnie, albowiem Moja Wola wypełni się!

Serca te są pochodniami niosącymi Ogień Mojej Miłości dla głodnych i spragnionych Mojej Miłości!

Gdyż nic nie może istnieć bez Mojej Miłości, ani ciało, ani duch!

O dusze!

Przychodźcie karmić się Moją Miłością i pijcie z Jej Źródła!

Nie głodźcie się już dłużej i nie lękajcie się pić z Źródła Wody Życia!

Nie pozbawiajcie się Moich Darów!

Są one bowiem przygotowane wam od założenia świata!

Nie lękajcie się przyjść do Źródła Życia!

Jedynego Źródła Życia!

Ja Jestem Życiem!

Ja Jestem Zmartwychwstaniem!

Ja Jestem Światłością!

Amen.


Niech Miłość Boga Żywego zapłonie w waszych sercach i niech niesie Ogień Miłości Boga Żywego w świat, rozpraszając mrok i ciemność, księcia tego świata.

Niech Światłość Boga Żywego zajaśnieje w duszach waszych, niosąc wam Pokój i Błogosławieństwo Boga Żywego. 

Katarzyna.
Komentarze

Popularne posty