TERAZ RUSZĄ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, ROZPROSZĘ DUSZE PEŁNE PYCHY W EPISKOPACIE POLSKIM I RZĄDZIE W POLSCE...ZDEJMĘ Z WAS - POLSKO BRUDNE SZATY PRZEZ OCZYSZCZENIE, BOLESNE OCZYSZCZENIE .

Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy


+++godzina 12.00 Anioł Pański ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi i Poczęła z Ducha Świętego……………AVE Maryja……………… Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie wg Słowa Twego. AVE Maryja………… A słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. AVE Maryja…………………

Pielgrzymka samolotowa w dniach 21 do 27 czerwca 2022r. zorganizowana przez grupę Stanisława pod opieką ks. Marcina. „Słowo Boże” z dnia 24 06 2022 Królowej Pokoju w Wigilię objawień. Szczególne błogosławieństwo dla kapłana z prośbą, by pochylał się nad chorymi, ułomnymi, namaszczając słabych, chromych, błogosławiąc, pouczając, udzielając sakramentu pokuty pojednania z Panem Bogiem i człowiekiem. +++  Potwierdzenie: Psalm 30werset 6-8 <>, oraz błogosławieństwo+++ dla całej grupy  i jego organizatorów Stanisława i Ewy. Zapisz AMM od Apokalipsy „Słowo Boże” z dnia 25.06. 2022r.w 41 rocznicę objawień Królowej Pokoju w Medziugorje. Napisz: Pan Mój i Bóg Mój oraz Jego i Moja umiłowana Matka Bożego Pokoju. Błogosławię, Ja Chrystus - Książe Pokoju, przez Serce Niepokalane Królowej Pokoju.  +++ W Imię Boga Ojca Przedwiecznego +++, w imię Moje Chrystusa Króla Narodów, w imię Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 6, który brzmi: „Do anioła zboru w Sardes”. Napisz: To mówi Ten, który ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Kto ma uszy niechaj słucha, co Duch Święty mówi do was dzieci Boże wybrane – „mała reszto” ze wszystkich narodów szczególnie polscy umiłowani Apostołowie tych czasów. Każdy tu obecny, został zaproszony indywidualnie na wezwanie Matki Bożej.

Kocham was i błogosławię, Ja Jezus Chrystus Syn Boga Żywego. Tu Maryja Królowa Pokoju z woli Boga w Trójcy Jedynego posłana, nieustanie daje orędzia, by przygotować was do walki ze złem, to jest Antychrystem, jego nowej ideologii, by zniszczyć chrześcijański wymiar miłości Boga do bliźniego, przez podważanie praw <>. Wy, tu zebrani i wezwani, trwacie w Jej Majestatu szkole. Jesteście Jej rękami,  ustami w przekazach, by przygotować wspólnie narody do wejścia do Nowej Ery Ducha Świętego. Wybrana trzódko na Nowe Jeruzalem - Polsko, trwaj w pokoju pośród burz dziejowych, trwogi i pożogi, kary Bożej, która już jest nieunikniona. Ruszą, kataklizmy, spadnie ogień z nieba, oczyszczenie trwa, to jest czas zapowiedzianej Apokalipsy.

Królestwo Boże zbliża się, ale nie tak, jak wy tego chcecie, a przychodzi w ciszy serca, na modlitwie. Stając w prawdzie i duchu w obecności Boga Najwyższego, przychodzi pokój Boży. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

I sobota miesiąca lipca /2VII2022r./ – Adoracja Najświętszego Sakramentu u stóp Królowej Świętego Szkaplerza. Wezwania Matki Bożej przed tron i podpowiedź: << Bóg Ojciec jest dumny z ciebie dziecko moje AMM od Apokalipsy i błogosławi +++ W imię Swoje Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwaj w pokoju. Potwierdzenie „Słowa Bożego‘’: Księga Zachariasza rozdział 2, werset 3,zapisz. Temat: Wizja prorocza: „Cztery rogi i czterech kowali”. Mocą Ducha Świętego mówi sam Bóg Ojciec Miłosierny, Który Był, Jest i Będzie. Zaufaj do końca dziecko wybrane Trójcy Świętej, córko mała najmniejsza, niewolnico Królowej Polski.

