ZEMSTA JEST MOJA... ODPŁACĘ.

 Tak mówi Pan... Moi synowie i córki, czy wierzycie, że JESTEM KIM JESTEM? Czy wiecie, że jestem z wami?... Trzymajcie się więc mocno! Albowiem Pan nieba i ziemi dokona straszliwej i strasznej rzeczy, zadziwienia i zdumienia! Oto ludzie na ziemi wzdrygną się, ich serca załamią się ze strachu, ich umysły będą zdezorientowane tym, co dzieje się na ich oczach! Bo zwycięży ich przerażenie Pańskie i WSZYSCY będą się bali!... Ich twarze zbledną, a oczy pociemnieją.

 A bezbożni nie zrozumieją. Położą ręce na uszach i zamkną oczy. Ponieważ przez długi czas Mnie odrzucali i odwracali się ode Mnie plecami. Zawsze walczą ze Mną. Jednak mądrzy zrozumieją i pokutują, a Ja ich uzdrowię i będą zbawieni, mówi Pan.

 Dlatego słuchajcie Słowa Pańskiego, ludu ziemi... SCHODZĘ! I tak jak zaciemnione niebo przynosi przeczucia, a kłębiące się chmury wytwarzają błyskawice i wstrząsają ziemią gromem, i jak potężny wicher nagle wybucha spośród burzy i sieje wielkie zniszczenie na swojej drodze, tak będzie Moc Pana w dniu Jego Gniewu!... SZYBKIE ZNISZCZENIE Z GÓRY NADEJDZIE NA WSZYSTKICH MOICH WROGÓW! Mówi Pan.

 Bo tak mówi Potężny Jakuba... Oto niebiosa zadrżą i wielkie wstrząsy wyjdą z dołu!... Ukażę Swoją obecność w Ziemi Izraela! Słońce zaćmi się i ogień spadnie na Moich wrogów z nieba! I z wielkimi gradami nawiedzę ich w Moim Gniewie, w Mojej wściekłości powalę ich i rozszarpię ich wojska na kawałki!... Sterty gruzu i masy połamanych ciał zaśmiecą pola!

 Oto uszkodzę całą ich broń wojenną! Bo sprowadzę na nich potop deszczu, potop wielki, i zatopią się głęboko w bagnie, nie mogąc zdobyć ziemi ani znaleźć oparcia! Ich armie zostaną odparte, dzielni żołnierze będą chować się ze strachu, a potężni ludzie uciekną przed Mocą Świętego Izraela! A to, nad którym człowiek otrzymał panowanie, powstanie i zapanuje nad nimi, plagi osaczą ich ze wszystkich stron! A oto każdy mocarz i dumny żołnierz, który postawi stopę w Ziemi Izraela, aby tam zabijać i niszczyć, zostanie pokonany szaleństwem!... Brat przeciw bratu, naród przeciw narodowi, każdy człowiek zostanie uderzony w pierś bliźniego!

 Oto pokropię góry Izraela, a pagórki ociekną krwią! Zaśmiecę otwarte pola trupami, a smród waszych gnijących ciał wypełni powietrze i zaleje doliny!...

 Dym z waszego ognia będzie się unosił na zawsze, wrogowie Izraela! Bo wasze plany są objawione; ujawnią się wasze nienawistne serca i upadną ze strachu!

 Bo sprawię, że wasza nienawiść strawi wasze ciało jak ogień, gdy będziecie patrzeć, jak wszystkie wasze plany powracają nad własnymi głowami! Mówi Pan wasz Bóg. Bo to, po co przyszliście, aby zrujnować innych, będzie waszą ruiną, a wraz ze zniszczeniem, które wymyśliliście dla innych, zostaniecie zniszczeni!... A oto staniecie się całkowicie nikczemnym widokiem w oczach wszystkich narodów, zdziwienie i przerażenie u wszystkich, którzy was ujrzą!

 Bo jak jest napisane... Wyleję wyroki na Moich wrogów, plagi i rozlew krwi! Uwielbię Siebie w ziemi Izraela i ukażę im Moją Wielkość!... Moja Świętość zostanie objawiona, a Moja Obecność stanie się znana na oczach wszystkich narodów!... Dlatego ci, którzy zgodnie nosili miecz w ten sposób upadną, a ci, którzy pojawili się w wielkiej liczbie, zostaną pokonani... Mówi Pan.

