O LUDZKOŚCI! TO JEST WASZA OSTATNIA ZIMA! Słowa Boga Żywego z dnia 17.12.2021 roku.

Moi umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu Naszym bracia i siostry, dziś w drodze do kościoła, szłam i widziałam wszędzie na drzwiach wejściowych lub szybach domów towarowych, imbisów, salony fryzjerskie, restauracje, kawiarnia, napisy: 

"Wstep tylko z 2G".

Byłam tym tak przejęta, że idąc rozmyślałam nad tym wszystkim prosząc Boga Żywego o Miłosierdzie. I nagle usłyszałam w sercu swoim: 

"To jest ostatnia zima. O ludzkosci, to jest ostatnia wasza zima."

I tak powtarzało się to zdanie trzy razy. I idąc zaczęłam na głos powtarzać te zdania.

Bóg Jeden raczy wiedzieć, co to znaczy.

Ale zanim nastała godzina złego, czas złego, podobne Słowa wyszly z moich ust z Woli Boga Żywego, w 2019 roku, że to były ostatnie święta. 

I tak się stało. Nastała ohyda spustoszenia.

Czuwajcie bezustannie, módlcie się i nawracajcie do Boga Żywego w Jezusie Chrystusie nam objawionego.

Nie lękajcie się, lecz trwajcie ufnie w NIM. 

Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa. 

Katarzyna


Dodam jeszcze, że aby wejść do kościoła, do którego poszłam trzeba mieć 2G, a dodatkowo negatywny test PCR.

I Bóg Żywy wprowadził mnie do środka kościoła tak, że weszłam jakby mnie nie widzieli. 

I nikt mnie nie zatrzymał.

Byłam przed ołtarzem po wodę święconą, modliłam się tam i nikt mnie nie wyprosił.

Wiem, że to Bóg Żywy, Jezus Chrystus uczynił, bo zaprowadził mnie tam.

Każdy, kto mieszka w Niemczech wie, że za nieprzestrzeganie regulaminu sanitarnego kara pieniężna wynosi 500 Euro, a dla Parafii kościoła 30.000 Euro, za jedną osobę.

I weszłam bez maski i zostałam aż do końca Mszy Świętej.
Komentarze

Popularne posty