ZWRÓĆ UWAGĘ NA WŁAŚCIWE OSTRZEŻENIE| PRZESŁANIE OD YESHUA HA'MASCHIACH

 Czy słyszysz dzwonki? Czy słyszysz dźwięk odległych dzwonów, bijących na alarm? Czy słyszysz trąby wypowiadające Moje ostrzeżenie? Czas jest krótki. Czas jest najważniejszy. W tych minutach życia, które jeszcze pozostały ci, nie trać okazji, jakie masz przed sobą, aby wezwać innych do pokuty. I nie zaniedbuj możliwości, które przed tobą stawiam, aby codziennie żyć w pokucie. Jeśli nie badasz siebie, swoich motywów, słów i czynów, grzech czeka u drzwi, aby cię wyprzedzić. Duma również czeka u drzwi, ale oboje zaatakują twój dom – twoje serce i życie – jeśli nie będziesz codziennie oceniać słów, które wypowiadasz, oraz rzeczy, które myślisz i robisz. Zachowaj więc pokorę w sercu, a pokuta będzie łatwym zadaniem, gdy zawiedziesz. Szybciej rozpoznasz swoją winę, kiedy zdecydujesz się być i pozostać pokornym.

 Czy słyszysz syreny wołające alarm na twojej ziemi? Ci, których obdarzyli władzą ludzie z waszych narodów, często byli przywódcami, których bogiem jest zła chciwość, władza i pieniądze. Ponieważ serca ludzi są nieustannie złe, wybrali spośród swego rodzaju, aby byli prowadzeni. Sprowadzają bunt, dumę i egoizm na stanowiska władzy i autorytetu, a potem jęczą pod ciężkim ciężarem ucisku i cierpienia, których doświadczają. Ich umysły są ciemne jak ci, którzy nimi rządzą. Płaczą z bólu, gdy ucisk staje się zbyt wielki – a jednak nadal nie chcą się do Mnie zwrócić. Raczej gryzą się nawzajem oskarżeniami i gniewem, a ich trudna sytuacja trwa nadal i wciąż się pogłębia.

 Nie bądź taki jak oni. Nie jesteś z tego świata. Nie masz żyć tak, jakby ten świat był twoim domem. Jeśli kochasz ten świat, wtedy twoja lojalność będzie wobec tego świata i będziesz codziennie zmagał się, aby uczynić go swoim domem.

 Czy słyszysz dzwony, trąby, syreny?

 Dzwony z wież, zakonników, kościołów, których życia nie ma we Mnie. To są głosy tradycji ludzkich – tych, których serca są daleko ode Mnie. To uczeni w Piśmie i faryzeusze twoich czasów. Nie różnią się od swoich dawnych ojców - kamienują proroków, zamykają drzwi Moim Głosom w tej godzinie... ani nie wchodzą do Mojego Królestwa, ale też stają na drodze innym. Niektórzy stoją w Piśmie Świętym, ale nie pozwalają na wejście Mojego Ducha. Inni wciąż wołają ze swoimi fałszywymi naukami i dumnymi, krzykliwymi, dymiącymi i lustranymi sposobami rozrywki. Nie ma głębi w ich nauczaniu ani w ich uwielbieniu. Ich duma ze swoich budynków, programów i wykonywania cotygodniowych obowiązków zajęła miejsce ich pokory i uwielbienia Mnie. Nie reprezentują Mojego Królestwa. Zbudowali własne. Biją na alarm, ale tylko po to, by w jeszcze większej mierze zbudować dla siebie królestwa. Bezprawnie – nielegalnie – używają Mojego Imienia do tych odrażających czynów. Jeśli nie pokutują i nie zdejmą się ze swoich tronów stworzonych przez człowieka, jeśli nie zburzą bożków na ołtarzach, na których oddają cześć – bożków jaźni, mocy, czci od innych i zysku pieniężnego – wtedy ich zabiorę w dół. I nie zostanie to zrobione w sposób łagodny, ładny czy miły.

 Czy słyszysz trąby? To są głosy Moich proroków - Moje Słowa podane w Piśmie i w Prawdzie w tej godzinie. Otrzymali i powiększyli wiedzę i zrozumienie, kiedy poddali się Mi. Wielu zostanie zabitych za ich posłuszeństwo, ale ich nagroda będzie wielka. Te trąby wołają ostrzeżenia, aby się nawróciły, przygotowały, zbliżyły się do ich Stwórcy, Stwórcy – do MNIE. Cierpieli odrzucenie człowieka, ale oddali swoje życie w Moje ręce. Ich cierpienie będzie trwać i wzrastać, ale jeśli pozostaną wierni, będą naczyniami honoru, które ujrzą życie odmienione i zbawione, ponieważ głosili Moje Słowo i nie szukali dla siebie chwały.

 Syreny są zwodniczymi głosami świata, ostrzegającymi przed niebezpieczeństwami, które stworzyli, aby przyciągnąć człowieka do siebie, gdzie oferują obietnice zbawienia i szczęścia, ale ich motywacją i celem jest panowanie i niszczenie. Wykorzystują strach, kłamstwa, oszustwa oraz bogactwo władzy i pieniędzy, aby kontrolować innych. Służą szatanowi. Tworzą wojny. Oni zabijają. Rabują i niszczą, jak diabły, którym służą. I podobnie jak dawne syreny wzywające ludzi na skały zagłady, na których siedzieli, syreny te przedstawiają się jako piękni zbawiciele ludzkości. Zniszczę ich bez litości, jeśli szybko się nie nawrócą. Wysłuchaj Moich Słów. Zniszczę ich bez litości.

