MIŁOŚĆ NIEBIESKIEGO OJCA

Nie dziwcie się, że Moja Miłość, pomimo waszych grzechów, wszędzie za wami podąża. Wy wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Na tym świecie mieliście odbicie Boskiej Miłości w miłości waszych rodziców. Mogliście pokazać im plecy, nie uznać ich autorytetu, nie słuchać ich poleceń i nie dawać posłuchu ich radom; mogliście waszym złym postępowaniem spowodować ranę w ich sercu, mogliście być powodem takiej ilości ich płaczu, że wyschły im oczy, że na ich skroniach pojawiły się białe włosy, a twarze zostały naznaczone śladami cierpienia;, lecz oni nigdy nie przestaną was kochać i będą mieli dla was tylko błogosławieństwo i przebaczenie.

Lecz jeżeli ci rodzice, których mieliście na ziemi, a którzy nie są doskonali, dali wam tak wielkie dowody czystej i wzniosłej miłości-dlaczego jesteście wtedy zdumieni, że Ten, który te serca stworzył i dał im to zadanie bycia rodzicami, kocha was Miłością Doskonałą?-Miłość jest najwyższą Prawdą. Z powodu Prawdy stałem się człowiekiem i z powodu Prawdy jako człowiek umarłem.

Moja Miłość nie powinna was dziwić, lecz nie wątpcie w Nią, gdy często musicie na świece wypijać bardzo gorzki kielich.

Człowiek może nisko upaść, napełnić się ciemnością, albo zwlekać z powrotem do Mnie. Lecz na wszystkich przyjdzie czas, kiedy będą Mnie odczuwali we własnej istocie, kiedy nie będą czuli się ode Mnie daleko i nie będą uważali Mnie za kogoś obcego, ani nie będą mogli zaprzeczyć Mojemu Istnieniu, Mojej Miłości i Mojej Sprawiedliwości. 

Nie chcę widzieć was przede Mną jako oskarżonych, chcę was zawsze uważać za Moje dzieci, dla których zawsze gotowa jest Moja Ojcowska Miłość. Stworzyłem was dla chwały Mojego Ducha i abyście byli we Mnie szczęśliwi. 

Uczcie się Mnie kochać, zobaczcie jak Moja Miłość pomimo waszych uchybień i grzechów wszędzie za wami podąża, bez możliwości, abyście mogli wydostać się z pod Jej wpływu, albo mogli Jej uniknąć. Zauważcie: im cięższe wasze uchybienia, tym większe Moje Miłosierdzie nad wami.

Niegodziwość ludzka nie chce przyjąć Mojej Miłości, lecz nie wygra ona z Nią, gdyż Miłość jest Uniwersalną Siłą, Boską Siłą, która wszystko stwarza i wszystkim porusza.

Na to wszystko, co do was mówię, dałem wam dowód, gdy objawiłem się pośród was w obecnym czasie, w którym ludzkość zagubiła się na dnie swojego grzechu. Moja Miłość nie może odczuwać żadnego obrzydzenia wobec ludzkiego grzechu, natomiast współczucie tak.

Rozpoznajcie Mnie, przychodźcie do Mnie, aby zmywać wasze grzechy w krystalicznym Źródle Mojego Miłosierdzia. Proście, proście, a będzie wam dane. 

Momentami ludzie sądzą, że są Mnie tak niegodni, że nie rozumieją, że mogę ich tak bardzo kochać. A kiedy raz pogodzili się z tym, że żyją daleko od Ojca, budują swoje życie według własnych wyobrażeń, stwarzają swoje Prawa i zakładają swoje religijne wspólnoty. Dlatego wielkie jest ich zaskoczenie, gdy widzą Mnie nadchodzącego. Wówczas pytają: "Kocha nas nasz Ojciec naprawdę tak bardzo, że szuka w taki sposób możliwości, aby Się nam udzielać?"

Ludzie, tylko tyle mogę wam powiedzieć, że nie pozwolę zginąć temu, co Moje, a wy jesteście Moi. Kochałem was zanim byliście i będę was kochał wiecznie.
Komentarze

Popularne posty