ORĘDZIE MATKI BOŻEJ DO AMM OD APOKALIPSY| 20 III 2022

+++ Proszę o Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź, dusz wiernych tobie krąg, sercom co dziełem są twych rąk. Nieprzyjaciela odsuń w dal, daj nam przez Ojca Boga znak, daj aby Syn Człowieczy Bóg ogarnął mocą łaski swej do spisania „Słowa Bożego”. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej i Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Ja Królowa Narodu Wybranego Polski, dążącego do Nowego Jeruzalem, „trzódko” Moja będąca na spotkaniu modlitewnym w Ubrodowicach, u moich stóp Panny Ubogiej i Syna Mojego Króla Polski.

Wasza żarliwa modlitwa rozbroiła ból Ojca Przedwiecznego Tatusia kochanego, który w swojej sprawiedliwości karci dzieci Ukrainy, tym biczem nienawiści rękami Putina agresora rosyjskich sił zbrojnych. Tak to wygląda z waszego punktu widzenia spraw realnie zachodzących w walce dobra ze złem, ale dalekowzroczność Boga Ojca Wszechmogącego, który jest Bogiem Pokoju jest inna. Każdy z was dzieci kochane ma wolną wolę, albo jest podporządkowany Woli Bogu w Trójcy Jedynemu, albo szatanowi, który gra na strunach dumy agresorów oskarżających Majestat Boga Najwyższego. Strefa działania Boga Ducha Świętego jest w duszach i sercach ludzkich - przez Moje Niepokalane Serce waszej hetmanki, ale kiedy dzieci zamykają swoje serca, to jest w nich pełno kamieni twardych jak skała, to wtedy adorują węża i jego słuchają. A naród i jego przywódcy bez Boga stają się plemieniem złego ducha, który inspiruje do wojny, więc strzeżcie się Dzieci Boże.

Dziękuję wam za dar modlitwy sercem, za wasze rodziny i ochronę granic ojczyzny oraz ofiarowane Msze Święte (9 dniowe nowenny) wg podanej niżej intencji, które mogą zatrzymać agresora.

I proszę, by były odprawiane przez wybranych kapłanów wg Serca Jezusowego. Nie mniej polityka rządzących i ich decyzje podejmowane w związku z tym, nie są wg Woli Bożej, a EP nie wypełnia natchnień Ducha Świętego, a to wszystko bardzo prowokuje agresora, którym jest Rosja w łączności z ukrytymi wrogami, bo wspierają działania wojenne, licząc na zyski i wygodne życie w Europie.

UE nie prowadzi do pokoju przez swoje założenie traktatowe, które są przeciwko Polsce, atakuje nieustannie, nie dając środków walutowych uzależniając od posłuszeństwa, szczególnie wprowadzenia sodomy i gomory. A więc walka totalna z Dekalogiem, jak i w Parlamencie Europejskim - macie wilków w owczej skórze, co się śmią nazywać Polakami.

To zakłamanie prowadzi do rozkładu i obalenia rządu, narasta też oburzenie ludu polskiego. To wszystko, przy tej migracji uchodźców z Ukrainy, oraz terrorystów, którym udało się wejść do waszego kraju bez kontroli ścisłej merytorycznej, spowoduje destabilizację pieniądza w bankach, wasz obecny kapitał do stagnacji.

To jest okazją specjalną do wprowadzenia Antychrysta, by potem wejść z paradą mistyfikacji pokoju na Watykan, gdzie ma swoich sprzymierzeńców, pachołków, a fałszywy prorok ustąpi mu miejsca. Antychryst będzie uciskał lud Boży, przez wprowadzenie nowej religii światowej - bez konsekracji chleba i wina, a więc nie wg odwiecznych zasad rytu chrześcijańskiego, którą jest EUCHARYSTIA. 

To ustanowił Mój Syn Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Będziecie bardzo prześladowani za prawdziwą wiarę, bo WHO położyło łapę i wg praw bezbożnych, będą wyznaczać kierunek „ohydy spustoszenia”.

I do tej nowej religii z radością weszła UKRAINA, a prezydent żyd podpisał ten pakt, to jest wyraził zgodę, a jego rząd manifestuje masonerię-kolor zieleni to ich symbol. 

