PRAWDZIWI UCZNIOWIE, NOWI APOSTOŁOWIE

Nie próbujcie ograniczać tego Dzieła, które jest uniwersalne i nieskończone, ani nie stawiajcie granic waszemu duchowemu rozwojowi, gdyż im dalej wejdziecie na drogę czynienia dobra i pogłębiania studium, tym większe objawienia będziecie odbierali. Ujrzycie jak Boskie Dzieło wyłania się z niezauważalnego, jak manifestuje się we wszystkim stworzonym, odczujecie Je pulsujące w waszej istocie.

To jest prostota, z jaką nauczam uduchowionego Ucznia, aby on był tak samo prosty, jak jego Mistrz. Uczeń powinien przekonywać i nawracać Prawdą swoich słów i siłą swoich czynów, nie pragnąc wywrzeć na nikim wrażenia poprzez tajemnicze moce, albo niezwykłe umiejętności.

Prawdziwy Uczeń będzie wielki dzięki swojej prostocie. On będzie rozumiał swojego Mistrza i jednocześnie będzie potrafił uczynić się zrozumiałym dla swoich bliźnich.

Prawdziwym Uczniem Jezusa jest ten, który pokonuje Słowem, który przekonuje i pociesza, który wznosi i budzi, który "pokonanego" czyni zwycięzcą nad samym sobą i przeciwnościami.

Apostoł Chrystusa nie może nosić w sercu żadnego egoizmu, w którym myślałby tylko o własnym cierpieniu, lub troskach. Nie troszczy się tylko o "swoje", a o innym myśli z absolutnym zaufaniem, że niczego nie zaniedbał, gdyż Ojciec nie zwlekając pomaga temu, który pozostawił "swoje", aby poświęcić się któremuś potrzebującemu duchowego wsparcia dziecku Pana. I ten, który zapomniał o sobie, aby swojemu bliźniemu przynieść uśmiech nadziei, pociechę w jego smutku, kroplę balsamu na jego ból, ten, po powrocie, odnajdzie swój Dom rozjaśniony Światłem, którym jest błogosławieństwo, radość i pokój. 

W obecnym czasie przy Moim Stole będzie Apostołem zarówno mężczyzna jak i kobieta; przy tym Stole posadzę waszego Ducha.

Kobiety są tymi, które w obecnym czasie podtrzymywały spirytualne ścieżki, pozostawiając na drodze ślad Apostoła, uważającego gorliwie na Prawo Pana.

Pośród Mojej nowej rzeszy Apostołów, Kobieta będzie stała obok mężczyzny i aby Mi służyć nie będzie podany żaden konkretny wiek: będą to czynić, zarówno dorośli, jak i dzieci, albo starcy, zarówno młoda dziewczyna jak i matka. Gdyż po raz następny wam powiadam, że jest to wasz Duch, którego Ja poszukuję i że On już dawno pozostawił swoje dzieciństwo za sobą.

Gdy powiedziałem wam w Drugim Czasie, że Moje Królestwo nie jest z tego świata, to dzisiaj powiadam wam, że wasze również się tutaj nie znajduje, gdyż ten świat, tak jak to już jest wam wiadome, jest dla ludzi tylko przejściem.

Nauczam was prawdziwego życia, które nigdy nie bazuje na materializmie. Dlatego możni tej ziemi będą się ponownie podnosić przeciwko Mojej Nauce. Przychodzę do was z Moją Wieczną Nauką, z Moim zawsze aktualnym Pouczeniem, które składa się z Miłości, Mądrości i Sprawiedliwości. Pomimo to nie będzie ono od razu rozumiane, ludzkość ponownie Mnie osądzi, ponownie przybije Mnie do Krzyża. Lecz Ja wiem, że Moja Nauka, aby została uznana i żeby była kochana, musi przez to wszystko przejść. Wiem, że Moi najostrzejsi prześladowcy staną się po tym Moimi najwierniejszymi i gotowymi do największych poświęceń Siewcami, gdyż Ja dam im ogromne dowody na Moją Prawdę.

Ów Nikodem Drugiego Czasu, książę pośród kapłanów, który odszukał Jezusa, aby z Nim rozmawiać o mądrych i głębokich treściach Nauki, w obecnym czasie pojawi się ponownie, aby Moje Dzieło sumiennie przebadać i się na Nie nawrócić.

Ów Saul nazywany Pawłem - po tym jak Mnie zawzięcie prześladował i został Moim największym Apostołem-ponownie pojawi się na Mojej Drodze, a we wszystkich miejscach będą się pokazywali Moi Nowi Uczniowie, jedni pełni zapału, a inni zapierający się samych siebie. Obecna godzina jest wielkiej wagi, czas, o którym mówię zbliża się do was coraz bardziej. 

Ludzie potrzebują tych, którzy w godzinie sprawdzianu pozostaną niewzruszeni, którzy są obeznani z wielkimi walkami świata i Ducha. Oni są tymi, którzy wskazują ludzkości kierunek i mogą ich prowadzić, gdyż w ich sercach nie będzie pragnienia uciskania kogokolwiek albo panowania nad nim. W nich nie może gościć egoizm, gdyż oni w momentach swoich uniesień odebrali Miłosierdzie Pana, zalewającego ich Miłością, aby tym Miłosierdziem dzielili się ze swoimi braćmi.
Komentarze

Popularne posty