NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego| 22 Kwietnia, 2022

DZIEŃ ÓSMY 

"Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści Miłosierdzia Mojego; niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej Sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej Sprawiedliwości".

Jezu Najmiłosierniejszy, Któryś sam powiedział, że Miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej Sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc Miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza Dusza, okaż Miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa, Syna Twego Najmilszego, bo wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen.


Koronka do Miłosierdzia Bożego...


O Jezu, rozumiem, że Miłosierdzie Twoje jest niepojęte, przeto błagam Cię, uczyń serce moje tak wielkie, aby pomieściło potrzeby wszystkich dusz żyjących na całej kuli ziemskiej. O Jezu, miłość moja sięga poza świat do dusz w czyśćcu cierpiących i dla nich chcę czynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe. Miłosierdzie Boże jest nigdy niezgłębione i niewyczerpane, jako jest niezgłębiony Sam Bóg. O Jezu, uczyń me serce czułe na każde cierpienie duszy czy ciała bliźnich moich. Jezu mój, uczyń serce moje podobne do Miłosiernego Serca Swego. Jezu, dopomóż mi przejść przez życie czyniąc dobrze każdemu... [Dz. II. s. 132]


MODLITWY O ŚMIERĆ SZCZĘŚLIWĄ 

O Jezu Miłosierny, rozpięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci. O Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w godzinę śmierci. O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako Zdrój niezgłębionego Miłosierdzia dla mnie, obmyj mnie z grzechów i przewinień moich. Jezu konający, Zakładniku Miłosierdzia, złagodź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.  [Dz. II. s. 205]

O Jezu mój, niech ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej Najświętszej Woli.  Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z Męką Twoją Świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość Miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz grzeszników.  Ufam mocno i zdaję się całkowicie na Wolę Twoją Świętą, która jest Miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie... [Dz. V. s. 146]
Komentarze

Popularne posty