MIŁOSIERDZIE BOGA. "Moje Przebaczenie i Miłość są jak otwarta brama, aby każdego przyjąć, który pełen skruchy pragnie do Mnie powrócić".

Ja jestem jedyny, który zna przeznaczenie każdego, jedyny, który zna drogę, którą przeszliście i którą jeszcze musicie przejść. Ja jestem Tym, Który rozumie wasze cierpienia i wasze radości. Ja wiem ile wędrowaliście, aby znaleźć Prawdę i Sprawiedliwość. Jest to Moje Miłosierdzie, które odbiera wypełnione lękiem wołanie tego, który prosi Mnie w swoim wnętrzu o przebaczenie za swoje uchybienia.

A jako Ojciec spełniam każdą usilną prośbę, gromadzę wasze łzy, uzdrawiam wasze słabości, pozwalam wam odczuć, że zostało wam przebaczone i że abyście mogli na nowo kształtować wasze życie, zostaliście uwolnieni od waszych plam hańby.

Ja jestem również jedynym, który może wam przebaczyć obelgi, których Mi dostarczacie wy, którzy jesteście Moimi dziećmi.

W obecnym czasie Moje Słowo oświeca was na nowo. Ja chcę Moją Łaskę wylewać w nadmiarze, abyście byli czyści i przygotowani. Lecz jeżeli znowu wpadniecie w grzech to zrozumcie, że to nie Ja jestem Tym, Który oddala was od swojego Łona tylko, że to wy jesteście tymi, którzy się ode Mnie oddalacie, chociaż to nie jest Moją Wolą. Lecz Moje Przebaczenie i Miłość są jak otwarta brama, aby każdego przyjąć, który pełen skruchy pragnie do Mnie powrócić.

Ja daję się poznać w Miłości, z którą wam przebaczam i was poprawiam. Gdy żyliście według swojej woli i przy tym wciąż raniliście Ojca, nie odciąłem nici owego grzesznego istnienia, nie odmówiłem wam, ani powietrza, ani chleba; Ja nie opuściłem was ani w bólu, ani nie zignorowałem waszej skargi. I w dalszym ciągu otaczała was Natura, ze swoimi owocami swoim światłem i błogosławieństwami. Tak daję Się poznać ludziom i tak Się im objawiam. Nikt nie potrafi na ziemi kochać was z taką Miłością i nikt nie potrafi wam przebaczać, tak jak Ja to czynię.

Wasza dusza jest nasieniem, które Ja z Wieczności pielęgnuję i udoskonalam, aż przyniesie najpiękniejsze kwiaty i najdoskonalsze owoce Jak mógłbym pozwolić wam wymrzeć, lub pozostawić was gwałtowi zawieruchy? Jak opuścić was na waszych drogach, gdzie Ja przecież jestem jedynym znającym przeznaczenie wszystkich stworzeń? 

Wy, którzy idziecie błędną drogą: jestem gotów, gdy Mnie zawołacie was przyjąć i dać wam Moje Światło i Moją Siłę. Nie jest bez znaczenia, gdy na swoim ciele i na swojej duszy nosicie ślady wielkich grzechów. Ja spowoduję, że będziecie błogosławili tych, którzy was obrazili, a Boga będziecie błogosławić, gdyż On uważał ten cud w was za możliwy. Wówczas zaczniecie odczuwać w swoich sercach Miłość Chrystusa.

Niektórzy będą podczas słuchania tych słów myśleli: jakże jest możliwe, aby wielcy grzesznicy mogli otrzymać tę Łaskę tak samo jak Sprawiedliwi, którzy posiadają ją za swoje zasługi?

O ludzie, ludzie, którzy nie patrzycie dalej niż widzą wasze oczy! Ja zawsze dawałem wam Moją Dobroczynność z Łaski, jeszcze zanim na nią zasłużyliście.

Odpowiadam zarówno na czyste myśli, jak na smutną skargę tego, który zbliża się do Mnie splamiony - z powodu niedostatku miłości do bliźniego - jak długo wydobywa się jeszcze z niego mała iskra pokory lub poznania.

Jestem obrońcą słabych, którzy wylewają łzy w swojej wielkiej niemożności i nieświadomości. Ja jestem Boską Nadzieją, która płaczących wzywa i pociesza; Ja jestem dobrym Jezusem, który łagodnie obejmuje jęczącego w swoim bólu i swojej pokucie.

Ja jestem waszym Zbawcą, waszym Zbawicielem; Ja jestem tą Prawdą możliwą do zrozumienia dla ludzi.
Komentarze

Popularne posty