NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego| 19 Kwietnia, 2022

DZIEŃ PIĄTY 

"Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi Ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce".

Jezu Najmiłosierniejszy, Który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze heretyków i odszczepieńców i pociągnij ich Swym Światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność Miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na Miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.


Koronka do Miłosierdzia Bożego...


MODLITWA O MIŁOŚĆ BOŻĄ 

Najsłodszy Jezu, rozpal moją miłość ku Sobie i przemień mnie w Siebie, przebóstwij mnie, aby czyny moje miłe Ci były. Niech to sprawi moc Komunii Świętej, którą codziennie przyjmuję.
Komentarze

Popularne posty