 Jednak zrozumcie to, wrogowie Izraela… Nie myślcie, że czynię to ze względu na sprawiedliwość ludu Ziemi Izraela, ponieważ oni również o Mnie zapomnieli i nie chodzą Drogami Pana i Moje zbawienie wciąż odrzucają...

Dlatego posłuchajcie Mnie, bo wyjaśniam każdemu plemieniu, językowi i narodowi... ZE WZGLĘDU NA WŁASNE IMIĘ ZROBIĘ TO! Z powodu Imienia Króla, Który szybko przychodzi po odbiór, zostanie to zrobione! I ze względu na Moich umiłowanych sług, od Noego do Dawida, będę pamiętał o Moich obietnicach!

 Wtedy poznają, że JESTEM PANEM!... Ten, Który buduje królestwa i je obala! Ten, Który położył fundamenty pod ziemię i pokrył je pięknem! Ten, Który również umieścił gwiazdy na ich miejscach i spowodował, że galaktyki przybrały swoje formy! Ten, przed Którym kłania się całe stworzenie! Ten, Którego Moc jest nieograniczona i dzięki Jego Mądrości wszystko zostało wydane, i Którego Autorytet jest absolutny!... Bo Odwieczny nie ma władcy! JA JESTEM!

 A może wy ludzie na ziemi tak szybko zapomnieliście, że jest Bóg, który rządzi w Izraelu, ten Sam, Który jest, był i ma nadejść, Wszechmogący?! Czy zaszliście tak daleko we własnej wiedzy, że wierzycie, że to zrobiliście i że stoicie o własnych siłach?! Jak długo będziecie tworzyć teorie jako fakty i wygłaszać pewne twierdzenia bez wiedzy?! Powiedzcie Mi, czy jesteście w stanie jakoś zrozumieć Początek i Koniec?!... Ludzie niemądrzy i oszukani, pokolenie skrajnie aroganckie, wciąż nic nie wiecie o tym, co powinniście wiedzieć, ani nie szukacie prawdziwej wiedzy. Dlatego Mądrość pozostaje ukryta przed waszymi oczami!

 Bo powiadam wam prawdę, okryliście się ciemnością! W ignorancji przynieśliście rzeczy i z wielką arogancją rzuciliście się do przodu i ze względu na chciwość przekroczyliście krawędź i macie zamiar spaść do dołu! Bo płaszcz dumy okrywa waszą postać, i ciemność okrywa głowy! Dlatego wszystkie objawienia opuściły was, a światło wiedzy odeszło od was, pozostawiając was ślepymi i opuszczonymi, niezdolnymi do zobaczenia prawdy o tym, kim jestem! Czy nigdy nie czytaliście, że to Ja to zrobiłem od początku i że JESTEM BOGIEM do końca?!

 Dlatego posłuchajcie Słowa Pana... Za dni Noego byłem tylko trochę gniewny i Mój Gniew pojawił się na Mojej Twarzy z powodu tego, co ludzie zrobili na ziemi? I czyż nie okryłem ziemi wodą z góry w Swoim gorącym niezadowoleniu i nie otworzyłem magazynów od dołu i nie utopiłem całego świata w Moich gorzkich łzach?! … SPÓJRZCIE! LUDZKOŚĆ PRZYNIOSŁA MNIE PONOWNIE!... Z powodu wielu grzechów rozprzestrzeniających się niepowstrzymanie po każdym kraju! Z powodu całego zła, które każdego dnia narasta na ziemi! Z powodu wielu łez i lamentów, które napłynęły do ​​Moich uszu, i z powodu wołania uciśnionych wołających bez przerwy dniem i nocą! Z powodu tłumów, które zostały zabite!...

 ZE WZGLĘDU NA CICHY KRZYK KAŻDEGO NIENARODZONEGO DZIECKA, KTÓRE ZABILIŚCIE I ROZERWALIŚCIE NA KAWAŁKI, JESZCZE W ŁONIE MATKI, JESTEŚCIE NIEZWYKLE ZŁE POKOLENIE!LUDZIE ZIEMI, WASZE DZIEŁA SĄ OHYDNE! JESTEM PRZERAŻONY TYM, CO WIDZĘ! TO POKOLENIE JEST ZŁE, MÓWI PAN, NIEPORÓWNYWALNIE ZŁOŚLIWE! WIELKA JEST NIEWINNA KREW, KTÓRA POZOSTAJE NA ICH RĘKACH!...

