KIEDY MODLICIE SIĘ ZA ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW.

 5 kwietnia 2022


 Panie, dziękuję Ci za Twoje wielkie Miłosierdzie dla mnie, chociaż jestem niegodna, przychodzisz do mnie i znów obsypujesz mnie swoją trawą nawet po moim upadku.

 Jezus zaczął,

 „Cóż, Moje Miłosierdzie nie byłoby Miłosierdziem, gdyby było to z powodu tego, co zrobiłaś lub czego nie zrobiłaś. Moje Miłosierdzie i Miłość idą w parze, Moja ukochana maleńka, a ponieważ cię kocham, obdarzam cię Moim Miłosierdziem, które daje ci Łaskę wstawania, gdy upadasz. Dziękuję za podzielenie się wszystkim, co zostało wam dane i wszystkim, co grupa zobaczyła. Aniołowie toczą teraz najbardziej zaciekłą walkę, ponieważ będzie coraz trudniej, gdy ziemia i ludzkość będą ciemnieć. Rozpaczliwie potrzebują modlitw wszystkich Moich dzieci na ziemi.

 „Pomoże to wielu zrozumieć, wizualizować i żarliwie modlić się za Aniołów. Bitwy i tę wojnę wygra modlitwa. Im więcej się modlisz, tym więcej Aniołów zwycięża. Kiedy brakuje modlitwy, Aniołowie bardzo cierpią. Można to porównać do Mojżesza wznoszącego ręce w bitwie, gdy walczył Jozue. Kiedy opuścił ramiona, Jozue i Izrael zaczęli przegrywać, kiedy jego ramiona podtrzymywali Aron i Hur, odnieśli zwycięstwo”.

 Wyjścia 17:12-14

 „Kiedy ramiona Mojżesza zmęczyły się, Aaron i Chur przynieśli mu kamień, na którym mógł usiąść, podczas gdy stali obok niego i podnieśli jego ramiona, trzymając je nieruchomo, aż do zachodu słońca. 13 W ten sposób Jozue całkowicie pokonał Amalekitów. 14 Wtedy Pan rzekł do Mojżesza: «Spisz sprawozdanie z tego zwycięstwa, aby je zapamiętano. Powiedz Jozuemu, że całkowicie zniszczę Amalekitów”.

 „Tak samo jest, gdy Moi ludzie się modlą, to wspiera i wzmacnia Anielskie Armie Boga. Kiedy Moi ludzie przestają się modlić, królestwo ciemności bierze górę i zmusza Aniołów do odwrotu. Królestwo Boże jest takie, że nic się nie dzieje, jeśli Mój lud nie modli się, wtedy Ojciec się porusza. Aniołowie nie poruszają się, dopóki Ojciec nie przemówi na Jego rozkaz. Więc kiedy się modlicie, Ojciec porusza się i rozkazuje Aniołom. Kiedy tego nie zrobisz, cóż, Aniołowie mają ograniczoną władzę nad królestwem ciemności i sprawami ludzkimi.

 „Więc dlatego ważne jest, aby co wieczór modlić się za Aniołów, potrzebuję, aby robiły to wszystkie Moje narzeczone. Potrzebujesz pomocy tych niebiańskich istot tak samo, jak one potrzebują twojego wsparcia w modlitwie. Módl się w duchu przez kilka minut każdej nocy przed snem, o rannych aniołów i armie aniołów, które toczą wiele bitew na ziemi. Modlitwa w duchu jest najpotężniejsza i najskuteczniejsza, ponieważ języki są językiem Aniołów. To jest jeden z powodów, dla których szatan tak bardzo tego nienawidzi i spowodował, że wiele osób w Moim Ciele odrzuciło tę broń. Wspiera Niebiańskie Armie Aniołów. Za każdym razem, gdy modlisz się w językach, nie tylko modlisz się o doskonałą Wolę Bożą, otrzymujesz Łaski i objawienie, dokonujesz nadprzyrodzonych czynów, ale za każdym razem, gdy modlisz się w językach, zasłaniasz kąty w bitwie. To jest dla nich całkiem elektryczne, tak jak czułaś się dziś wieczorem. Moc twojej modlitwy pochodzi z intensywności intencji twojego serca. Dzisiaj wszyscy skupiliście się wyłącznie na nich i oni również zostali zelektryzowani z wielką siłą, wdziękiem i mocą, która przepłynęła przez wszystkie szeregi Zastępów Niebiańskich Aniołów. Módlcie się bardziej w ten sposób każdej nocy, a zobaczycie ich w blasku i mocy, pokonując ciemność nad ziemią w każdej sytuacji”.

 To był koniec przesłania Jezusa.

 Wow, rodzina, Pan poinstruował nas wszystkich, abyśmy modlili się za kąty, aby wzmocnić, wyposażyć i uzdrowić tych, którzy walczą w bitwach w Niebie i na Ziemi. Jeśli nie możecie modlić się w duchu, po prostu módlcie się z serca.

 Módlcie się o ich uzdrowienie

 Módlcie się o wzmocnienia pomocy

 Módlcie się o więcej broni i narzędzi do walki

 Módlcie się o siłę do walki

 Dzięki objawieniu, które otrzymaliśmy, możecie wysyłać skrzynie z bronią na taśmociągach na kąty na północ, południe, wschód i zachód i pokrywać je Krwią Jezusa. Możecie nadać im zbroję Aniołów na skrzydłach. Możecie wysyłać bomby; bomby z Niebios, bomby z czarną dziurą, sieci ograniczające, lasery i bomby miłości, aby mogli używać i błagać o Krew Jezusa nad narodami i kiedy modlicie się o uzdrowienie dla Aniołów, możecie udać się do Nieba i tam im służyć. Dmuchajcie w Anioły, które są ranne, zwłaszcza te z uszkodzonymi skrzydłami. Osobom z ranami na ciele można podać antidotum i eliksir, który przyniesie uzdrowienie i siłę. Po prostu wiedzcie, że antidota będą tam, gdy dotrzecie do segregacji i nie zdziwcie się, jeśli Matka Najświętsza przekaże wam je lub jest obok was, pomagając w opiece nad Aniołami.

 Na koniec, wasze łzy i serca wdzięczności przynoszą tak wiele uzdrowienia Aniołom. Więc proszę podziękujcie swoim Aniołom Stróżom każdego ranka i każdej nocy za wszystko, co dla was robią, za ciosy, jakie zadają dla was i za rany, które zadają w waszym imieniu. Módlcie się za nich codziennie i cały Zastęp Niebiańskich Aniołów, potrzebują naszej pomocy rodziny, gdy toczą tę bitwę razem z nami. Módlcie się.


heartdwellersghana
Komentarze

Popularne posty