Ta modlitwa jest BARDZO ważna.

"Jeśli wystarczająco dużo dusz odmówi tę modlitwę z serca i wzmocni ją ofiarą, istnieje szansa – bardzo mała – że nastąpi masowy sprzeciw wobec zła. Bardzo mała szansa. To zależy od was, Moi ludzie. Módlcie się o to z całego serca i dawajcie Mi każdą ofiarę i czyńcie dobro przy każdej sposobności. Nie zostawiajcie żadnej dobrej pracy niedokończonej. Ofiarujcie Mi każdą walkę, ból, zwłokę i chorobę, których nie leczę modlitwą. I wszystko, co znosicie".


„Ojcze, proszę powstrzymaj tę rosnącą ciemność i daj nam więcej czasu, więcej Łaski i więcej Miłosierdzia, aby siać i gromadzić dusze. Proszę, daj nam mądrość i panowanie nad sobą, abyśmy żyli tylko dla Ciebie w tych ostatnich godzinach”.
Komentarze

Popularne posty