Widzicie to w TV jak się prezentują. UE dąży do tej samej „kulturowej zmiany”- tak ją nazywają. 

Teraz to już kwestia krótkiego czasu, gdy wojna się rozleje na całą prawie Europę, zajmie częściowo Azję i Amerykę i inne kraje. 

Ta wspólna deklaracja o „pokój”, to zaakceptowanie antychrysta.

Mówię, Ja Matka Boga i Człowieka, nie patrzcie na niego nie słuchajcie, to jest wąż przeklęty, szatan, który zwodzi wiele dzieci narodów swoim podstępem. 

Zaatakuje nagle nocą i Polskę moje dzieci, bo jest mu przeszkodą Naród Wybrany – Nowego Jeruzalem, który modli się tak jak wasza grupa. 

Wołam - dajcie modlitwę żarliwą, by przebłagać Boga Najwyższego. Wyprosiliście wiele i dużo łask spłynie. Jesteście przykładem dla innych, którzy tylko mówią, a trzeba włączyć się czynnie. Was zaprosiłam po imieniu, by jeszcze wybłagać zmiłowanie pańskie dla reszty mojej trzódki. Ufajcie i trwajcie w pokoju.

Pozdrawiam wybraną córkę Janinę, która z taką miłością was przyjmuje w tym królestwie Króla Polski i Mnie - Królowej Polski. Nagroda dla niej jest wielka w niebie, wejdzie do Niebiańskiego Jeruzalem. I mówię, rodzinę twoją też uratuję. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiam każdego po imieniu i te same dary powielam dla was, bo jesteście moimi zaufanymi dziećmi wybranymi i Moją obietnicę wypełnię, zamykając was i wasze rodziny w Arce Mojego Niepokalanego Serca i dam wam nowe imię. Błogosławiona każda dusza tu modląca się, ale też proszę, by oczyścić swoje serca w sakramencie pokuty z całego życia i wynagrodzić dając zadośćuczynienie. Dzieci, gdy będziecie rozważać to święte pouczenie Matki, to dam łaskę zrozumienia kogo i czego to dotyczy.

AMM od Apokalipsy - ten przydomek dał ci z Woli Bożej św. Benedykt, którego dziś jest wspomnienie liturgiczne, dlatego ta wasza wspólna modlitwa z siostrą duchową Janiną. 

Święty Benedykt w czasie pielgrzymki do Italii z grupą, uczył walki ze złem i podał modlitwę egzorcyzmu jak mocą różańca wiązać złe duchy w ludzkich sercach, szczególnie młodzieży. 

To trzeba podać, niech wszyscy którzy będą zgłębiać to „Słowo Boże” przystąpią do walki z siłami ciemności, bo Mój różaniec święty to miecz, który gromi i unicestwia zło.

Macie argumenty: Moje „siedem boleści”, Moje „krwawe łzy”, różaniec święty, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, post, jałmużna - to są atrybuty szczególne znamienne do użycia na te czasy apokaliptyczne. Jest mało czasu, powtarzam jak wyżej………..

Zapowiedziane wydarzenie „Prześwietlenia sumień” to jest „Mały sąd Ducha Świętego” Mojego Oblubieńca dokona się. Amen. Amen. Amen. Bo wojna będzie nieunikniona, zbyt wiele grzechów przygniata dusze krnąbrne, nieposłuszne, nie tylko na ukraińskiej ziemi, a także w innych państwach. Bóg Ojciec Wszechmogący płacze nad waszymi ludzkimi wadami, bo Serce Jego Majestatu miłością i miłosierdziem jest przepełnione. To jednak sprawiedliwości zadość się dokona.

Na tym zakończymy to „Słowo Boże” córko umiłowana moja AMM od Apokalipsy. To samo mówi Mój Syn, Syn Boga Żywego, Polski Król, potwierdza Bóg Ojciec i Duch Święty powiela. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Otrzymaliście już wiele pouczeń i tym się kierujcie, w mocy Ducha Świętego trwajcie. Potwierdzenie: Księga Wyjścia, rozdział 5, werset 6. To są plagi egipskie, biblijne, które wypełniają się na waszych oczach i wskazują na ucisk narodu polskiego i nie tylko.

