WOJNA JEST NIEUNIKNIONA, ALE... JEŚLI SIĘ POMODLISZ!!

24 lutego 2022 roku

Jezus:

 „Wojna jest nieunikniona, ale jeśli Moi ludzie będą modlić się i błagać o Miłosierdzie, to wszystko zostanie zażegnane. Potrzebuję Moich narzeczonych, które oddają wszystko za to właśnie teraz. Każda ofiara, każda modlitwa, każda intencja. To nie jest Moja Wola dla świata ani tego narodu. To zły duch, który wie, że ma mało czasu, podżega do tego pośpiechu i popycha te dwa narody, które są bardziej jak dwa programy, aby doprowadzić do jego panowania. Te dwa narody są tylko marionetkami i pionkami, aby wypełnić jego wolę, rozpoczynając trzecią wojnę światową, która rzeczywiście rozpocznie ucisk i Moje przyjście po Moje narzeczone w uniesieniu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, Ukochani, jak nigdy dotąd. Wasze modlitwy są tak potężne i raz po raz poruszały Rękę Ojca.

 Prosiłaś o Moją Wolę w modlitwie, a Moją wolą nie jest ta wojna, ale aby Moje narzeczone, Mój Kościół otrzymał więcej czasu, więcej łaski i więcej miłosierdzia, ponieważ tak wielu wciąż nie jest gotowych. Tak wielu wędruje we własnych pragnieniach, wygodzie i dostosowaniu się do świata.  Obudźcie się, Moi umiłowani! Obudź się! Jeśli ta sytuacja nie zwraca Twojej uwagi, nie wiem, co się stanie. Moim pragnieniem jest, aby wasz prezydent przywrócił należny mu urząd, by ujawniono plany nikczemników, a korupcja wypłynęła na powierzchnię.  Pytałaś, dlaczego nastąpiło opóźnienie w niepokojach społecznych i przewrotach w twoim kraju, aby obudzić wielu? Ponieważ modlitwy jest za mało".

 Na marginesie, ze wszystkimi niedawnymi wydarzeniami narodowymi z Ukrainą i Rosją, zacząłam kwestionować przesłanie, jakie Pan dał nam we wrześniu zeszłego roku na temat „Niepokoje społeczne i wojna nadchodzi” do naszego narodu.  Wspomniał, że zacznie się zimą, ale w naszym narodzie jeszcze nic się nie wydarzyło i wszystko jest jak zwykle. Zastanawiałam się, czy naprawdę usłyszałem od Pana. Nie mówię, że pragnąłam wojny domowej w naszym narodzie, ale Jezus wyjaśnił Swój cel, aby to się stało dla dobra naszego narodu.

 A to z wiadomości:

 „To będzie ciemna zima dla twojego narodu.  Zamierzam zrobić to, co obiecałem, demaskując Bidena i usuwając go z urzędu. Chociaż przy każdej zmianie władzy są ofiary, nigdy nie chciałem, żeby tak było. Głębokie państwo będzie nawet zaskoczone anarchią i niepokojami, których sami nie będą w stanie opanować ani poradzić.

 Chcę, abyście modliły się, Moje umiłowane narzeczone, za tych, którzy będą chcieli wziąć sprawiedliwość w swoje ręce i nie czekać na Mnie.  Jest tak wielu z nich, którzy są gorliwi, ale kroczą we własnej mądrości i będą tymi, którzy łatwo zginą lub mogą wyrządzić największe szkody milionom. Mam na myśli strategiczny plan, ale szatan pobudzi te dusze z gniewu, niecierpliwości i goryczy w ich własnych sercach do samodzielnego podżegania do przemocy i retoryki, która będzie szkodliwa dla wielu, którzy podążą za ich sposobami. Módlcie się za wielu Patriotów, którzy chcą walczyć o wolność w waszym narodzie, aby poczekali na Mój czas i Mój sposób działania.

 Módlcie się za wiele ofiar, zwłaszcza niewinnych, którzy zginą w krzyżowym ogniu tego wszystkiego.  Módlcie się, aby kłamliwe media upadły, administracja Bidena i ich program został ujawniony. Módlcie się dużo, dużo o miłosierdzie dla wszystkich. Trzymajcie się z dala od nowości, jak nigdy dotąd. Będzie tyle trucizny, że każdy, kto ją obejrzy, nie będzie możliwości, aby się nie zaraził – zaraził trucizną strachu, gniewu, a nawet wściekłości i goryczy.  Pozostańcie u Moich stóp, spoczywajcie na Moim Sercu i w modlitwie. Te rzeczy muszą mieć miejsce, aby obudzić tłumy, przywrócić waszego prawowitego prezydenta i zreformować ten naród, zanim wrócę, i aby wybuchło przebudzenie”.

