PAN MÓWI... JEST TYLKO JEDNA DROGA! WSZELKA WIEDZA POZA NIM JEST KŁAMSTWEM...

 1 lipca 2011 – Od Pana Boga naszego i Zbawiciela – Słowo Pana skierowane do Tymoteusza dla wszystkich, którzy mają uszy i słyszą.


 Tak mówi Pan Bóg Izraela... Nadchodzą dni Noego!... Oto! Wielki i najstraszniejszy dzień jest już blisko!

 Słuchajcie teraz i zdobywajcie mądrość... Czy góry nie podniosły się na Mój rozkaz? Mówi Pan. Czy najwyższe szczyty nie wznoszą się ponad obłoki na Słowo z Moich ust? Czy głębokości nie są ukształtowane przez Moją wiedzę, a morza nie są wypełnione wodą zgodnie z Moją Wolą?

 Kto sprawił, że spadł deszcz, a kto zebrał chmury? Kto woła wiatr ze swojego miejsca? Kto wzywa huragany i przemawia do strasznych gór, aby wybuchły i wypluły swój ognisty żar?!...

 TO JA, PAN, TEN, KTÓRY TO UCZYNIŁ! TAK, JA, JEDYNY PRAWDZIWY BÓG I ODKUPICIEL!... TAK, STWORZYŁEM TO!

 Spójrzcie na gwiazdy i kontemplujcie całe niebo. Spójrzcie na niezmierzoną przestrzeń tego i WIEDZCIE... TO JA, KTÓRY TO ZAPROJEKTOWAŁ!... TO JA, KTÓRY TO STWORZYŁ!... YAH to stworzył! YaHuWaH sprawił, że tak się stało!

 Oto jak koc rozłożyłem życie i sprawiłem, że rozmnożyło się na całej ziemi... Życie wypełnia każdy zakątek!... A ludzie wciąż szukają jego początków i pragną poznać jego pochodzenie, na próżno pytając... Skąd pochodzę i dlaczego tu jesteśmy? Skąd wzięło się całe to życie i jak się tutaj dostało? Gdzie to się zaczęło i jak się skończy?”...

 Ignoranci i twardzi ludzie, oszukani i ślepi! Bezmyślne dzieci!... TO ŻYCIE MA IMIĘ! Początek i Koniec żyły wśród was! Pochodzenie i znaczenie jest tutaj!...

 I On przyjdzie także z wielką Mocą i Chwałą! Od Niego wyszliście i do Niego musicie wrócić... Wszyscy Jego Umiłowani. Nie ma Takiego drugiego! Nie ma innej odpowiedzi, nie ma innej drogi. Wszelka wiedza poza Nim jest kłamstwem... Wielka próżność i zła arogancja, choroba ludzkiej pychy.

 Ma wiele cudownych Imion... Nie ma końca temu, kim On jest! Bo jaki JA JESTEM, taki jest i On!... Ojciec i Syn są Jednym! I nasze Imię, Jednym!... YAHUSHUA-YAHUWAH!

 Na początku było Słowo… A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tak samo było na początku z Bogiem... Przez Niego wszystko zostało stworzone i nic we stworzeniu nie zostało stworzone poza Nim. W Nim było Życie, a Życie było Światłem ludzi...

 Światło świeci w ciemności i ciemność go nie pokona. Spójrzcie! Słowo stało się Ciałem!...

 Immanu El!
Komentarze

Popularne posty