Błogosławi +++ Bóg Ojciec,+++ Bóg Syn, +++ Bóg Duch Święty, przez Moje Niepokalane Serce i to specjalne błogosławieństwo niech spłynie na was tu zebranych, wasze rodziny, DM św. JPII i miejsca schronienia, które zostały wyznaczone na odprawianie Eucharystii w katakumbach i Ojczyznę Polskę, wszystkich czytających i słuchających tego pouczenia - Mnie Matki Bolesnej, bolejącej nad dziećmi swoimi całego świata. Trwajcie w pokoju. Co by się nie wydarzyło, to jest plan ocalenia. Bóg Ojciec dał je Maryi Niewiaście obleczonej w słońce, a księżyc - symbol islamu, sierp i młot pod Jej stopy - Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, która zmiażdży węża piekielnego, starodawnego smoka, pierwszą i drugą bestię.

To mówi Anioł Stróż Polski AVE: Do Niej wznosić modły, prośby, błagania. Zachować się w cnocie, umocnić wiarę i miłość. Modlić się o łaskę wypełnienia Woli Bożej, za Cypriana Polaka, który jest „Gniewem Boga Ojca”, oraz Namaszczonego, który poprowadzi lud mocą Ducha Świętego i za przyszłego papieża. 

Najlepiej różańcem świętym. Ufać bezgranicznie. Otrzymaliście wiele pouczeń co do czasów apokaliptycznych. Czuwam nad wybranym Narodem - Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

AMM od Apokalipsy - biała Angelo, twoje cierpienie dane z miłością i wasze cierpienia i modlitwy za Ojczyznę zostały przyjęte. Wszystkim pokieruje Anioł Pokoju, gdy zejdziecie do katakumb, by sprawować ofiarę Mszy świętych.

Zapisz wizję: Eucharystyczny Chleb wkładany do czarnego welonu, tabernakula puste bez Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Któż jak Bóg, któż jak MARYIA KRÓLOWA ANIOŁÓW.

Bóg zapłać za ofiary złożone na Msze Święte - cztery nowenny, plus Trzy nowenny i jedna Msza Święta od Tomasza - wybranego syna, który szerzy kult Chrystusa Króla Polski, od jego znajomych i trzy nowenny od córki Anny, której Pan dał nowe życie. Ogółem, to 64 Msze Święte na uproszenie błogosławieństw. Hojnego dawcę Bóg miłuje. Ofiarę Mszy Świętych odprawią kapłani wybrani to jest ks. Jan, ks. Marek, ks. Ryszard, ks. Piotr cierpiący, ks. Ireneusz / plus 2 ks. Piotr S. /– „W intencji błagalnej do Serc Trójcy Przenajświętszej o łaskę Ośmiu błogosławieństw dla Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska, przez Przeczyste Serce św. Józefa".

Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdz. 6. Werset 2 do 6 rozważyć. Temat: Otwarcie pieczęci. Zapisz też 14 werset: „I niebo znikło, jak niknie księga która się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. /17./...i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów Wielki Dzień Jego gniewu i któż się może ostać?”.

Był obecny wasz rodak Wielki św. JPII, by przebłagać Trójcę Świętej, modlił się, błagał z wami, prosił za młodzież - mocą litanią do papieża, śpiewał też „Barkę” i błogosławił. Były też obecne dusze czyśćcowe, które miały pozwolenie, by modlić się razem i święci i błogosławieni. Jest to łączność Kościoła walczącego na ziemi, cierpiącego w czyśćcu i triumfującego w niebie .

AMM-Módlmy się o związanie sił zła demonów, wraz z opieczętowaniem mocą Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i przez Krwawe Łzy Niepokalanej wszystkich dzieci Króla i Królowej Narodu Wybranego i granic Polski, aby zło nie miało żadnej władzy i nie mogło nikomu szkodzić. Pokornie prosimy przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi Pogromczyni złego, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła, siedmiu Archaniołów i całym wojskiem Królowej Jadwigi, świętymi egzorcystami, oraz męczennikami, którzy oddali życie w obronie wiary. Błagamy o światło Ducha Świętego dla Episkopatu Polski i rządzących, aby zostały pokrzyżowane plany działania Antychrysta w naszej ojczyźnie. Można te modlitwy ująć jako modlitwa wiernych.

