NIEBO STANIE W OGNIU... ZNAK DLA WSZYSTKICH NARODÓW.

Moi umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu Naszym bracia i siostry. Wczoraj podczas modlitwy w małym gronie przyjaciół, usłyszałam nagle w sercu swoim, Słowa Boga Żywego, które z moich ust wyszły.

A gdy podane zostały Słowa Boga Żywego na Stronę Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, otrzymałam potwierdzenie przez Reme, jaką wylosowałam. 

Dlatego podana jest na tej Stronie, jakby uzupełnieniem tego, co dane mi było widzieć i słyszeć z Miłosierdzia Bożego.

Módlcie się bezustannie.


4 maja 2005 - Od Pana Boga naszego i Zbawiciela - Słowo Pana skierowane do Tymoteusza do wszystkich, którzy mają uszy i słyszą.

Tak mówi Pan... Spójrzcie, zbliża się czas, kiedy nie zobaczycie nadchodzącego Złodzieja. Gdzie Sądy Boże spadną z Nieba, nawet na całą ziemię, gdzie ukaże się znak i niebiosa staną w ogniu jaśniejącym światłem.

Spójrzcie, znak Syna Człowieczego odbija się w oczach każdego, kto żyje na ziemi! Bo tak jak Syn Człowieczy został wywyższony na krzyżu, w polu widzenia ludu, dla waszego odkupienia, tak samo będzie znakiem Syna Człowieczego. Bo to, co było początkiem i końcem, będzie też końcem, co niesie ze sobą nowy początek...

Spójrzcie, Bóg Niebios zrobi coś nowego i niesamowitego! Wprowadzę wzorzec i dam przykład w polu widzenia wszystkich narodów! Przebiję niebiosa i zanurzę całą ziemię w chwale, a każde oko ujrzy, tak, nawet ci ukrywający się w jaskiniach i schronach zobaczą i wyjdą. Tak, nawet niewidomi zobaczą!

Bo wszyscy zobaczą znak przyjścia Syna Człowieczego i będzie on widoczny na oczach wszystkich ludzi! Bo przez Najświętszą Ofiarę zostaliście zbawieni, dlatego przyjście Syna Człowieczego będzie zapowiedziane przez znak, z którego znany jest Chrystus.

Zobaczcie, nawet ci, którzy nie mają wiedzy, ujrzą Moje Oblicze! Będą patrzeć i rozumieć Moją Chwałę i będą się Mną chlubić! Bo w tym dniu rozdzielę niebiosa i ponownie je rozdzielę, a cisza przeminie! Nie będzie już spokojnego miejsca, schronienia, ucieczki, ani miejsca spoczynku na całej ziemi!

USŁYSZCIE DŹWIĘK ROZŻARZONEGO, GORĄCEGO FIRMAMENTU! ZACHWYĆCIE SIĘ I BĄDŹCIE ZDUMIENI WIELOMA GRZMOTAMI I BĄDŹCIE PRZERAŻENI!...

Bo jak iskry w trzaskającym ogniu, taki będzie znak Syna Człowieczego, tylko dziesięć milionów razy więcej!... Więc spójrzcie w górę i uważajcie, bo Wielki JA JESTEM nadchodzi szybko... Tak, Słowo, Które stało się Ciałem, ImmanuEl!

Spójrzcie, Mocą Swojej Siły i Głosem Wszechmogącego wychodzi, aby sądzić i prowadzić wojnę przeciwko mieszkańcom ziemi!...

Słońce zaćmi się, a księżyc nie da światła, gwiazdy spadną z nieba i moce nieba zostaną wstrząśnięte!... Pan wyjaśnia.

Bo jak jest napisane... "Spójrzcie nadchodzi na obłokach i ujrzy Go wszelkie oko, nawet ci, którzy Go przebili, i wszystkie plemiona Izraela będą płakać z Jego powodu... Dokładnie tak Amen".
Komentarze

Popularne posty