POLSKA BĘDZIE UKARANA, ŻE WCIĄŻ DEPCZE PRZYKAZANIA... KSIĘŻA ŹLE SIĘ ZACHOWUJĄ, KOLORATEK WCIĄŻ NIE NOSZĄ, BEZ SUTANNY CHODZĄ, TŁUMACZĄC, ŻE IM GORĄCO...

  O tym czasie delikatny głos budząc mnie zawołał:

  Obudź się Owieczko Moja, weź pióro i zapisz Słowa; Ja Duch Święty je dyktuję, zapisz co Ci przekazuję.   

  Wtem podnoszę się z łóżka, bym nie uszła za leniuszka, biorę pióro zapisuję, co Duch Święty mi dyktuje:

  Pamiętaj; kochany człecze, który żyjesz na tym świecie: Bóg dał Prawo, Przykazania, więc żyć trzeba według prawa, żyć według Przykazań Bożych, aby Bóg Łask Swych przymnożył. Odwróć się od grzechów, winy, ale żyj z Bogiem i w Bogu, czyń starania, przestań grzeszyć, jeśli życiem chcesz się cieszyć.

  1. Polska będzie ukarana, że wciąż depcze Przykazania, za to, że zniwecza Boga, dotknie Polskę, także trwoga. Wiele zła się wszędzie dzieje, owocnie szatan szaleje, w tym lud w swej ślepocie kroczy, nic nie widzi, choć ma oczy.

  2. Większość ludzi idzie złą drogą, stawia w ślad, nogę za nogą, w grzechach kłamstw i códzołóstwa, w tym zapomniana modlitwa. Jeśli lud się nie nawróci i od grzechów nie odwróci, Jeśli nie przestanie grzeszyć i do Boga nie powróci, dotknie kara całą ziemię i wyniszczy grzeszne plemię.

  3. Księża źle się zachowują, koloratek wciąż nie noszą, bez sutanny chodzą, tłumacząc, że im gorąco, niedbale Msze Święte odprawiają, bo się za "Coś" uważają. Komunia Święta jest na stojąco, lub na rękę i niedbale podawana, Biskupi źle zarządzają, Bogu wciąż się sprzeciwiają. Otrzymujesz Ostrzeżenie, które masz je głosić wszędzie!!!! To jest z Nieba polecenie i dla ludu pouczenie. 

  Błogosławię Cię, trwaj i ufaj i grzeszników się nie słuchaj. 

  Jam Jest Droga, Prawda, Życie. Ty służ wiernie, należycie. Nie obawiaj się niczego, Jestem wciąż w Tobie, przy Tobie. Idź odważnie z Darem Męstwa, to jest Droga do zwycięstwa. Amen.

  "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego Panie". Amen. 

   Na te Słowa odpowiadam co mi serce podpowiada: Moje serce jest w rozpaczy, że nie umiem wytłumaczyć, wielką żałość w mojej duszy, która duszę moją kruszy. 

  Duchu Święty, Duchu Mocy, Przyjacielu w dzień i w nocy, dodaj siły, darów, mocy, proszę i litości wołam, niech mnie święci w tym wspomogą, poprowadzą Ową drogą. 

  Święta Maryjo Kochana, Któraś Bogu Jest Oddana, wstawiaj się ciągle za nami, bo jesteśmy bardzo słabi. Pomóż Matko, proszę Ciebie, poproś Swego Syna w Niebie, niech Bóg wstrzyma jeszcze karę, bo mi szkoda małych dzieci, niechaj dla nich słońce świeci. Proszę, wtulaj je w ramiona, osłoń Matczyną Miłością, błagam Ciebie z zażyłością, Święta Matko, oto proszę i do Ciebie prośbę wznoszę, wstaw się Matko Ukochana, uproś Boga, Syna Pana. Amen..... 

  Kiedy zakończyłam pisanie, to spojrzałam na zegarek, była godzina 6.33. W natchnieniu to "Przesłanie" pisałam przez 80 minut.

  08.06.2017

Służebnica Miłości Bożej Ewa Władysława Rycielska - Boża Owieczka.
Komentarze

Popularne posty