 I to było z wiadomości. [„Nadchodzi wojna domowa”]

 Jezus kontynuował,

 „Ty, Moja umiłowana Oblubienico, byłaś również winna tego. Dałem ci konkretne punkty modlitewne i nie modliłaś się nimi codziennie. Nadszedł czas, Moje umiłowane narzeczone, aby zbombardować Niebo i błagać o Moje Miłosierdzie w imieniu całego świata a to, na co patrzycie, to krwawa kąpiel – pokolenie, które zostanie całkowicie unicestwione, braki żywności, całkowite przejęcie władzy i panowanie systemu bestii i wielu, wielu, wielu pozostawionych, ponieważ nie są gotowi. Teraz nadszedł czas, aby Moi wybrani wśród patriotów ruszyli. To, co wydarzyło się w Kanadzie, musi się wydarzyć tutaj, w waszym kraju. Wielu ukołysało się z powrotem do wygody, ponieważ Biden i głębokie państwo sprytnie odwrócili uwagę wewnętrznych problemów w waszym kraju na Rosję, „domniemanego wroga państwa”, który w ogóle nie jest wrogiem. Powiedziałem wam, że te rzeczy się wydarzą – że będą chcieli podżegać do III wojny światowej, skupiając Amerykanów na tym, co dzieje się poza narodem, ponieważ powoli, ale z pewnością niszczą naród wewnątrz”.

 I tutaj znowu Pan wspomniał w orędziu „Niepokoje społeczne – wojna nadchodzi” we wrześniu:

 Zaczął,

 „Chociaż zamierzają doprowadzić do III wojny światowej, aby mogli panować nad wszystkimi narodami, a Obama zajął jego miejsce jako światowy przywódca, zamierzam wywołać drżenie od wewnątrz, że nie mieliby czasu nawet się skupić na innych narodach, ale będą zajęci tą wojną we własnym narodzie”.

 Wyczułam, co Jezus miał na myśli przez to wszystko, że celem Bidena i jego administracji jest doprowadzenie do III wojny światowej, jeśli będzie mógł postawić na swoim. Poprowadziłby nas do tej wojny, wtedy wszyscy w naszym narodzie zjednoczyliby się w patriotyzmie i skupiliby się na narodzie, który stał się teraz naszym wrogiem. Obama zostałby światowym przywódcą ONZ, a kiedy wybuchnie wojna, którą zaplanowali, będzie druzgocąca. Jednak odkąd zaplanowali wojnę, szybko przywróciliby nasz rząd i infrastrukturę dużo wcześniej, niż ktokolwiek mógłby to zrobić, i staliby się zwycięzcami w tym wszystkim i byli chwaleni przez światowych przywódców, przygotowując w ten sposób scenę dla Nowego Porządku Świata i Obama dochodzący do ostatecznej władzy nad wszystkimi narodami. Jezus powiedział to również Matce Klarze.  Więc widzicie rodzino, to jest program Bidena jako prezydenta. Jest marionetką wykorzystywaną do realizacji szerszego obrazu agendy nowego porządku światowego. Jednak Pan zamierza wykorzystać tę sytuację, aby skierować na nich to, czego nigdy się nie spodziewali. Ponieważ aby wprowadzić w życie nowy porządek świata, muszą zdobyć zaufanie i wsparcie ludzi. To powstanie będzie rzucać Bidena tam i z powrotem, ponieważ wielu zacznie tracić zaufanie i wsparcie, na które, jak myśleli, głosowali.

 I znowu to jest z orędzia z września. [„Nadchodzi wojna domowa”]

 Jezus kontynuował,

 „Nadszedł czas, abyście się modlili, aby wielu obudziło się ze snu, aby gorliwość o swój naród, ich wolności i prawda pochłonęła ich i aby nie pozwalali już tak łatwo zniszczyć tego narodu. Módlcie się, aby patrioci powstali i zaczęli protestować z wielkim zapałem. Będę z nimi, namaszczę ich i dam im wielki wpływ. Módlcie się, aby uścisk elity i głębokiego państwa nad waszym narodem został rozluźniony, a sznury, których używają do marionetkowania Ukrainy i Rosji, aby rozpocząć wojnę, zostały przecięte. Módlcie się o miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie, aby te eskalacje zostały całkowicie zmniejszone, a oba rządy w obu narodach ustąpiły, a złe i niegodziwe intencje skorumpowanych w obu narodach zostały ujawnione i oczyszczone. Nie chcę wojny. Jeśli Mój lud się modli, może to zostać opóźnione. Módlcie się i ofiarujcie swoje intencje w Wielkim Poście w tej jednej sprawie.  Teraz jest życiem i śmiercią, wolnością lub niewolą, zniszczeniem lub miłosierdziem. Od was, Moje narzeczone, zależy, czy będziecie się modlić”.

 To był koniec przesłania Jezusa.

https://heartdwellersghana.org
Komentarze

Popularne posty