NADSZEDŁ DZIEŃ! ZWAŻCIE NA MOJE OSTRZEŻENIE, BO NADCHODZI MOJA GROZA!

 Tak mówi donośnym Głosem Pan, wasz Wieczny Bóg... NADSZEDŁ DZIEŃ! TAK ON TU JEST! DZIEŃ PAŃSKI JEST U DRZWI I NIECH SIĘ ZŁAMIĄ! PATRZCIE, NADCHODZI WIELKI DZIEŃ, ZBLIŻA SIĘ!

 Dlatego słuchajcie Słów Pana. Bo tak mówi Pan do narodów ziemi, do wszystkich głównych książąt, wszystkich królów i przywódców między ludźmi... Wyprowadźcie wszystko, co macie w swoich magazynach, wyprowadźcie je na pole bitwy! Mówi Pan, Pan Zastępów, Król Wojsk Niebieskich. Biegnijcie szybko i szukajcie swoich bogów, których czciliście na próżno! Pospieszcie się, pokłońcie się im, błagajcie swoich bożków i zobaczcie, czy mają moc, aby was ocalić od nadchodzącego Gniewu Bożego!

 Tak, śpieszcie się teraz, ludy ziemi, idźcie prędko i przygotujcie się do wojny, i zobaczcie, czy jesteście w stanie w jakikolwiek sposób uwolnić się od wyroków Boga Najwyższego!...

 Bo jestem Wielkim Królem, mówi Pan! Tylko Ja jestem Bogiem - Tym, Który jest oddzielony i Święty, oddzielony w Mocy i Wielkiej Chwale! Bóg Sprawiedliwości to Moje Imię, YaHuWaH, Ten, Który sprawia, że ​​jest! Tak, JESTEM TYM, przez Którego wszystko zostało stworzone i przez Którego wszystko istnieje! Nie ma innego, bo tylko Ja jestem Bogiem!... Wieczny Bóg!

 Oto Wieczny zstąpił do was, Immanu El, tak Bóg w ciele. YahuShua, dokładny Obraz Świętego, Twarz Niewidzialnego Boga!...

 I ten Sam zrodzony z Ojca uderzy w wielki obraz i rozbije narody, bo On jest Królestwem, Mocą i Chwałą!... Biada zatem mieszkańcom ziemi! Gdyż Święty, Którego odrzuciliście, przychodzi, aby zabrać Jego łupy i wylać Sądy!... I z pewnością wyleje, aż Gniew Boży zostanie zaspokojony!

 PATRZCIE! BĘDZIE RYCZAŁ POTĘŻNIE W BITWIE I WSTRZĄŚNIE ZIEMIĄ! Albowiem ziemia drży przed Jego przyjściem i jęczy przed Jego obecnością. Zapada się pod Mocą Jego Szaty i robi miejsce, rozpada się pod Jego Stopami! Wyspy uciekają przed potęgą Jego potęgi, a góry kruszą się pod wpływem Jego Ręki do tyłu! Ślady Pana będą wstrząsać ziemią, aż wszyscy zostaną poniżeni na całej ziemi, aż każdy mieszkaniec uklęknie i uzna Go za Króla, Jedynego Pana Zastępów!

 SPÓJRZCIE NA MOC W PRAWEJ RĘCE BOGA, TRZYMAJCIE SIĘ PRZED MOCĄ JEGO ŚWIĘTEGO, WYLEWA WIELE ŁZ! Jak zmarszczki na płytkiej wodzie, ziemia stanie się płynna pod Jego Stopami i rozprzestrzeni się we wszystkich kierunkach, a jej wspaniałość zostanie zniszczona! I tak będzie w Dniu Jego przyjścia! Bo Stopy Syna Człowieczego będą mocno stąpać po ziemi! Stanie na wielkie i silne narody, a zabitych przez Pana będzie wielu. Wiele dziesiątek tysięcy zostanie odciętych Mieczem Jego Ust!

 Dlatego bójcie się PANA! UKOŻCIE SIĘ PRZED KRÓLEM! Na pewno wyleję Mój Gniew, bo jestem Bogiem! Od wieczności do wieczności JESTEM na zawsze niezmieniony! Mówi Pan.

 Tak mówi Pan... Wy najbardziej przewrotne i zwodnicze pokolenie, nie okłamujcie się i powstrzymujcie wszystkie te oszustwa, które rozprzestrzeniliście po całej ziemi! Bo Moje Słowo jest Prawem i na pewno nie przeminie, ani kreska, ani kropka nie spadnie na ziemię, ani Słowo Moich proroków nie może zawieść, bo ich posłałem!

 Dlatego nie dotykajcie Moich proroków i nie próbujcie ich skrzywdzić, aby wszystko, co rozważaliście, wróciło na wasze głowy, a to, co uczyniliście, cofnęło się dziesięciokrotnie w wasze łono zgodnie z każdą złą myślą w waszym sercu i każdym złym uczynkiem, który postąpiliście przeciw Panu, Bogu waszemu!...

 Każdy kamień, który rzucicie w Moje sługi słowem lub czynem, wielokrotnie sprowadzi grad na wasze bogate domy, a ich zniszczenie będzie świadectwem mocy Bożej zwróconej przeciwko wam! I wszyscy, którzy będą próbować zabić Moich wybranych, zginą z Mojej Ręki, a ci, którzy rzucą się, by zabić Moich proroków, zostaną pokonani tam, gdzie stoją. Bo Mocne jest napomnienie Pana i Potężne jest Słowo z Moich Ust! Bo jak jest napisane... "Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym!"