 Czy rozważyłeś swoje stanowisko i jakich głosów ostrzegawczych zdecydowałeś się wysłuchać? Czy biegasz od jednego do drugiego, szukając jednego głosu, który zapewni ci pocieszenie w tych niespokojnych czasach? Czy oceniłeś swoje motywy i czy masz odpowiedź na pytanie, dlaczego słuchasz tam, gdzie robisz?

 Zanim odpowiesz, zastanów się: Niezależnie od tego, na który alarm zdecydujesz się odpowiedzieć, twoja droga nie będzie łatwa.

 Zniszczenie, bieda, głód, oszustwa, wojny, choroby stworzone i zmanipulowane przez człowieka, kontrolowanie rządów, przemoc i przestępczość – to tylko niektóre z rzeczy, które pojawiają się w większej mierze niż doświadczyłeś w swoim życiu. Ludzkość zwróci się przeciwko sobie, zwiększy się ilość zabijania, a nawet stanie się dla człowieka sportem.

 Co zrobisz, gdy twoje życie będzie zagrożone?

 Jest coś do rozważenia teraz, bo wtedy będzie za późno.

 Co zrobisz, gdy staniesz przed katem lub będziesz patrzeć bezradnie, jak twój mąż, żona, matka, ojciec, syn lub córka mogą stracić życie, jeśli nie zaprzesz się Mnie? Co zrobisz, gdy odciągną twoich bliskich i uświadomisz sobie z przerażającą rzeczywistością, że nigdy więcej ich nie zobaczysz w tym życiu?

 Nie wszyscy doświadczą tych wszystkich rzeczy, ale wielu z Mojego ludu doświadczy. Nie wszyscy będą żyć na ziemi, ponieważ te rzeczy wciąż rosną i rozprzestrzeniają się po całej ziemi. Tak, niedługo przyjdę, ale jeszcze nie czas. Nie myślcie o ucieczce, bo nie jesteście lepsi od Moich umiłowanych dzieci, które nie uciekły, chyba że przez swoją śmierć, ani tych, które nie uciekną w nadchodzących dniach.

 Wielu będzie żyło i nie wszyscy pozostaną Mi wierni do końca życia. Wielu zwróci się przeciwko Mnie, aby spróbować ocalić siebie lub swoich bliskich. Nie odniosą sukcesu. I stracą swoje własne dusze.

 Nie zbawi cię ostrzegawczy głos dzwonów kościelnych. Religia była głosem, który postawił Mnie na krzyżu 2000 lat temu. Programy, światła, wygląd zewnętrzny, wymyślne budynki, ludzie z zamkniętymi uszami i ślepymi oczami na Moje Słowa i wskazówki nie mogą was zbawić. Nadęci kaznodzieje i zadufani pastorzy nie pomogą. Nie mogą sobie nawet pomóc. Ale z pewnością pomogą sobie za twoje pieniądze, twoje uwielbienie, twój czas i energię.

 Nie uratuje cię ostrzegawczy głos syren. Żadna ilość pieniędzy, żadna ilość ludzkiego prawa napisanego, poprawionego, zrewidowanego lub uchylonego nie powstrzyma tego, co nadchodzi, gdyż za tym stoi sam wróg Mojego Królestwa i wasze dusze. Tworzą nikczemność, którą widzisz, i dają fałszywe nadzieje na rozwiązania. Żaden przywódca, który nie idzie za Mną, nie ma na sercu twojego najlepszego interesu. Ponieważ twoim „najlepszym interesem” jest powrót do Mnie i poznanie Mnie na wieczność. Jeśli Mnie nie znają, nie wiedzą, co jest w twoim najlepszym interesie. Zastanów się, co to oznacza.

 Posłuchaj ostrzegawczych głosów trąb. Można je znaleźć w całym Piśmie. Do dziś przemawiają z prochu.

 Posłuchaj dzisiaj głosów Moich trąb. Nie będą „oblewać” Moich Słów, aby was uspokoić, ale powiedzą wam to, co Ja wam powiem. Uważajcie, kogo słuchacie, ponieważ jest wielu fałszywych proroków, którzy wyszli dzisiaj na świat, mówiąc kłamstwa i ogłaszając pokój i bezpieczeństwo, kiedy Ja nic takiego nie powiedziałem.

 Z tych głosów, które wezwałem do przemówienia w tej godzinie, zawsze będzie ukryte przesłanie – ciągła nić, która wzywa do pokuty i posłuszeństwa – umierania dla siebie i wierności, by wytrwać do końca. Jak jest napisane w Moim Słowie, tak będzie napisane na ich językach.

 Spójrz poza horyzont. Zamknij uszy na odgłosy fałszywych doktryn, wyrachowanych humanistycznych kłamstw i oszustwa. Nie zwlekaj w tej godzinie. Okaż skruchę za podążanie za innymi głosami, w tym za własnymi. Musicie znaleźć, nauczyć się i słuchać Mojego Głosu – gdziekolwiek można go znaleźć.

 I pamiętaj, nie tylko interesuje mnie ratowanie twojego ciała na ziemi. Interesuje mnie oczyszczenie ciebie i ocalenie twojej duszy na całą wieczność. Stworzyłem cię dla Mnie - dla Mojej przyjemności. Tak więc nauczcie się Mnie zadowolić, a nadchodzące dni będą miały w sobie pocieszenie, kierunek, siłę i pokój Mojego Ducha, aby was przejrzeć.

 Każdego dnia masz wybór, za kim lub za czym będziesz podążać. Wybierz mądrze. Wybierz życie.  Wybierz mnie.


 Yeshua Ha'Maschiach

 03.04.2022

 Mateusza 10:39

 Mateusza 16:25

 Marka 8:35

 Łukasza 9:24

      

                                        by Vicky Adkins 




Komentarze

Popularne posty