SŁOWA POCIECHY I OBIETNICY

Błogosławieństwa

Błogosławiony ten, kto znosi swój ból z cierpliwością, gdyż właśnie w swojej potulności odnajdzie siłę, aby na drodze rozwoju nieść swój krzyż dalej.

Niech będzie błogosławiony, kto upokorzenia znosi z pokorą i potrafi przebaczać tym, którzy go obrazili, gdyż Ja oddam mu sprawiedliwość. Lecz biada tym, którzy osądzają postępowanie swoich braci, gdyż oni ze swojej strony będą osądzeni!

Błogosławiony, kto wypełnia Pierwsze Przykazanie i kocha Mnie bardziej niż wszystko to, co stworzone.

Niech będzie błogosławiony, ten, kto pozwala Mi sądzić swoją sprawiedliwą lub niesprawiedliwą sprawę. 

Błogosławiony, kto na ziemi uniża się, gdyż Ja mu przebaczę. Błogosławiony ten, kto jest spotwarzany, gdyż Ja zaświadczę o jego niewinności. Błogosławiony ten, kto składa o Mnie świadectwo, gdyż Ja będę mu błogosławił. A kto z powodu praktykowania Mojej Nauki będzie niedoceniony, tego Ja uznam. 

Błogosławieni, którzy upadają i znowu się podnoszą, którzy płaczą i Mi błogosławią, ci, którzy zranieni przez własnego brata, we wnętrzu swojego serca Mi ufają. Ci mali i zasmuceni, wyszydzeni, lecz łagodni i przez to silni w duchu, są naprawdę Moimi uczniami. 

Błogosławiony, ten, kto błogosławi Wolę swojego Pana, błogosławiony, ten, kto błogosławi własny ból, ponieważ wie, że zmywa swoje plamy hańby. Gdyż ten przy wspinaniu się na szczyt góry daje swoim krokom oparcie.

Wszyscy oczekują światła nowego dnia, jutrzenki pokoju, która będzie początkiem lepszej epoki. Uciskani oczekują dnia swojego wyzwolenia, chorzy mają nadzieję na uzdrawiający środek, który zwróci im zdrowie, siłę i radość życia.

Błogosławieni, którzy do ostatniego momentu potrafią czekać, gdyż im będzie zwrócone z procentami, to, co utracili. Temu oczekiwaniu błogosławię, gdyż ono jest dowodem na wiarę we Mnie. 

Błogosławieni wierni, błogosławieństwo dla tych, którzy pozostają wytrwali do końca swoich doświadczeń. Niech będą błogosławieni ci, którzy nie zmarnowali siły, jakiej udzieliło im Moje Pouczenie, gdyż oni w nadchodzących czasach gorycz zmian w życiu przetrwają z siłą i ze światłem.

Błogosławieni, którzy błogosławią Mnie na ołtarzu stworzenia i następstwa swoich przewinień potrafią pokornie przyjmować, nie przypisując ich Boskiej karze.

Błogosławieni, którzy potrafią postępować zgodnie z Moją Wolą i przyjmują swoje doświadczenia z pokorą. Oni wszyscy będą Mnie kochali.
Komentarze