KS. MICHEL RODRIGUE - OSTRZEŻENIE!! WIELKA KATASTROFA OGARNIE ŚWIAT.

Słowa Matki Bożej i Jezusa do ks. Michela Rodrigue. 

"Dziękuję Ci Ojcze za Twoją wielką miłość do mnie i za to, że znasz moje potrzeby i drogi, którymi będę kroczyć w przyszłości. Pomóż mi rozeznać moje przyszłe potrzeby i nie mylić ich z własnymi cielesnymi pragnieniami lub próżnościami mojego serca. Proszę o prawdziwe rozeznanie.

Panie, moje serce jest otwarte na Twoje prowadzenie, a moim pragnieniem jest, abym czynił tylko to, co jest prawe w Twoich oczach. Ze względu na Twoje imię modlę się, abym był cicho, aby słuchać Twojego głosu i powoli zakładać, że znam Twoją wolę, kiedy jest to moje własne cielesne myślenie. Proszę o prawdziwe rozeznanie, abym poznał Twoją Wolę.

Panie, wiem, że Twoje Drogi są niezbadane, a Twój umysł nie do poznania, a jednak postanowiłeś zamieszkać w moim słabym ciele. Modlę się, abym mógł być używany przez Ciebie, aby być dobrym i wiernym świadkiem we wszystkim, co mówię i czynię.  Moim pragnieniem jest pełnić Twoją Wolę, a nie moją.  Proszę o prawdziwe rozeznanie i mądrą radę. Proszę o to w imieniu Jezusa, Amen".

Matka Boża powiedziała: 

"Moje drogie dzieci, jestem tu z wami, aby was ostrzec przed tym, co wkrótce wydarzy się na Ziemi. Oto obecność Mojego Syna na Ołtarzu Jego Ofiary, której zapowiedzią był Baranek, o którym mówił prorok Izajasz, Baranek Ofiary za zbawienie świata, Baranek Misterium Paschalnego.

W tajemnicy Eucharystii obecne jest także Ciało Kościoła: jako wojujące w drodze po ziemi, jako cierpiące w oczyszczeniu czyśćca i jako Chwalebne w Jego Świętych w Niebie. Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, obecnym na Ołtarzu Krzyża przez Ciało Mojego Syna Jezusa.

Jako wasza Matka przybyłam tu z Józefem, Patronem Kościoła i waszym Patronem. On jest twoim obrońcą przed złymi uczynkami wszystkich, którzy zdradzili Jezusa. Jest tu także postać Jana Ewangelisty jako apostoła. Został wybrany przez Mojego Syna Jezusa u stóp Krzyża, aby Mnie chronił od tego dnia aż do dnia Mojego Wniebowzięcia do Nieba.

Jest tutaj jako przedstawiciel wszystkich Moich wiernych i konsekrowanych dzieci. Jest antytezą tego, który zdradził Jezusa. Sam Józef i mój Syn, Baranek Boży, Który gładzi grzechy świata, są waszymi wzorami jako wierna Rodzina Ojca Przedwiecznego.

Otwórzcie nauczanie Świętej Tradycji Kościoła w odniesieniu do przekazanych nauk Jana, Mojego przybranego Apostoła. Otwórz jego Listy i Księgę Objawienia. Wkrótce zrozumiesz, co zostało napisane i widziane w jego wizji. Kościół zostanie złożony w ofierze, tak jak Mój Syn. Moi wierni będą cierpieć, zanim wejdą do przygotowanych dla was miejsc.

Krzyż Baranka wkrótce zabłyśnie dla Ziemi i dla każdego człowieka. Zobaczą swoje sumienie, kiedy zobaczą Baranka Bożego na Krzyżu. To będzie Dzień Oświecenia!

Moja postawa modlitwy, stojąc i patrząc w górę, i czekając z otwartymi ramionami, jest nadejściem Dnia Ostrzeżenia dla wszystkich. Pokazana postawa modlitwy Józefa uczy Kościół tego, co musi teraz zrozumieć: modlitwy, pokuty… pokuty.

Ostatni Apostoł na Ziemi reprezentuje hierarchię Kościoła w tych dniach zamieszania. Tylko prawdziwa nauka, która sięga Apostołów i została przekazana przez żywą Tradycję Kościoła, objawioną przez Ducha Świętego, Który jest Duszą Kościoła,

Jej Uświęciciel ochroni cię przed fałszywymi prorokami i fałszywą nauką ich grzechu. Ta nauka należy do szatana, który przeniknął do mistycznego, hierarchicznego Ciała Mojego Syna na Ziemi.

Wzywam Apostołów czasów ostatecznych. Powstań z pokornym sercem, z życiem posłusznym i oddanym Mojemu Synowi, Jezusowi. Posłuchaj, co powiedziałem w La Salette i w Akita. Czas nadchodzi.  Bądź gotowy. Wyznaj swoje grzechy. Idź do konfesjonału, pość i odmawiaj różaniec, który wybawi cię z sideł diabła.

Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów. Przyjdź i adoruj Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Rozważaj Słowa mojego Syna, Baranka Bożego, w Ewangelii Jana i jego księdze Apokalipsy.  Na koniec obiecuję triumf Mojego Niepokalanego Serca". 

Ks.  Michel otrzymał drugą wiadomość podczas modlitwy w tej samej kaplicy w Knock w Irlandii 13 października 2019 r. Tym razem było to od Jezusa:

"Jestem Barankiem Bożym. Wkrótce otworzę siedem Pieczęci, aby wypełnić Wolę Mojego Ojca. Kto was przyjmuje, przyjmuje Mnie i przyjmuje Błogosławieństwo Mojego Ojca.

Kiedy widzisz Hostię, widzisz Moje Ciało i Moją Krew.  Widzicie Moją twarz, która jest wam przedstawiona jako biały, lśniący chleb. Jestem Chlebem Życia dla wszystkich. Kto zje ten Chleb Życia, zmartwychwstanie ostatniego dnia.

Na świat nadciąga teraz wielka ciemność: ciemność grzechu, nędzy, szatana, który będzie próbował oszpecić oblicze Mojego Ciała, którym jest Mój Kościół. Będzie próbował oszpecić Moją białą twarz w Najświętszej Eucharystii obrzydliwym świętokradztwem.

W tym momencie czas się skończy. Wielka katastrofa ogarnie świat, jak nigdy dotąd. Rzym upadnie. Szatan nigdy nie zapanuje nad Moją sprawiedliwą i Moją wierną resztą. Znak będzie na niebie, a ręka Mojego Ojca pokona ciemność szatana, jego fałszywego proroka i jego ślizgających się akolitów.

Pieczęć zostanie zerwana. Przygotuj się na ten dzień.  Moja Matka ochroni Mnie wszędzie w schroniskach przygotowanych przez Jej Niepokalane Serce. Mój synu Michel, będziesz miał na swoich barkach wielkie obowiązki.

Wiedz, że brzemię będzie lekkie, a radość Moich dzieci wielka. „Szczęśliwi ci, którzy są wezwani na wieczerzę Baranka”. Kocham je i chronię. Odżywiam je.  Błogosławię ich. Nie będą się bać zarazy wroga. 

Twój Zbawiciel, twój przyjaciel, Jezus".

Komentarze

Popularne posty