NAJWIĘKSZA SIŁA ZBAWCZA

Zaprawdę, powiadam wam, nie jest konieczne, aby uzyskać Zbawienie, usłyszeć Mnie w obecnym czasie. Każdy jest ocalony, kto w swoim życiu praktykuje Moje Boskie Prawo Miłości, a tę zainspirowaną przez Stwórcę Miłość zamienia na miłość bliźniego. Ten, swoim życiem i swoimi czynami daje świadectwo o Mnie.

Jeżeli słońce promieniuje życiowe światło na całą naturę i na wszystkie istoty, jeżeli również gwiazdy promieniują światłem na ziemię-dlaczego miałby Boski Duch nie promieniować światłem na ludzkie Dusze?

Teraz powiadam wam, ludzie- idźcie między was, pozwólcie rozprzestrzenić się na świat Światłu Sprawiedliwości, którego źródłem jest Miłość. Pozwólcie przez Moją Prawdę przekonać się, że nie osiągniecie zbawienia waszej duszy bez prawdziwej Miłości.

Moje Światło jest dla wszystkich Moich dzieci, nie tylko dla was zamieszkujących ten świat, lecz również dla wszystkich duchowych istot, żyjących na zróżnicowanych poziomach bytu. One wszystkie będą uwolnione, aby zmartwychwstać do Wiecznego Życia, jeżeli wypełnią swoimi czynami miłości do bliźnich, Moje Boskie Prawo, wymagające od was abyście się między sobą kochali. 

Ukochany Narodzie, to jest "Trzeci Dzień", w którym Ja Moje Słowo wskrzeszę, pomiędzy "umarłymi", do nowego życia. To jest "Trzeci Czas,"w którym Ja w Duchowy sposób, objawiam się przed światem, aby mu powiedzieć: "tu jest ten sam Chrystus, którego widzieliście umierającego na Krzyżu i który obecnie do was mówi, gdyż On żyje i żyć będzie i będzie wciąż istniał".

Natomiast Ja widzę ludzi mających w ciele martwe serce w odniesieniu do wiary, miłości i światła, chociaż ci twierdzą, że głoszą Prawdę w swoich wspólnotach religijnych. Sądzą, że mają zapewnione zbawienie Duszy, jeżeli modlą się w swoich kościołach i biorą udział w rytuałach. Lecz Ja powiadam wam, świat musi się dowiedzieć, że zbawienie Duszy można osiągnąć tylko poprzez wypełnianie dzieł miłości i miłosierdzia.

Miejsca zebrań są tylko szkołą. Kościoły mają się nie ograniczać tylko do objaśniania Prawa, lecz mają się zatroszczyć, ażeby świat zrozumiał, że życie jest drogą, na której musi się wprowadzić w czyn, poprzez praktykę Mojej Nauki Miłości, to, czego człowiek nauczył się z Boskiego Prawa.

Chrystus został człowiekiem, aby objawić przed światem Boską Miłość. Ale ludzie mając twarde serca i wszystko lepiej wiedzący rozum, wkrótce zapominają odebraną naukę i interpretują ją błędnie. Ja wiedziałem, że ludzie krok po kroku, Sprawiedliwość i Miłość, pomylą z zemstą i karą. Dlatego zapowiedziałem wam Czas, w którym Duchowo powrócę do świata, aby objaśnić ludziom te Nauki, których nie zrozumieli.

Ów obiecany Czas jest tym, w którym żyjecie i Ja dałem wam Moje Nauki, aby została objawiona Moja Sprawiedliwość i Boska Mądrość, jako doskonała Nauka wzniosłej Miłości waszego Boga. Sądzicie, że ostatecznie zostaną zniszczone Dzieła Pana, albo wręcz samo życie? O nie, przychodzę tylko z miłości do Moich dzieci, które chcę widzieć pełne Światła i Pokoju.

Czyż nie jest zupełnie słusznym, że również wy z Miłości przyjdziecie do Mnie? Lecz nie z miłości do siebie samych, lecz z miłości do Ojca i bliźnich. Myślicie, że ten jest inspirowany Boską Miłością, kto unika grzechu ze strachu przed piekielna męką, albo robi dobre uczynki tylko z myślą o nagrodzie, którą za to otrzyma, a mianowicie, że pozyska miejsce w Wieczności? Kto tak myśli, ten Mnie nie zna, ani nie przychodzi do Mnie z miłości. Postępuje tak z miłości tylko do siebie.

Moje całe Prawo zebrane jest w dwóch przykazaniach: miłość do Boga i miłość do bliźniego. To jest droga.


Komentarze

Popularne posty