Bogu w Trójcy Jedynemu i Kochanej Mamusi Królowej Polski chwała i dziękczynienie za to Boże pouczenie. AMM od Apokalipsy w posłudze dla braci i sióstr w przekazie ewangelizacji.

Intencja Mszy Świętej/ szersza/:

Intencja błagalna do Trójcy Przenajświętszej o łaskę Ośmiu błogosławieństw dla Polski i opieczętowanie jej granic mocą Najdroższej Krwi Chrystusa i Krwawych Łez Niepokalanej, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i wszystkich Aniołów i Archaniołów,całego wojska Królowej Jadwigi i świętych męczenników.

Intencja  Mszy Świętej/ skrótowa/:

„ Intencja błagalna do Serc Trójcy Przenajświętszej o łaskę Ośmiu błogosławieństw dla Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska, przez Przeczyste Serce św. Józefa".

AMM - Łaska „Duchowej Pieczęci Boga”

W poprzednim spotkaniu i orędziu tj. 20.II. 2022r. Matka Boża oznajmiła, że wyprosiła nam łaskę „Duchowej Pieczęci Boga” na czasy prześladowań:

„Kocham was „mała trzódko”, ufne dzieci Króla Polski i Królowej Polski. I dlatego wyprosiłam dla was ten dar „Duchowej Pieczęci Bożej” dany na usta, serce - moją Matczyną dłonią, co też uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów”.

Potwierdził to Pan Jezus Król Polski: "Pozdrawiam was serdecznie wybrani Apostołowie tych Czasów Apokaliptycznych, dając wam szczególne błogosławieństwo „umocnienia ręką” Mojej umiłowanej Matki Królowej Polski.

Jest to szczególna łaska, o którą mogą prosić wybrane dzieci Królowej Polski i Mnie Króla Polski z DM św. JPII, św. Józefa, świętych: Maksymiliana, Charbela; Trójcy Świętej, Niepokalanej Maryi i innych z Woli Bożej założonych na chwałę Króla Polski".

Na obecnym spotkaniu tj. 20 III2022r. następne dzieci wybrane przywiozły ze sobą małe figurki Niepokalanej Maryi. Wyciągnięta dłoń Maryi na każdej figurce została namaszczona olejkiem. Matka Najświętsza dała na nowo łaskę ochrony „Duchowej Pieczęci Boga”. Przez pocałunek Swojej namaszczonej świętej dłoni, nałożyła na nasze usta i serca moc swego błogosławieństwa. Wszystkie figurki w szczególny sposób promieniowały, oblicza były żywe!!!

„Ten dar to na czas prześladowań chrześcijan, który należy przekazywać innym - w grupach, wspólnotach modlitewnych oraz dla samotnych. Uczyni was wybrana trzódko niewidzialnymi dla wrogów. Wszystko staje się przez głęboką wiarę”.

1)Namaszczamy znakiem krzyża dłoń Maryi poświęconej Figurki Niepokalanej lub obrazka - olejkiem z ziemi świętej lub olejem egzorcyzmowanym /najlepiej kapłan/.

2)W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego +++, błogosławimy krzyżem Jezusa Chrystusa drugą osobę trzymającą zapaloną gromnicę. Osoba całuje krzyż i dłoń Niepokalanej Maryi Bogarodzicy.

3) Modlimy się prosząc, by ta „Duchowa Pieczęć Boga”została nałożona wg Woli Bożej za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego na duszę, serce i usta nasze i ochroniła nas od złego. Odmawiamy 3x Zdrowaś Maryja, Chwała Ojcu i Pod Twoją obronę.

Jeśli ktoś ma głęboką wiarę, może sam indywidualnie poprosić Maryję o Łaskę „Duchowej Pieczęci Boga”.