 Tak mówi Pan... Moi prorocy przemawiają, oto przynieśli Moje ostrzeżenie tłumom i przynieśli Moje Słowa do ludzkich kościołów za pomocą różnych środków komunikacji i środków. Jednak niewielu ma uszy i słyszy, a niewielu jest chętnych do słuchania, ponieważ zakrywają twarze i usztywniają szyje! Tak, ryzykują wielkie usta i odwracają się plecami do Moich wybranych, szydząc ze Mnie! Ponieważ wielu ludzi w kościołach jest uwięzionych, przykutych do własnych nauk, związanych z własnymi tradycjami, których nienawidzę!

 Tak, wielu, którzy twierdzą, że są zaszczepieni w ukryciu za fasadą i wybrali pozostanie we wszystkich tych wstrętnych bramach i odrzucili Mnie!... I tak trwają w swoim buncie, aż do punktu, w którym ścigają Moich posłańców!

 Dlatego pytam was, kto posłuchał Głosu Pana, Boga waszego? Kto wyszedł Mi na spotkanie? Oto pokorni i ubodzy w duchu wyszli, złamani szukali Mnie, a wierni biorą Moją sprawę. Tak, ci, którzy noszą w sobie Chrystusa, wyszli, aby wziąć udział w Mojej Wieczerzy i podążają za Barankiem, gdziekolwiek idzie… A oto zbliża się Dzień, kiedy On wezwie Swoich umiłowanych i wszystkich, którzy mają uszy i słyszą, usłyszą i powstaną, a ich serca będą zadowolone.

 Dlatego słuchajcie Słowa Pana, oszukaliście narody. Słuchajcie, wy wszystkie aroganckie ludy, które pokrywacie ziemię, bo jesteście najbardziej zbuntowanym pokoleniem...

 Tak mówi Pan, wasz Bóg... Mówię wam, na pewno przyjdę z Moją zemstą. Przychodzę odpłacić narodom! Bo jak o Mnie napisano, tak i Ja!... Jestem zazdrosny i pomszczę Moich wrogów! Zemszczę się, bo jestem wściekły! Oto Ja wywrę pomstę na Moich wrogach i wyleję Mój Gniew zarezerwowany dla Moich wrogów!

 Naprawdę nie jestem łatwy do złości i bardzo Potężny, ale nie pozwolę, aby winni uszli bezkarnie! Bo Moja Droga jest w wichrze i burzy, a chmury są prochem pod Moimi Stopami! Oto zrzucę winę na morze, wysuszę je i osuszę wszystkie rzeki! Baszan i Karmel więdną, i kwiat Libanu więdnie! Góry drżą przede Mną, pagórki topnieją, a ziemia drży w Mojej Obecności, świat i wszyscy, którzy w nim mieszkają! Któż może wytrzymać Moje oburzenie i kto zniesie intensywność Mojego Gniewu?! Bo Mój Gniew zostanie wylany jak ogień, a kamienie zostaną zrzucone przeze Mnie!... Ale Pan jest dobry, warownia w dniu ucisku, a Ja znam tych, którzy Mi ufają.

 Dlatego deklaruje Pan Bóg w Swoim Gniewie... ZAREZERWOWAŁEM PODWÓJNĄ PORCJĘ GNIEWU DLA KAŻDEGO NARODU, KTÓRY DOKONUJE ZABÓJSTWA NIEWINNYCH I PODWÓJNĄ PORCJĘ DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY SIĘ Z NIMI ZGADZAJĄ!  TAK, WYLEJĘ PODWÓJNIE, NAWET POCZWÓRNIE NA WSZYSTKICH, KTÓRZY ZABIJAJĄ MOJE MAŁE! I ZOBACZYCIE, WYLEJĘ STRASZNY SĄD NA KAŻDY NARÓD, KTÓRY MNIE I MOJE CIAŁO PRZEŚLADUJE!...

 NIE DOTYKAJCIE MOJEJ Oblubienicy, mówi Pan w Swoim żarliwym oburzeniu, i nadal mógłbym być dla was miłosierny! Oto Gniew Pana budzi się i nie zgaśnie. Wypełni się na oczach tego najbardziej bezbożnego pokolenia! Wtedy poznają, że JESTEM PANEM, Który przychodzi odpłacić narodom. Ten, Który wyszedł ze Swojej Świątyni, aby sądzić ziemię, wyzwolić Swój lud i bronić Swoich proroków!...

 DLATEGO WSZYSTKIE NARODY BĘDĄ DRŻEĆ! WSZYSTKIE NARODY POWINNY BAĆ SIĘ PANA! Groza Pana ogarnie serca bezbożnych i szybko spadnie na głowy buntowników! Każda twarz opadnie i każde kolano ugnie się ze strachu. Wszystkie narody będą przerażone na widok Pana w Jego Gniewie! Niech kłaniają się wyniośli i dumni, a usta aroganckiego zamkną się szczelnie, a każde dumne spojrzenie zostanie odrzucone!

 Jednak ci, którzy mają uszy i słuchają, usłyszą Moje Świadectwo i nawrócą się. Wszystko na ziemi zostanie złamane... Wyzwolenie dla pokutujących i przekleństwo dla twardych i niegodziwych. Szybka kara dla każdego posłańca szatana, który Mi się sprzeciwia. I wielkie Sądy nad miastami i wyżynami ludzi... Eliminacja niegodziwości i całkowite zniszczenie wszelkiego zła.

 Dlatego muszę wyciągnąć Rękę przeciwko narodom, aby z Nieba objawiła się Chwała Boża... Albowiem kielich Mojego oburzenia się przelewa i wybucha to, co zostało nasypane, Mój Sąd nie może dłużej czekać... .

 Z głębi Mojego smutku do udręki Mojego Serca, Mój Gniew wznosi się we Mnie i napełnia Niebiosa Moimi łzami... Nieubłagany deszcz spadający na narody... Mówi Pan.
Komentarze

Popularne posty