SŁOWA MOJE WSKAZUJĄ WAM PRAWDĘ, DROGĘ I ŻYCIE.

Słowa Boga Żywego z dnia 02.03.2022 roku. 


Dawajcie, a będzie wam dane. 

Błogosławcie, a będziecie błogosławieni. 

Czyńcie dobrze w Imię Moje, a będzie wam czynione.

Miłujcie się wzajemnie, a po tym poznają, że jesteście ze Mnie i że jesteście uczniami Mymi. 

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 

Bo jaką miarą mierzycie, tak i wam będzie odmierzone.

Tak jak Ja Jestem, przebaczyłem wam, wasze winy i wasz dług, tak i wy przebaczajcie waszym winowajcom. 

Ja przyszedłem na świat, aby dać wam Życie. Tak i wy dawajcie siebie w Miłości, abyście mieli w obfitości Dary i Łaski Moje.

Na cóż człowiekowi przyjdzie ratować życie ziemskie, które trwa tylko chwilę, gdy duszę zatraci, która jest z Ducha Mego i trwa wiecznie.

Życie ziemskie, które jest przejściem do prawdziwego Życia w Łasce Mojej. 

W Łasce, która jest waszym Zmartwychwstaniem. 

Bo gdy wasze oczy zamkną się na tym świecie, zostaną otwarte w Wiecznosci.

I ujrzycie Prawdę o sobie i zobaczycie, że to, co umiłowaliście w waszym ciele, było marnością, balastem waszej duszy, pozbawiającą jej Dobra Wiecznego.

A wtedy będziecie płakać i zgrzytać zębami, oddaleni od Miłości i Radości Mej.

Nikt bowiem nie przyjdzie do Ojca Mego i waszego , jak tylko przeze Mnie. 

Dlatego powiadam wam, trwajcie we Mnie!

Albowiem tak jak Ja Jestem w Ojcu Mym i waszym i trwam w Nim w Jedności, tak wy, którzy jesteście we Mnie i trwacie we Mnie, trwacie w Jedności ze Mną.

Amen.

Wiele serc w tym czasie zatwardzieje, a oczy swe zamkną na Prawdę i Światłość Moją, przyjmując kłamstwo, okrywając się ciemnością. 

Chroniąc się w tym, który jest nieprzyjacielem ich duszy, oddając się ślepo jego niewoli. 

Dlatego skrócony został czas, aby to co jest przeznaczone do życia, żyło.

Aby nie zginęło wśród ciemności.

Słowa Moje są Duchem, są Życiem i Światłem. Wskazującym wam Prawdę, Drogę i Życie.

Ja Jestem Prawdą, Drogą i Życiem.

Trwajcie we Mnie, a będziecie żyć.

Amen.
Komentarze

Popularne posty