TY AMERYKO, SYNOWIE ISMAELA I KOŚCIOŁY LUDZKIE... SŁUCHAJCIE MOJEGO SŁOWA!

 Tak mówi Pan do Swojego sługi... Tymoteusz, jesteś Moim sługą... Nie wątp w siebie ani w Moje Słowa, które mówię do ciebie w tym dniu. Albowiem jesteś wyrwany z ręki ciemięzcy, a także ze wszystkiego, co on przeciwko tobie ześle. Jesteś Moim prorokiem i wytrwasz... Mocą Mojej Prawicy sprawię, że będziesz prosperować.

 Staniesz się silny i ogłosisz Moje surowe Słowo tym, którzy są blisko i tym, którzy są daleko. Będziesz przemawiać zarówno do wierzących, jak i do pogan i głośno ogłaszać Moją Proklamację i Mój Sąd przeciwko poganom i waszemu wrogowi Ismaelowi.

 Też będziesz głośno głosić Mój Sąd nad własnym narodem, wszelkimi środkami komunikacji i za pomocą urządzeń. Bo twoja ziemia poszła drogą bezbożnych i pogan; tak, nawet Sodoma i Gomora powstały i kwitną teraz przed Moim Obliczem, w waszych granicach. Wstrzymuję jednak Rękę ze względu na wybranych... Niedługo zostaną usunięci z drogi.

 Spójrz, jestem przeciwko tobie, ty narodzie cudzołóżnicy! Uczyniłem cię silnym i niezmiernie cię pobłogosławiłem. Jednak odwracasz swoją twarz ode Mnie, nawet od Tego, Który wykupił cię własną Krwią!...

 Bity, chłostany i wyszydzany, a nawet przebity za twoje grzechy! A jednak odwracacie się od Niego plecami i używacie Jego Imienia jako przekleństwa, tak, tego samego Imienia, które Mu nadałem!... Profanacja! Bluźnierstwo! Dlatego, o niechciany narodzie, zostaniesz wydany w ręce nieprzyjaciół!

 I zabiją was, spalą w ogniu i zburzą wszystkie wasze wysokie wieże! A wy podniesiecie rękę z wielkim gniewem i pośpiechem by im podwójnie odpłacić! Mówi Pan Zastępów. Bo jak staliście się opuszczeni, tak będą wam dane na odpłatę. Tak, podwójnie ich trapicie, owszem, otrzymacie podwójnie z waszej ręki!... Silny wiatr i ciemna burza, tak, wielki wicher będziecie w waszej zemścicie!

 Jednak koniec jeszcze nie nadszedł... Bo macie wśród was tych, których znam i w których Sam Siebie widzę... Muszę ich zabrać, na pewno ich uwolnię.

 Wtedy upadniesz potężny narodzie i wielki będzie twój upadek! Bo wtedy powstanie Ten, którego będziecie się bać, i wszyscy, którzy się boją, będziecie się go bać. I będziecie służyć tym, którzy wam służyli. Nie będziecie usatysfakcjonowani, będziecie szemrać i nie będziecie siedzieć spokojnie, ale w fałszywej nadziei powstaniecie i spotkacie wasz koniec... Wyrwany i złożony pod stopami tego, którego nazywa się złym i kłamcą.

 Kościoły, słuchajcie Słowa Pana... Wy również nie chcecie słuchać, ani też nie słyszycie tego, co Pan mówi do Swoich trzód, dlatego nadstawcie uszu i zważcie na to. Kościoły ludzkie, posłuchajcie, co mówi Pan, Bóg wasz, i zważcie na to!...

 Wszyscy poszliście własną drogą i skaziliście Moje Słowo dla własnej chwały! Duma jest waszym Mistrzem, a chciwość wkroczyła do waszych domów, domów, które noszą MOJE Imię!... Bluźnierstwo!... Nie mieszkam w żadnym kościele zbudowanym ludzkimi rękami. Mieszkam w Świątyniach, które ukształtowałem własnymi Rękami.

 O aroganckie kościoły, jak mam was zgromadzić, kiedy opieracie się wszelkim karom i podążacie za bezsensowną paplaniną ludzi u władzy?... Gromadzicie nauczycieli, wilki w owczej skórze, którzy mówią, że Słowo Boże jest drogą do pomyślności i do rzeczy materialnych.

 Biada, mówię, tym, którzy podążają za wyznawcami szatana! Źli nauczyciele! Wróżbici!... Nadchodzą spustoszenia i wielka udręka! Jak te srebrne monety i papier i domy z cegły i drewna mają was ocalić?!... Cóż więc macie bronić, ludzie próżności i próżnego oszustwa?