 Dlatego gorzki smutek wypełnia Moje Serce i chwyta Mnie udręka, Mój Gniew narasta, a Moja wściekłość wzrasta we Mnie, podczas gdy ustawiam Swoją Twarz, aby zniszczyć i zetrzeć i raz jeszcze oczyścić całą ziemię. Aby wrzucić całą niegodziwość w ogień i zmieść wszelkie resztki ludzkiej inwencji...

 Wołajcie więc, płaczcie i lamentujcie, bo źli nie ujdą bezkarni... OTO NADSZEDŁ CZAS ZEMSTY!

 Bo tak mówi Pan... WIĘCEJ Moi wrogowie nie będą walczyć ze Mną bez odwetu. Grzechy narodów nie będą już więcej trwały bez Sądu; ich bezbożność nie pozostanie bezkarna! Bo wyciągnę Rękę przeciwko nim, aż ustaną wszystkie ich obrzydliwości, aż narody upadną z wielkim trzaskiem i pycha ludzka się skończy!...

 BO SAMO MOJE IMIĘ BĘDZIE WYSTAWIONE NA CAŁEJ ZIEMI! I NIE BĘDZIE WIĘCEJ BLUŹNIERSTWA WŚRÓD NARODÓW! Mówi Pan wasz Bóg.

 Nigdy więcej wrogowie Izraela nie będą próbowali pozbyć się Mojego ludu Jakuba, gdyż tam jest MOJE IMIĘ! I nigdy więcej żaden mieszkaniec ziemi nie będzie pluł na Imię Króla, ani nigdy nie splami Jego Słowa wśród ludzi. Ani pogan, Żyd, ani nikt, kto twierdzi, że jest wszczepiony, ale odrzuca Moje Zbawienie lub porzuca Moje Przykazania, nie będzie postępował bez surowej nagany i szybkiej dyscypliny!... JESTEM PANEM.

Dlatego ustawiłem Swoją Twarz, aby niszczyć, rozbijać i burzyć, aż każdy pęknięty fundament zostanie odsłonięty, a każdy zepsuty dom, który stoi tak wysoko i wzniośle, zostanie obalony i spadnie na beznadziejnych. Dopóki każdy naród nie zostanie zrujnowany, a cały kraj zostanie spustoszony! Bo w swej dumie budowali wysoko bez solidnego fundamentu! Dlatego ciężar ich osiągnięć zmiażdży ich, aż zostanie tylko proch i popiół!... Bo jestem Wielkim Królem, mówi Pan, jedynym Bogiem Chwały, posiadającym Nieskończoną Moc i Którego Gniew jest Sprawiedliwy i Którego Sąd jest Prawdą, a Sprawiedliwość nadejdzie szybko! Oto na pewno oczyszczę ziemię, tak, zrobię czystkę! W Ogniu Mojego oburzenia spalę ogniem całą powierzchnię ziemi i zostanie oczyszczona!

 Jednak nie zapomniałem Moich obietnic i umów, które zawarłem z Moimi sługami i Moimi umiłowanymi. Moi synowie i córki, którzy szukali Mojego Serca. Dlatego ze względu na Moje Przymierze, z powodu miłości Moich sług i Moich obietnic wciąż powstrzymuję cały ciężar Mojego Sądu i Pełną Moc Mojego Gniewu. Ani nie zaleję ziemi w Moim Gniewie, ani nie zatopię narodów w głębinach Moich Boleści. Bo to, co wyleję, nie będzie potopem wody, który pokryje wszystko, ale potopem Sądu, który powinien być jasny... Jednak nie dokonam całkowitego końca, dopóki nie zbierze się każde ostatnie ziarnko pszenicy i każde niewinne dziecko nie będzie zabrane z tego miejsca, aż każdy zgubiony z powołanych zostanie zbawiony.

 Wtedy poznają, że JESTEM PANEM... Tak, Ten, Który zniszczył Sodomę, zniszczył Gomorę i nawiedził Egipt straszliwymi plagami! YaHuWaH, Stwórca Nieba i Ziemi!... BÓG IZREALA! Albowiem ŚWIĘTY jest Ten, Który to ogłosił, i POTĘŻNY, który to uczyni!... BO JESTEM PANEM I NIE ZMIENIAM SIĘ!
Komentarze

Popularne posty