MIŁOSIERDZIE BOŻE, UFAM TOBIE.

W Miłosierdziu Swym nieskończonym, 

Niech będzie Pan i Bóg nasz uwielbiony. 

Bóg Miłości, Który do Swych stworzeń się zniża, 

po to by człowiek mógł się do Stwórcy swego przybliżać. 

I poznawać Jego Miłość, i to jak bardzo kocha..

Rozumiesz tę Miłość? 

ON do nas zszedł, i cały Się nam oddał. 

Oddał do tego stopnia, że dziś w kawałku białym chleba, spożywa Go człowiek, by mógł ze swym Bogiem przebywać i kosztować Nieba.

Niepojęte Miłosierdzie Boże, 

Któż pojąć je zdoła, Któż rozumem objąć je może?

Bóg Wszechmocy, Świętość, Piękność...

Miłosierny Pan, okazujący litość Swym dzieciom. 

Ufam Tobie Miłosierny Boże,

Ufam Jezu tylko Tobie.

Ufam, uwielbiam i wysławiam Miłosierdzie Twoje.. 

Niech każde serce, cały świat oddaje się

W nieskończone Miłosierdzie Boże,

Z ufnością wołając: JEZU UFAM TOBIE!
Komentarze

Popularne posty