NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego| 17 Kwietnia, 2022

DZIEŃ TRZECI 

"Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w Drodze Krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy".

Jezu Najmiłosierniejszy, Który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki udziel im Swego błogosławieństwa, i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.


Koronka do Miłosierdzia Bożego..


MODLITWA DZIĘKCZYNNA 

O Jezu, Boże Wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie Boże. Każda kropla krwi mojej, niech krąży dla Ciebie Panie; dusza moja to jeden hymn uwielbienia Miłosierdzia Twego. Kocham Cię Boże dla Ciebie Samego. [Dz. VI. s.138]
Komentarze

Popularne posty