JEZUS MÓWI, MOC WSTAWIENNICTWA.

10 Marca, 2022

Od Jezusa Z Miłością 


[...]

 … „To jest twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!” „Widzę, jak zatwardziali ci ludzie, rzekł Pan do Mojżesza, pozwól mi więc w spokoju, aby mój gniew zapłonął  przeciwko nim, aby je pochłonąć.  Wtedy uczynię z was wielki naród”.

 Ale Mojżesz błagał Pana, swego Boga, mówiąc: „Dlaczego, Panie, płonie Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, którego wyprowadziłeś z ziemi egipskiej z tak wielką mocą i tak silną ręką?”.  Pamiętaj o swoich sługach, Abrahamie, Izaaku i Izraelu, i o tym, jak im przysięgałeś na własną rękę, mówiąc: „Sprawię, że twoje potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie, a cała ta ziemia, którą obiecuję, da twoim potomkom wieczne  dziedzictwo?” Tak więc Pan złagodził karę, którą groził wymierzyć swojemu ludowi”.  
– Wyjścia 32:9-14

 Byłam tak pełna nadziei i szczęśliwa, że ​​Pan usłyszał moje wołanie o Miłosierdzie!

 Jezus zaczął,

 „Moje Miłosierdzie jest nieskończone dla wszystkich, którzy przyjdą i zawierzą się Mojej Boskiej Miłości oraz dla wszystkich, których przyniesiecie i chowacie w ranie po Mej Stronie. Dziękuję Ci, Moja ukochana maleńka, że ​​dźwigasz dziś ciężary Mojego Serca. Tak wielu cierpi, tak wielu na tak wiele, na różne sposoby.

 „Nie ma niczego, czego nie może znieść Moje Miłosierdzie. Dziękuję wam, że złożyliście swoje plany na dzisiaj i trwacie ze Mną i całym Niebem w modlitwie. Wiele zostało zrobione, wiele zostało osiągnięte dzięki waszej rezygnacji z wstawiennictwa w imieniu innych. Bardzo Mnie to ucieszy, jeśli nadal będziecie to robić raz w miesiącu. Świat rozpaczliwie potrzebuje wstawiennictwa i z każdą łzą, każdym westchnieniem serca i każdą modlitwą wezwaną w tych intencjach wiele czyni, aby sprowadzić Moją Wolę i Moje Królestwo na tę ziemię.

 „Serce Ojca właśnie łamie się z powodu tego, co musi być zrobione, [i tutaj czułam, jak łzy wezbrały w oczach Jezusa], ale naprawdę wasze modlitwy, Moje narzeczone, uprzedzajcie, opóźniajcie i piszcie historię. Módlcie się dalej, nie poddawajcie się i nie poddawajcie się kłamstwom wroga, że ​​wasze modlitwy w ogóle nic nie robią, ponieważ przenoszą góry, ratują życie i chronią narody przed Sądem Ojca. Kiedy słyszy, jak Jego maluchy nawracają się i wołają w imieniu drugiego, Jego Serce jest poruszone współczuciem i litością — ponieważ najbardziej przypominasz Go, kiedy się wstawiasz. Żyje, by dzień i noc wstawiać się za stworzeniami, które tak bardzo kocha. Czy znasz modlitwę Ojca?

 „Modli się, aby tylko jedno, tylko jedno z Jego stworzeń odpowiedziało, by nieść Jego Serce i wypowiadać Modlitwy Miłosierdzia. Widzicie, On jest sprawiedliwym Ojcem i Sam z Siebie, Jego Osąd i Jego Sprawiedliwość są bardzo potrzebne do oczyszczenia ziemi i oczyszczenia dusz – aby nie zakończyły się wiecznym ogniem oddzielonym od Niego na zawsze. Ale od początku czasu uczynił to tak, że działa poprzez Swoje stworzenie. On może wszystko zrobić Sam, ale pragnie współpracować z nami, aby Jego Wolę wypełnić na ziemi. Pragnie raczej Miłosierdzia niż Sądu. Raz po raz, i kiedy widzi, jak jedna dusza wzrusza się do litości, niosąc Jego Serce i wołającą o Miłosierdzie, mięknie, a wielkość Jego Sprawiedliwości zostaje poważnie zmniejszona lub umniejszona.

 „On jest świadomy słabości człowieka i jest kochającym Ojcem, Który pragnie, aby nikt nie zginął (2 Piotra 3:9). To jest tęsknota Jego Serca — aby wszystkie Jego dzieci się wstawiały. Wszystkie Jego dzieci będą wołać do Niego w imieniu innych, więc stajecie się współodkupicielami – nawet wyciągając najgorszych grzeszników z ognia piekielnego i przepaści uścisku szatana. Przeszukuje ziemię tam i z powrotem, aby zobaczyć, kto to będzie? Kto odda się Mu całkowicie? Kto będzie miał Jego Serce dla dusz, dla narodów, dla ziemi i całego stworzenia, które może wykorzystać, aby zaprowadzić Swojeiłosierdzie? Ty i wszystkie maluchy odpowiedzieliście dzisiaj i jak bardzo jest zadowolony ze społeczności. Wstawiennictwo jest Sercem Ojca i dlatego stworzył Mnie, abym był narzędziem Pośrednictwa przed Swoim Tronem, wzbudzając wielu małych, aby naśladowali Mnie stale stojącego w przepaści, aby Miłosierdzie Ojca zostało zaspokojone”.

 Na marginesie, w czasie mojego wstawiennictwa byłem tak obciążona pasterzami Kościoła. Zdałem sobie sprawę, że to wszystko sprowadza się do Kościoła. Jeśli kościół się nie modli, nic się nie dzieje ani nie zmienia. Ale och, gdyby kościół zebrał się razem, aby naprawdę się modlić – nie tylko zespoły modlitewne lub kilku wstawienników w kościele.  Wyobraźcie sobie, że całe kościoły otrzymałyby brzemię, łaskę modlitwy jak nigdy dotąd. Zacząłem modlić się za wszystkich popularnych kaznodziejów – kościół nie miał znaczenia, jakie wyznanie – aby zostali ogarnięci przekonaniem i aby ich kościoły modliły się. Wszyscy pojawiają się na noc uwielbienia, ale tak niewielu pojawia się na spotkaniach modlitewnych i widziałem, jak to wszystko się zmienia, ponieważ nawet stadiony były wypełnione ludźmi w całym naszym kraju tylko po to, by się modlić, wstawiać. A kościoły zbierały się, by się modlić, bombardować Niebo, aż coś się wydarzyło.

 Jezus kontynuował,

 „Módlcie się dalej za Kościół i módlcie się dalej za świat. Pragnienia twego serca spełnią się, maleńka, ponieważ wiele zgromadzeń na całym świecie zacznie gromadzić się w wielkiej liczbie, aby się wstawiać. Nadchodzi największe wylanie Mojego Ducha – z nim przyjdzie łaska błagania, i ogień modlitwy, jak nigdy dotąd. Kościół zacznie przechodzić od głoszenia do robienia tej jednej rzeczy – na twarzy przede Mną, modląc się, bolejąc i wstawiając się, aby Wola Ojca się spełniła i aby Jego Królestwo przyszło na Ziemię tak, jak jest w Niebie”.
Komentarze

Popularne posty