POWRÓĆCIE DO MNIE MOJE DZIECI! Słowa Boga Żywego z dnia 30.12.2021 roku.

Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dziś i  z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 


Jak wielce moralność i etyka medyczna odbiega od tego, co Prawe i Prawdziwe?!

Co szczere i dobre?!

Jak dalece stały się Prawa człowieka jako dobro istnienia?!

Jak daleko istota człowieka posunęła się w bratobójczym szale i omamie?!

Jak dalece zatracone pojmowanie człowieka w rozróżnieniu dobra od zła?!

Ciemność przysłoniła wasze serca i waszego Ducha!

Tak wielce oddaliście się w niewolę ciemności podążając jej śladami, zatracając samego siebie!

Uwierzyliście w fałszywą światłość i falszywe "dobro"!

W fałszywego wybawcę ludzkości, Adama, "człowiek"!

Który niesie i daje wam nic prócz waszej zguby i wiecznej śmierci!

O dzieci Moje, Moje umiłowane Stworzenia, jak długo mam was nawoływać do nawrócenia i posłuchu Mego Głosu, Mego Słowa?!

Powiedzcie Mi, jak długo i uparcie będziecie dążyć do waszej zguby, przez nieposłuszeństwo w wypełnianiu Mej Świętej Woli i odrzucaniu Jej tym samym odrzucając Mnie Samego Boga i Stwórcę wszystkich rzeczy?!

Moje usta nie milkną w nawoływaniu do was!

Moje Oblicze skierowane jest w waszą stronę, na was o Moje Stworzenia, a przez Moją Łaskę zwani Moimi dziećmi!

Powróćcie do Mnie nim Moja Ręka całkiem opadnie na was i poznacie brzemię Mej Sprawiedliwości!

Powróćcie do Mnie, do Boga Życia, nim Aniołowie Moi zadmią w trąby tym samym ogłaszając nadejście Moje i Mej Sprawiedliwości!

Powróćcie do Mnie, do Jedynego Sprawiedliwego, Który kocha was bezgraniczną Miłością, czekający z utęsknieniem na powrót Swych utraconych dzieci, by pochwycić je w Swoje Ojcowskie Ramiona, gdzie otrze z ich oczu wszelką łzę i nakaże ich obmyć i odziać w nowe szaty!

I dołączę ich do sprawiedliwych i będą zwani sprawiedliwymi.

Amen.
Komentarze

Popularne posty