NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA BOGA OJCA. WSTĘP DO NOWENNY.

 CHCĘ, ABYŚCIE ODMAWIALI TĘ NOWENNĘ PRZED PIERWSZĄ NIEDZIELĄ MIESIĄCA, A W SAMYM DNIU PIERWSZEJ NIEDZIELI, NIECHAJ BĘDZIE WYSTAWIONY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I NIECH BĘDZIE ODMÓWIONA LITANIA I KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO MOJEGO SERCA.

• Każdy czciciel Bożych Przenajświętszych Serc, będzie mógł być za życia obdarzony prawdziwym charyzmatem świętości życia, bo cała Trójca Święta będzie promieniować i oddziaływać na tę duszę. Kto odda się w Niewolę Trójcy Świętej lub w Niej już jest, a dodatkowo pałać będzie wielką miłością do Naszych Przenajświętszych Trzech Serc, ten będzie bardzo szybko wzrastał w prawdziwej świętości życia, ten będzie szybko otrzymywał to, o co będzie prosił lub pozna słuszną przyczynę, dla której jego prośba nie może być wysłuchana, wypełniona. Otrzyma również jasne wskazówki, do realizacji osobistej drogi świętości życia.

• Obiecuję czcicielom Naszych Przenajświętszych Serc, szybkie poznanie Woli Bożej, a zwłaszcza otrzymanie stosownych natchnień, przez które Trójca Święta będzie wami kierować. Obiecuję, że przy pomocy Maryi, szybko będziecie mogli pokonać szatana, zneutralizować jego złowrogie działanie. Pozwolę poznać każdy podstęp złego ducha, lecz udzielę jedynie tej łaski tym najgorliwszym.

• Kto zatraci się w Miłości do Boga, ten jeszcze tu na ziemi zyska tyle Darów i Łask Bożych, ile jego dusza i ciało będzie w stanie wytrzymać. Nie oznacza to, że nie będziecie cierpieć, o nie, będziecie cierpieć także od działania upadłego Anioła, lecz to nie potrwa zbyt długo.

• Kapłan i biskup, który zatraci się w Bożej Miłości, będzie miał potężną siłę duchową nad całym piekłem. Chcę, abyście gardzili wszelkim grzechem, każdym złym czynem, wszelką nieprawością, egoizmem, a także tym co mówi i wmawia wam zły duch. Pomogę wam w każdym aspekcie, tylko nie ustawajcie w waszej modlitwie, popartej postem i czynem.

Nabożeństwo do Naszych Świętych Serc w połączeniu z Mszami Świętymi, będzie dość szybko wybawiać dusze z czyśćca. Nabożeństwo to będzie miało wielką siłę duchową, nad sercem waszych grzeszników, których polecicie. Przez to nabożeństwo oni będą się o wiele szybciej nawracać.

Jak widzicie, gotów jestem dać wam wiele i jeszcze więcej, lecz kto z was zechce się trudzić, wysilać dla siebie, dla Miłości Boga, dla swojego bliźniego? Ja deklaruję to, co do tej pory wypowiedziałem, a Ja zawsze jestem Prawdomówny, a Słowo, które wypowiem jest realizowane. Chcąc by człowiek miał wypełnione obietnice, które wam dałem, musi się do końca nawrócić, bo wystarczy przywiązanie do choćby jednego grzechu, by to zablokowało przepływ Łaski Bożej. To wy musicie chcieć się nawrócić, chcieć pozbyć się demonicznego obciążenia waszymi winami i grzechami, a Ja Sam za was dopełnię reszty.

Chcę, aby każdy z was miał kryształowo, niczym nieskażone, czyste myśli. Jednak żyjąc w takich jak wy realiach, mimo wszystko podążajcie do doskonałości, usilnie pracujcie nad sobą, zwłaszcza nad swoimi słabościami i grzechami. Ja dam wam szansę do pokonania samych siebie i tego co was przed Moim Świętym Obliczem obciąża.

Jeżeli przez upadłą waszą naturę, słabość cokolwiek wam się przydarzy, nie „kiście” tego w sumieniu, dopóki macie możliwość, żałujcie za wasze upadki, grzechy, oczyśćcie się w Sakramencie Pokuty i dalej trwajcie w jedności ze Mną. Nauczcie się tak żyć, tak funkcjonować, aby unikać grzechu za wszelką cenę.

Postanówcie zmienić dogłębnie swoje życie, swoje nastawienie, by uniknąć czynienia jakiegokolwiek zła. Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, nauczcie się czynienia dobra, nic nie kalkulujcie, czyńcie wszelkie dobre uczynki, lecz najpierw opanujcie swoje rozbiegane myśli, bo wszelkie grzechy od nich się zaczynają.

Upadły Anioł będzie wam bardzo przeszkadzał, wszystko utrudniał, ale to wy stańcie się względem niego jeszcze bardziej uparci niż on jest. Zacznijcie i nigdy nie rezygnujcie, a Ja widząc wasz trud, wasz wysiłek, wkroczę osobiście i pomogę wam, a z Moją pomocą, będzie wam o wiele lżej.

Kto z was ma jakieś obciążenia dziedziczne, kto urodził się napiętnowany grzechem rodziców, ten niechaj się nie zraża, niech Mnie kocha najmocniej jak potrafi, niech dołoży starań i pokaże, że bardzo kocha Nasze Przenajświętsze Serca, a wówczas zyska krocie Bożych Łask, które zniwelują to przekleństwo. Najważniejsze jest to, abyście nigdy  nie zrażali się swoją wielką grzesznością.

U tych skażonych, dojście do Łask Bożych potrwa trochę dłużej, lecz wasza miłość do Bożych Świętych Serc pokona wszelkie bariery, a Ja nie pozostanę wobec was niewzruszony, nieubłagany, wam także zapewnię potoki Łaski Bożej.

Nowennę odmawia się w taki sposób:

- modlitwa wstępna,
- modlitwa na każdy dzień Nowenny,
- Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca,
- jeden dziesiątek Różańca Św., Tajemnica Piąta Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.
- Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca,
- modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

          Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości Nowenny. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Boga Ojca, obiecuję specjalną opiekę Mojego Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

          Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

          Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można odmawiać w drugi sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.

          Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.

Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny  w następnych latach  odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Najświętsze Serce hojnie wynagrodzi wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łask Mojego Najświętszego Serca. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy - Nowenny. †
Komentarze

Popularne posty