ROZPASANE DZIECI, ODEJDŹCIE ODE MNIE... NIGDY WAS NIE ZNAŁEM! NIE BĘDZIE JUŻ ŻADNEGO POKOLENIA, KTÓRE DOROŚNIE W KRÓLESTWACH LUDZKICH...

 Tak mówi Pan... Mój lud mnie opuścił, kościoły ludzkie odwróciły się ode Mnie! Zabłądzili i rozciągnęli się daleko od siebie i bezustannie kalają Moje Imię! Oto nawet ci spośród powołanych z Izraela odwrócili się ode Mnie i zakryli swoje uszy!... Dlatego też muszę ich zaniechać, gdy zabrzmi trąba, i odwrócić od nich Moją Twarz, gdy zabrzmi wołanie!

 Oto wysłałem do wszystkich krajów Moich posłańców, po jednym z każdego narodu. Wszyscy zostali wysłani do ludzi we własnym kraju, nawet spośród nich. A jednak nie słyszę odpowiedzi, do Moich uszu nie dochodzi płacz, nikt nie wyszedł w swoim smutku... W ogóle nie słyszę wyrzutów sumienia!

 Pojawiają się tylko obrzydliwości, zepsute doktryny i wstrętne tradycje, kalając w ten sposób Moje Imię i Imię Mesjasza zwanego Chrystusem! Niezwykle pokrętne przemowy, by bronić własnej drogi!... Profanacja, jakiej nigdy nie widziano!

 I chociaż mają pewną boskość, nieustannie zaprzeczają jej mocy! Kościoły ludzi są nieczyste, każda synagoga jest pusta i opuszczona! Mój lud zapomniał o Mnie i nie mieszkam wśród nich, Mój Duch jest daleko! Dlatego beznadziejni otrzymają nagrodę za swój błąd, a poganie karę za bałwochwalstwo, nawet kościoły ludzkie otrzymają!... ZEMSTĘ za każde cudzołóstwo popełnione w Mojej obecności! Tak, będzie im to policzone zgodnie z każdym obrzydliwym czynem, którego dokonali w Moje Imię!

 Rozpasane dzieci, dlaczego rozdzieracie Serce waszego Boga i napełniacie Świętego łzami i wielkim smutkiem?!... Czyż nie jestem waszym Bogiem?  Czy nie kupiłem was w świetnej cenie? Kiedy powstrzymałem Moje Serce przed wami? W którym momencie zawróciłem lub zatrzymałem się, aby zastanowić się, czy przyjmiesz Mnie, oddając się za was i wylewając Moją Miłość w rzekach krwi?

 Umiłowani, wylałem Moje Życie, abyście mogli w pełni uczestniczyć i otrzymać Moje Życie, a jednak nie chcecie części Mnie takiej, jaką jestem naprawdę... Dlatego z ciężkim Sercem ogłaszam wam, że nie jestem już waszym Bogiem a wy przestaliście być Moim ludem... Albowiem Prawdziwe Zbawienie objawione we Mnie pozostaje ukryte przed waszymi oczami.

 Myśleliście, że Najwyższy podlega waszym warunkom?! Myśleliście, że Święty Izraela mógłby zostać przemieniony w obraz bardziej wam się podobający?! Czy w waszej arogancji założyliście, że drogi Pana Boga Wszechmogącego są podporządkowane człowiekowi?! I czy Moi prorocy są teraz poddani wam?!

 Bezmyślni ludzie, grzeszne i leniwe pokolenie, nie znacie ani Mnie, ani Mojego Słowa! Bo nie poznaliście dróg Umiłowanego, a Jego Chwała pozostaje przed wami ukryta. I chociaż Jego Łaska została rozlana wszędzie, pozostaje daleko od was, bo nie widziałem wśród was Jego postaci.

 Dlatego wyszliście, aby walczyć ze Mną waszą dumą i aroganckimi ustami dzień i noc wypowiadacie bluźnierstwa w Moją Twarz, trzymając się waszej gorzkiej ignorancji... Dlatego wzywam świadka przeciwko wam! Mówi Pan Mocy i Chwały, Ten, Który był, jest i będzie Wiecznym, trwającym na wieki wieków... Amen.

 Tak mówi Pan, którego Imię jest Jedno, do Swego ludu, który nie jest Jego ludem... Takie jest świadectwo, które składam przeciwko wam, które mówię od Siebie, ode Mnie, w Moim własnym Imieniu... Nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode Mnie!  Odejdźcie wszyscy pracownicy hipokryzji i bezprawia! DO PIECA!... W oczyszczenie i śmierć! Wielki i straszny Dzień Pański!

 Moje Serce jest rozdarte, szczelina, która pozostaje na zawsze!... Oto jezioro Mojego płonącego Serca jest trawiącym ogniem! A w upale Mojej zazdrości oczyszczę Mój lud siedem razy, aż pozostanie tylko to, co ukazuje Mój obraz... Podnosząc oczyszczonych, pożerając niegodziwych, zniszczenie wszelkiego zła!... Bo Ja jestem Panem, Ten, Który był i jest, tak od początku i do końca i na wieki wieków trwam.

 Dlatego mówi Pan do wszystkich ludzi na ziemi... Nie będzie już żadnego pokolenia, które dorośnie w królestwach ludzkich, gdyż królestwa ludzkie się skończyły... I już nigdy nie powstaną.
Komentarze

Popularne posty