IN SINU JESU. JAK MYŚLISZ, DLACZEGO TAK CZĘSTO MÓWIĘ CI O MOIM EUCHARYSTYCZNYM OBLICZU? ROBIĘ TO, PONIEWAŻ "OBLICZE" OZNACZA "OBECNOŚĆ".

Niedziela, 19 października 2008 r. 

Świętego Pawła od krzyża 

  

  Dobrze, że przyszedłeś do Mnie, przynosząc mi twoje uczucie samotności. Jestem tu dla ciebie, a ty jesteś tu dla Mnie, tylko dla Mnie i dla nikogo innego. Myślisz, że ci nie wynagrodzę twojego wysiłku, by przyjść tutaj, by żyć dla Mnie, we Mnie, blisko Mnie, w dzień i w nocy?

  Wyobraź sobie choć trochę boleść Mojego Eucharystycznego Serca, które jest zupełnie opuszczone w tak wielu tabernakulach na całym świecie. Po co zwielokrotniam Moją chwalebną obecność w tak rzeczywisty i cudowny sposób, jeśli nie po to, by być blisko dusz, które kocham gorącą i czułą miłością? A jestem pozostawiony sam. Często zapomina się o Mnie przez cały tydzień, a nawet gorzej - jestem traktowany jak rzecz, jak towar trzymany w rezerwie na wypadek potrzeby. Nie po to ustanowiłem sakrament Mojej odkupieńczej miłości... 

  Kiedy go ustanawiałem, miałem potrójną intencję. Po pierwsze - przedłużyć Moją ofiarę po wszystkie wieki aż do skończenia świata. Po drugie - karmić dusze Moim Cialem i Moją Krwią, aby móc je uzdrawiać, uświęcać, jednoczyć ze Mną i ze wszystkimi członkami Mojego Mistycznego Ciała ze względu na Mój powrót w chwale, gdy wszyscy będą stanowić jedno we Mnie, a Ja w nich, i gdy nasza ofiara uwielbienia Ojca w Duchu Świętym nie będzie miała końca. Miałem również trzeci powód: chciałem ofiarować duszom, szczególnie Moim kapłanom, towarzystwo, światło i ciepło Mojej rzeczywistej obecności. Chciałem być obecny dla was w taki sposób, abym mógł czerpać radość z rozmów z synami ludzkimi. Chciałem objąć łaskami Mojego wcielenia i ziemskiego życia wszystkich Moich uczniów, Moich wybranych przyjaciół, aż do końca czasów. 

  Intencje Mojego Serca zostały całkowicie zapomniane, zniekształcone, a nawet umyślnie podważone. Oto przyczyna cierpienia Mojego Eucharystycznego Serca. To dlatego zwróciłem się do ciebie i poprosiłem, abyś przeżył resztę twojego życia, adorując Mnie i Mi wynagradzając. Pragnę dobrowolnej odpowiedzi twojej adorującej miłości na Moją eucharystyczną miłość. 

  Jak myślisz, dlaczego tak często mówię ci o Moim Eucharystycznym Obliczu? Robię to, ponieważ "oblicze" oznacza "obecność". Kult Mojego Eucharystycznego Oblicza jest remedium na utratę wiary w Moją rzeczywistą obecność, która dotknęła mój Kościół na każdym jego poziomie, gasząc płomień eucharystycznej miłości miłosiernej, i sprawiając, że nawet Moi wybrani, Moi kapłani, oziębli w swojej miłości i oddalili się ode Mnie. 

  To jest Moje słowo dla ciebie na dziś i wyjaśnienie, dlaczego cię tutaj przyprowadziłem. Twoje osamotnienie jest zawsze zaproszeniem, abyś Mnie poszukiwał w Sakramencie Mojej Boskiej przyjaźni i abyś pocieszal Moje Eucharystyczne Serce.
Komentarze

Popularne posty