WIELKA NIERZĄDNICA Z OBJAWIENIA ŚWIĘTEGO JANA.

KARA NA "WIELKI BABILON"

Wielka Nierządnica

17

1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, 

i tak odezwał się do mnie: 

«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, 

która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, 

a mieszkańcy ziemi się upili 

winem jej nierządu». 

3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. 

I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, 

pełnej imion bluźnierczych, 

mającej siedem głów i dziesięć rogów. 

4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, 

cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, 

miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości 

i brudów swego nierządu. 

5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: 

"Wielki Babilon. 

Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". 

6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, 

a widząc ją bardzo się zdumiałem. 

7 I rzekł do mnie anioł: 

«Czemu się zdumiałeś? 

Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty 

i Bestii, która ją nosi, 

a ma siedem głów i dziesięć rogów. 

8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, 

ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. 

A zdumieją się mieszkańcy ziemi, 

ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia 

od założenia świata - 

spoglądając na Bestię, 

iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 

9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! 

Siedem głów to jest siedem gór tam, 

gdzie siedzi na nich Niewiasta. 

10 I siedmiu jest królów: 

pięciu upadło, 

jeden istnieje, 

inny jeszcze nie przyszedł, 

a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. 

11 <A Bestia, która była i nie ma jej, 

i ona jest ósmym, 

a jest spośród siedmiu 

i zdąża na zagładę. 

12 A dziesięć rogów, które widziałeś, 

to dziesięciu jest królów, 

którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, 

lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 

13 Ci mają jeden zamysł, 

a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 

14 Ci będą walczyć z Barankiem, 

a Baranek ich zwycięży, 

bo Panem jest panów 

i Królem królów - 

a także ci, co z Nim są: 

powołani, wybrani i wierni>. 

15 I rzecze do mnie: 

«Wody, które widziałeś, 

gdzie Nierządnica ma siedzibę, 

to są ludy i tłumy, 

narody i języki. 

16 A dziesięć rogów, które widziałeś, 

i Bestia - 

ci nienawidzić będą Nierządnicy 

i sprawią, że będzie spustoszona i naga, 

i będą jedli jej ciało, 

i spalą ją ogniem, 

17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, 

i to jeden zamysł wykonali - 

i dali Bestii królewską swą władzę, 

aż Boże słowa się spełnią. 

18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, 

mające władzę królewską nad królami ziemi».

https://gloria.tv/post/1MLANnHuab9Y4zgdUBTVBXsWz

Komentarze

Popularne posty