Zapisz:Teraz ruszą klęski żywiołowe, rozproszę dusze pełne pychy w Episkopacie Polskim i Rządzie w Polsce, ale nie w pełni polskim. Ludzkość będzie wołać miłosierdzia Bożego w gniewie i udręce, ale nie wysłucham, bo czas kary nadszedł. Rozpadną się mury zła, gdy dacie modlitwę, błagając za przyczyną Niepokalanego Serca Królowej Polski Waszej Hetmanki, wzywając imienia Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski. To obroni wierne wybrane dzieci w Jej Majestatu Macierzyńską opiekę dane. Antychryst knuje, jak ta wizja prorocza mówi: . Napisz: Pan Mój i Bóg Mój, Jemu Chwała na wieki. Odpowiedź: Księga Zachariasza rozdział 3 werset 2, napisz - Nowe Jeruzalem, któremu na imię Polska. Werset 7: Tak mówi Pan zastępów:  Jeżeli będziesz chodził moimi drogami.

Dam nowego kapłana, zdejmę z was -Polsko brudne szaty  przez oczyszczenie, bolesne oczyszczenie. To czas Apokalipsy i dam namaszczonego, nową latorośl, który poprowadzi lud mój, przez ogień, żar. Mocą Ducha Świętego, wybielę wasze szaty we Krwi Baranka. To będzie mój Lud wybrany do rzeczy wzniosłych- Nowej Ery Ducha Świętego. Wielu zabiorę na obłoki niebieskie, bo kocham was dzieci moje, które stworzyłem do działania w imię Moje Boga Ojca Przedwiecznego. Wydam rozkaz hufcom anielskim, by was strzegli w waszych granicach Polsko - Nowe Jeruzalem. Uratuję to co przeznaczone na pierwociny życia z Bogiem z zachowaniem praw Dekalogu. Miłością Ducha Świętego ukształtuję was w Duchu Świętym. Jego Świątynią jesteście, by żył Mój Syn Jezus Chrystus w Eucharystii.

Tak napisz AMM od Apokalipsy. Jestem Ja Bóg Ojciec dumny z twojej postawy modlitewnej, adoracji w uniżeniu u stóp Królowej Bożego Pokoju w Medziugorje /gdzie kontemplowałam Ojca Wszechmogącego Zwycięstwa Różańcowe/. W Ogrodzie Eden, mimo zdrady pierwszych rodziców, zapowiedziałem Zbawiciela, posyłając Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi, by została Matką Syna Bożego i Człowieczego.

Odpowiedziała tak: „Oto Ja Służebnica Pańska”. Gdy Anioł Pański pocieszał Jezusa Chrystusa Syna Mojego w cierpieniu w Ogrodzie Oliwnym, powiedział: Ojcze, o ile to możliwe to odsuń ten kielich goryczy, ale nie Moja, a Twoja wola święta niech się pełni. Następne zwycięstwo, to powrót marnotrawnego syna, gdzie nieustannie daje Swoje Ojcowskie Miłosierdzie. Wystarczy żal za grzechy i sakrament pokuty pojednania z Bogiem i człowiekiem.

Teraz Moje Ojcowskie błogosławieństwo daję na czas trwającej Apokalipsy, by dzieci drogie Mojemu Ojcowskiemu Sercu, wyrwać was ze szponów szatana. Dlatego powiedziałem, bierz te wyproszone łaski garściami ze skarbca Kościoła Świętego Katolickiego. Tyle znaków Bożej Miłości w planie zbawienia wyprosiła Matka Boża Bolesna w testamencie, który Jezus Chrystus dał z krzyża, by prowadzić wybrane dzieci. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.
Komentarze

Popularne posty