Kościoły, wyczyśćcie swoje ubrania i wyrzućcie tych przywódców, którzy mówią jak gołębie i przekazują nauki diabłów!... Moje dzieci, wypierzcie swoje ubrania i posprzątajcie swoje domy, bo Święty się zbliża! Nie pozostawajcie w gorzkich smutkach... Oczyszczenie w Upale Dnia Pańskiego.

  Odrzućcie te fałszywe nauki, przestańcie cudzołożyć z nierządnicą. Gdyż wasza matka was opuściła i służy waszemu wrogowi, nawet szatanowi... Będzie całkowicie osamotniona! Dlatego pokutujcie i wyjdźcie z niej! Mówi Pan. Nie bierzcie dla siebie żadnej z jej nauk.

  Wróćcie do Mnie i trwajcie w Moim Synu; On jest waszą ucieczką przed burzą. YahuShua, tak, Jezus jest Darem i Zbawieniem. Do Niego przyjdźcie, Jego Ciało powinniście spożywać, Jego Krew powinniście pić... Żyjcie Jego Słowem i przestrzegajcie Moich Przykazań.

  Umiłowani, wasz naród jest osądzony i opuszczony... Zwróćcie się do Boga! Albowiem Syn Człowieczy nadchodzi szybko, aby was zbawić! Oto! Zobaczycie Aniołów Niebios wstępujących i zstępujących od Syna Człowieczego! Ci, którzy śpią, obudzą się, a wy, którzy jeszcze nie śpicie, którzy jesteście całkowicie przebudzeni dla Niego, zostaniecie wraz z nimi podniesieni na spotkanie Pana w powietrzu... I na wieki będziecie z Panem!

  Oczyśćcie waszą wiarę! Oczyśćcie wasze uwielbienie! Posprzątajcie wasze domy! Zróbcie to teraz. Mówi Pan wasz Bóg, Stwórca nieba i ziemi.

  Tak mówi Święty Izraela... Nie przyszedłem przynieść pokój, ale wojnę, nawet wojnę między Moim ludem... Biczowanie narodów, Gniew Boży! Wypełnienie wszystkiego, co jest napisane, jest bliskie i nastąpi szybko. Ale ze względu na wybranych zostanie skrócony.

  Umiłowani Mojego Serca, nie martwcie się ani nie płaczcie, tak musi być. Wtedy nadejdzie koniec i pokażę Moją Chwałę!... Tak, niebiosa i cała ziemia zostaną napełnione Moją Chwałą!

  Jestem Mocą Prawicy Boga! Oczyszczę Sanktuarium i odnowię Ogród, a wojny już nie zobaczycie!...NIGDY WIĘCEJ! Mówi Święty Izraela. Bo umarłem... Zobaczcie, oto Zmartwychwstałem! Amen. I tak jak umarłem, grzech umarł również w tych, którzy Mnie kochają. A to, co prowadzi Mój lud do grzechu, również zostanie zniszczone. Podeptam go pod Swoimi Stopami i zmielę na proszek, i już nigdy nie będzie ujrzany ani do pomyślenia... Porwany przez wiatry Odnowy, którym Ja jestem... Nowy Dzień został rozpoczęty i wzniesiony nad zachodzącym słońcem tego wieku ludzi.

  Dlatego Gwiazda Poranna wzeszła!... Najpierw w sercach ludzi, przywracając im chwałę, zapisanie w ich sercach Świętego Prawa. Teraz przyszedłem i powstanę, by bronić słabych i potrzebujących, cierpiących... Wielka, w pełni opłacona zemsta na niegodziwych i niegodziwości tego świata!... Do Mnie należy pomsta! Mówi Pan. I za pomocą ostrego obosiecznego miecza zostanie to przeprowadzone!  Na pewno się uda!

  Spójrzcie! Wstała gwiazda poranna! Wszechświat jest wypełniony Jego Chwałą!... I ta Chwała będzie trwała u ludzi, tak w nich i pośród nich. Będę dla nich Ojcem, a oni będą Moimi umiłowanymi dziećmi na zawsze... Oto powrót do niewinności. Raj utracony to Raj odnaleziony, powrót do Ogrodu...Wszechświat jest waszym placem zabaw.

  Dlatego, jak powiedziałem, tak się stanie...Tajemnica Boża objawiona, koniec z odliczaniem dni... Wieczna młodość w obecności waszego Pasterza, waszego Odkupiciela, waszego Ojca, waszego Brata, waszego najlepszego Przyjaciela... Spełnienie wszystkich rzeczy, nad którymi tęskniły wasze serca...

  JESTEM SENSEM ŻYCIA!... A wszyscy, którzy we Mnie mieszkają, a Ja w nich, BĘDĄ ŻYĆ NA WIEKI.  Amen i Amen.
Komentarze

Popularne posty