AMM od Apokalipsy - 24III 2022r. Wigilia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.; Śpiewajcie dzieci wybrane w tym dniu „Magnificat”, prosząc o Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Egzorcyzm różańcowy /św. Benedykta/ przekazany AMM

Modlitwa wstępna przed różańcem

W Imię Boga w Trójcy Jedynego rozkazuję, by wszystkie żywioły nieba i ziemi były mi posłuszne. W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję, niech ustąpią wszystkie duchy złe, idą precz od naszej woli, byśmy wyzwoleni na duszy i ciele mogli przystąpić do walki ze złymi duchami i samym księciem ciemności.

Po każdej dziesiątce: W Imię Maryi Bogarodzicy Dziewicy ustępujcie wszystkie duchy ciemności, złości, nienawiści, zniewolenia, nie mocy, pożądliwości, rządzenia, poniewierania ludzkimi cnotami. Maryja Matka Niepokalanie Poczęta miażdży ogon i głowę starego, prastarego węża, stawia swoją najświętszą nóżkę i niszczy całe plemię złych duchów ciemności. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

W Imię Jezusa Chrystusa mocą Przenajświętszej Krwi i Ciała, wiążemy was wszystkie duchy złe na niebie ziemi z samym księciem ciemności na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Alleluja !

Mocą Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Królowej Świata, Królowej Świętego Szkaplerza broniącej od złego, Pogromczyni czartów, wrzucamy wszystkie duchy złe z samym księciem ciemności do piekła na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alleluja.


Przekaz od Matki Bożej do Cypriana Polaka - Sobota,

19 marca 2022

To Ja, Matka Boża. Przychodzę do Ciebie w tę sobotę Wielkiego Postu, bowiem jest taka potrzeba, dla Ciebie i dla Polski. Natchnienie, które daję Andrzejowi jest prawdziwe, aby wszyscy modlili się jedną dziesiątką różańca codziennie za Namaszczonego i Ciebie, bowiem rzecz jest bardzo pilna. Musicie móc: Namaszczony i Ty, wkroczyć gdy będzie taka potrzeba, w jednej chwili można rzec. Czas jest bardzo bliski.

Zwłaszcza, Ty, Cyprianie, potrzebujesz modlitwy, aby uzyskać obiecane dary dla Ciebie i dla Polski. Rzucanie ognia z rąk, nadludzką siłę, odporność na kule i wszelką broń ludzką. Bowiem jesteś bardziej skłonny do złego niż przeciętny Polak inteligent, także ten letni i nie chodzący do kościoła. Ta Twoja skłonność do złego jest potrzebna na bliską już przyszłość, lecz zarazem utrudnia Ci trwanie na Twojej drodze, drodze, którą dał Ci Pan Jezus i Trójca Przenajświętsza. To wielki zaszczyt być gniewem Boga Ojca. Zasmucasz Nas, Mnie i Trójcę Przenajświętszą swoją złą dyspozycją, bo możesz i musisz się bardziej starać.

Jednakże nawet gdybyś się bardzo starał to, modlitwa za Ciebie wszystkich zwolenników przekazów winna być codzienna, codziennie dziesiątek różańca. Za Namaszczonego, choć on trwa we właściwej łączności z Bogiem, to jego zadanie i odpowiedzialność jest wielka. Bez Ciebie Bóg w swoich planach dla Polski może się obejść. Namaszczony jest niezastąpiony można rzec. Jednak Bóg nie chce zmieniać swych planów względem Ciebie. Nie byłoby też słuszne, aby Namaszczony był odpowiedzialny za rzeź, która pod Twoją wodzą ma być dokonana. On miałby do tego odrazę, Ty jej nie masz. Mówiliśmy już o tym. Dostaniesz jeszcze jedną szansę, pilnuj się więc bardzo. Ten dziesiątek różańca jest niezbędny. Niechaj czytelnicy pamiętają o tym i nie zaniedbują tego, bo to bardzo ważne. Amen.

- Dziękuję Najświętsza Dziewico.

Dostałem potwierdzenie

Otrzymał Cyprian Polak

- marca 19, 2022

Wielki Post 2022r.


domymodlitwyjp2.pl

Komentarze

Popularne posty