"APEL DO ŚWIATA!!"

"APEL DO ŚWIATA!!" 

SŁOWA BOGA ŻYWEGO Z DNIA 10.06.2019 ROKU.


Apel do Świata!!


Idź i powiedz Moim dzieciom, że Ja Jestem, Bóg wasz i Ojciec Wszechmogący i wzywam was wszystkich do modlitwy i pokuty!

I niech cała Ziemia szyje i nosi szaty pokutne, a głowy swoje niech nakryją chustą żałobną i niech płaczą i lamentują nad swoimi grzechami!

Gdyż ich wołałem, a nie chcieli Mego Słowa słuchać i odrzucili Moją Mądrość i Latorośl, która dawała dobre owoce, a wybrali chwast, który jest bezowocny i sam w sobie jest gorzki i cierpki!

I niech upadną przed Moim Obliczem!

I niech będą za swoje grzechy żałować i Mnie o przebaczenie prosić!

Gdyż nadchodzi dzień, a właściwie już jest, gdy wypełnią się ostatnie Proroctwa, które zostały objawione Moim Prorokom i zapisane w Księdze Prawdy i zamknięte!

I niech wszelka muzyka, śpiew i śmiech ucichną na Ziemi i niech płaczą nad swoimi grzechami!

A ich serca niech zostaną wstrząśnięte i zmiażdżone pod wpływem sumień ich!

I niech zaprzestaną mówić!

"Spójrzcie! Jesteśmy usprawiedliwieni przed BOGIEM dzięki Mocy Krwi Najświętszej Ofiary JEGO Syna!"

Gdyż Ja Jestem powiadam, Obłudnicy!!

Zapytajcie się najpierw serca waszego, a odpowie wam!

I zapytajcie się waszego sumienia i porównajcie je z waszymi czynami, a ujrzycie Prawdę i usłyszycie oto te Słowa!

"Odstąpcie ode MNIE słudzy źli!

Gdyż Byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie!

Byłem też spragniony, a nie daliście Mi pić!

Byłem również nagi, a nie odzialiście Mnie!

I Byłem też chory, a nie pielęgnowaliście Mnie!

A także Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie!"

Natomiast do tych serc, które strzegą swego sumienia i zważają na Moje Słowo i je przestrzegają rzeknę:

"Przybliżcie się do Mnie słudzy dobrzy!

Oto daję wam Moją zapłatę i wejdźcie do Mego Królestwa!

Gdyż Byłem głodny, a nakarmiliście Mnie!

Byłem też spragniony, a daliście Mi pić!

Byłem również nagi, a odzialiście Mnie!

I Byłem też chory, a pielęgnowaliście Mnie!

A także Byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie!"

I usłyszę od was oto te słowa: "Panie, kiedy uczyniliśmy Ci to wszystko, skoro Cię nie widzieliśmy?"

A Ja wam wtedy odpowiem: "Każdy, kto uczynił z tych rzeczy dla bliźniego swego, Mnie uczynił!"

Amen.
Komentarze

Popularne posty